Hopp til innhold
Hytte ved sjøen
Foto: Berit Keilen / NTB scanpix

Tomtefeste

Oppsummert

Tomtefeste er leie av grunn som det står en bygning på eller som leietageren får rett til å bygge på. Leien kalles festeavgift. Tomtefeste har vært utbredt i Norge og forekommer særlig ved hyttebygging.

 • Norge frikjent i menneskerettsdom om tomtefeste

  Norge har lov til å sette begrensninger i hvor høy festeavgift en grunneier kan kreve. Det fastslår Den europeiske menneskerettsdomstolen.

  Domstolen har behandlet en sak der en grunneier på Ullern i Oslo ville ha 1 prosent av tomtens verdi i festeavgift fra dem som eier leilighetene i Øvre Ullern terrasse. I juni 2019 fastslo Høyesterett at det ikke var rom for å ta mer enn 0,59 prosent i festeavgift.

  Ifølge Menneskerettsdomstolen (EMD) var partene ikke uenige om at avgiftstaket er et inngrep i eiendomsretten i tråd med norsk lov. Dermed måtte domstolen vurdere om inngrepet var urimelig, men kom altså fram til at det ikke var tilfelle.

  – Motstridende interesser er forsiktig balansert, heter det i kjennelsen, der det står at myndighetene har handlet innenfor spillerommet de har og ikke har krenket eiendomsretten.

  Dette er den første saken der norske regler om tomtefeste er tatt opp i EMD etter at loven ble endret i 2015. Tre år før det tapte Norge en sak der domstolen fastslo at det ikke var god balanse mellom tomteverdi og festeavgift.

  (NTB)

 • Grunneier tapte tomtefestesak

  En grunneier i Kongsvinger mente verdien av seks festede tomter i kommunen var for lav da tomtene ble løst inn. I 2019 avgjorde Glåmdal tingrett at innløsningssummen for tomtene til sammen skulle være på 490.000 kroner. Grunneier mente tingretten hadde vurdert tomteverdien for lav og anket saken til lagmannsretten. Nå har Eidsivating lagmannsrett slått fast at den reelle verdien på tomtene settes til 518.000 kroner. For grunneieren ble anken likevel ingen seier. Grunneieren ble nemlig også dømt til å betale over 400.000 kroner i saksomkostninger til tomtefesterne for behandlingen i både tingretten og lagmannsretten.

 • Må kjøpe seg ut eller få økt feste

  250 boligeiere i bydelen Heggesåsen i Steinkjer har fått varsel om kraftig økning i festeavgifta dersom de ikke kjøper ut eiendommene.Tomtene i bydelen har vært festetomter de siste to generasjonene. Nå vil eierne at flest mulig skal bli tomteeiere. Tomtefeste er avlegs. Folk skal få eie tomtene huset deres står på, sier en representant for familien som eier Heggesåsen Claus Lian, til Trønder-Avisa.

 • Vant tomtefestesak

  Et borettslag i Nannestad har vunnet over kommunen i lagmannsretten i en strid om festeavgift. Etter at Opplysningsvesenets fond som eier tomten hevet festeavgiften, økte Nannestad avgiften til beboerne for å dekke prisøkningen. Beboerne nektet og vant mot kommunen da saken var oppe i tingretten i fjor. Dommen kan få betydning for flere kommuner og beboere, skriver Dagens Næringsliv.

Høyesterett forkaster anke i tomtefeste-sak
Høyesterett avsier dom om tomtefeste-avgift kl 09.15

Nyhetstips 03030

Er du der det skjer eller vet noe vi burde vite? Ta kontakt på 915 03030 eller 03030@nrk.no