Hopp til innhold
Drosjekø
Foto: Hans Erik Weiby / NRK

Drosjenæringa

Oppsummert

Regjeringa si drosjereform skal sikre auka konkurranse og betre tilbod til reisande. Sidan reforma vart innført i november 2020, er det registrert fleire tusen nye drosjeløyve her i landet.

 • Vil gjeninnføre kompetansekrav for drosjeløyvehavere

  – Regjeringen vil gjeninnføre et fagkompetansekrav for drosjeløyvehavere, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

  Det nye kravet om fagkompetanse innebærer at de som søker om drosjeløyve må avlegge eksamen hos Statens vegvesen, står det i en pressemelding fra regjeringen.

 • Stort behov for drosjekontroller

  For å luke ut useriøse drosjesjåfører skal Statens vegvesen ha flere kontroller i år.

  I fjor ble 230 drosjer i Oslo og Viken kontrollert, og det er allerede gjennomført og planlagt flere kontroller også i år.

  – Vi har avdekket tilfeller av manglende førerkort, manglende løyve og tekniske mangler. Det er veldig alvorlig. Vi ønsker å få bort de useriøse aktørene, og å få disse ut av trafikkbildet for å opprettholde trafikksikkerheten, sier Daniel Hals i Utekontrollen i Statens vegvesen.

  Vegvesenet samarbeider blant annet med politiet, Arbeidstilsynet, Justervesenet og Skatteetaten når de gjennomfører kontrollene.

  På bestilling fra Samferdselsdepartementet ser de nærmere på drosjenæringen, og gjør målrettede kontroller. De samarbeider også med andre etater for å kontrollere næringen best mulig, sier Hals.

  Fra 1. januar 2023 ble det innført flere nye krav til drosjenæringen. Blant annet er det nå påbudt å ha taklampe, krav til dokumentasjon om taksameter og at kjøretøyet er registrert som drosje i kjøretøyregisteret.

  Bilde av taxi'er som står i kø
  Foto: Heiko Junge / NTB
 • Forbud mot fossildrosjer


  Innen 1. oktober 2027 skal drosjene i fylkene Akershus, Buskerud og Østfold være utslippsfrie. Det går fram et forslag som Viken fylkeskommune har sendt på høring.

  Den nye forskriften om miljøskadelige utslipp fra drosjer skal gjelde i alle kommuner i det som i dag er Viken.

  – Dette ut fra kunnskap om tilgang på brukbare elbiler og lademuligheter, og vurdering av utviklingen fram mot 2027, heter det i høringsbrevet.

  Fylkeskommunen forventer at kommuner og drosjenæringen i kommuner som eventuelt mener at kravet er urealistisk, begrunner dette i høringen.

  Flere fylker har allerede fastsatt datoer for når bensin- og dieseldrosjer blir forbudt. I Oslo trer forbudet i kraft 1. november 2024.

  Vestland har bestemt at drosjene i gamle Hordaland skal være utslippsfrie fra 1. april 2024 og i Sogn og Fjordane fra 1. april 2026.

  Rogaland nøyer seg med å innføre forbudet i kommunene Sandnes, Sola, Stavanger og Randaberg. Det skjer 1. mars 2026.

  I Trøndelag skal drosjer med forbrenningsmotor være borte innen 1. juli 2025. Her har imidlertid kommuner med dårlig lade-infrastruktur mulighet til å gi dispensasjon.

  I Nordland trer et forbud i kraft 15. juni 2026.

 • Nye krav til drosjenæringa frå nyttår

  Regjeringa innfører fleire nye krav til drosjenæringa frå nyttår, melder Samferdselsdepartementet i ei pressemelding.

  – Blant anna vil vi innføre krav om bankgaranti, krav til taklampe og krav til dokumentasjon om taksameter og at køyretøyet er registrert som drosje i køyretøyregisteret, seier samferdselsminister Jon Ivar Nygård.

  Krava blir innført frå 1. januar 2023, og er ein del av regjeringas plan for å sikre ein seriøs drosjebransje.

 • Fortsetter drosjekontrollene

  Statens vegvesen har i dag gjennomført den tredje kontrollen av drosjer på Stavanger lufthavn på få dager. I dag ble 24 drosjer kontrollert der og i Stavanger sentrum.

  Av disse hadde 19 skriftlige mangler. 17 av dem fikk bruksforbud, og er rapportert videre for feil med kjøreseddel og løyvenummer.

  Vegvesenet mener kontrollresultatet er nedslående. I går gjorde de en kontroll der 10 av 22 sjåfører fikk bruksforbud. Søndag sjekket de også drosjer ved flyplassen og i bykjernen, og den dagen fikk 38 av 63 tilsvarende merknader.

  Drosjekontroll i Stavanger og på Sola - Stavanger lufthavn
  Foto: Statens vegvesen

Nyhetstips 03030

Er du der det skjer eller vet noe vi burde vite? Ta kontakt på 915 03030 eller 03030@nrk.no