SkilleToppknapp Rovdyr Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Ulukker Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Lyd og Video Fylkesleksikon 115pskille_slutt
Sogn & Fjordane Fylkesleksikon 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Distrikt > NRK Sogn og Fjordane > Fylkesleksikon
SPONSORAR
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sparebanken Sogn og Fjordane
NRK.no
Leksikonredaktør:

Nettansvarleg:

Distriktsredaktør:

Copyright:
NRK Sogn og Fjordane

 
Kjende personar i Askvoll kommune:

Klausen Mek. Verksted AS

Klausen Mekaniske Verkstad. (Foto © Kjell Eikemo)
Klausen Mekaniske Verkstad. (Foto © Kjell Eikemo)
Klausen Mek. Verksted AS er den største verksemda i Askvoll kommune.

Publisert 20.02.2001 21:58. Oppdatert 19.01.2007 09:33.
Den vart grunnlagt av brørne Olav og Jørgen Klausen i 1947.
Jørgen og Olav Klausen

Verksemda heitte frå starten "Brødr. Klausen Mek. Verksted" og produserte den første tida m.a. sparkstøttingar, rattkjelkar, heisar og taubaner.

Traktoren "Vestland" (Foto © Klausen Mek. Verksted)

Traktorproduksjon

Frå 1953 og utover 1950-talet produserte dei også 12 traktorar. Traktoren var basert på eigne teikningar, men var for det meste skrudd saman av kasserte bildeler. Den vesle firehjulstraktoren vart seld under namnet ”Vestland”, og kosta 4000 kroner. På folkemunne vart den vesle traktoren kalla ”kaka-ka-re” etter lyden. Sjå og Bucher-traktoren frå Nesse.

Produkt til prosessindustri

Klausen Mekaniske Verksted produserer no utstyr til prosessindustri, skip og oppdrettsnæringa, og hadde i 2003 51 tilsette. I 1981 vart Klausen Mekaniske omskipa til aksjeselskap.
Bygging av seksjon til Ulstein

Dotterselskap i Svelgen

I 1990 vart dotterselskapet Klausen Industrier Svelgen AS skipa, som i hovudsak arbeider med vedlikehald for smelteverket i Svelgen. Avdelinga hadde i 2003 10 tilsette.

Klausen er dessutan 34 prosent eigar av INC Vedlikehold Svelgen frå 2002 (sjå INC-gruppa).

Klausen Mekaniske med avdelinga i Svelgen hadde i 2002 ei omsetning på 150 millionar.

Klausen Mekaniske Verkstad ligg heilt nede ved fjorden. (Foto © Kjell Eikemo)

Sjå også:
· Traktorproduksjon


MEIR OM ASKVOLL 
Askvoll kommune

 
Aviser og media i Askvoll
Historia i Askvoll
Industri og næring i Askvoll
Kjende personar i Askvoll:
Kommunehistoria i Askvoll
Krigshistoria i Askvoll
Kyrkjer i Askvoll
Samferdsle i Askvoll
Skular i Askvoll
Verd å sjå i Askvoll

 
Lyd frå Askvoll
Video frå Askvoll
SE OGSÅ

Finn fram i Fylkesleksikonet!
Vel ein kommune:
Tilbake til framsida av fylkesleksikonet
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
SØK I LEKSIKONET
Personar Kongevitjingar MEdia Samferdsle Laksefisket Næring Alfabetisk oversyn:
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÆØÅ
Informasjon
 
SØK I FYLKESLEKSIKONET
Informasjon
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
Personar Kongevitjingar Media Samferdsle Laksefisket Næring

Harald Hårfagre var sogning

Den første kongen i Noreg, Harald Hårfagre, var sogning. Han vaks opp på Husabø på Leikanger, der mora kom frå. Les meir om kong Harald Hårfagre og landsamlinga og om slekta hans i Sogn.

Slaget i Sildagapet i 1810

Den 23. juli 1810 gjekk to engelske krigsskip til åtak på ei lita, norsk flåteavdeling ved øya Silda sør for Stad og tok det norske mannskapet til fange. Dagen før hadde engelskmennene herja i Ervik-bygda på Stad. Kvifor gjekk den mektige engelske marinen til åtak på skrøpelege, norske kanonjollar i Ytre Nordfjord?

Då fiskedampskipa stakk til havs

Då den første dampdrivne fiskebåten, ”Activ”, gjekk ut frå Ålesund i 1885, innvarsla det ein ny epoke for norske fiskeri: Havfisket. Dei store skipa gjorde det mogeleg å utnytte fiskeressurane langt til havs. Kring 1910 hadde Sogn og Fjordane 20 slike store fiskedampskip. Fleire av dei vart brukte i aktivt fiske heilt fram på 1960-talet.

Nydyrkingskommunen Jølster

Frå 1920-talet og fram til like etter krigen fekk Sogn og Fjordane i alt 623 nye gardsbruk. Selskapet Ny Jord spela ein aktiv rolle i nydyrkingsarbeidet i mellomkrigskrigtida, og særleg merka Jølster seg ut som den store nydyrkingskommunen med 57 nye bruk.

Ei mellomalderkyrkje langt til havs

I mellomalderen låg det ei kyrkje på Utvær. Utvær ligg åtte km vestanfor dei andre øyane i Solund, og er det vestlegaste punktet i Noreg som har vore busett. Kvifor vart det bygd eit gudshus bokstaveleg tala midt ute i havet?

Sjalu tenestejente drap gardkona

Sjalusi er diverre eit klassisk drapsmotiv. Slik var det også for tenestejenta Sigrid i Vetlefjorden ein gong på 1600-talet då ho la sin elsk på husbonden på garden. Men for å kapre han måtte ho få kona av vegen, og til det trengde ho hjelp.

Få nazistar i Sogn og Fjordane

Ingen fylke i landet hadde så få medlemmer av Quislings Nasjonal Samling som Sogn og Fjordane. Berre 396 fjordingar og sogningar var medlemmer i NS under 2. verdskrig, og mange av desse var innflyttarar og unge jenter som hadde kontakt med tyskarane. Fleire kystkommunar var så godt som frie for NS-folk.

Den heimekjære amtmannen

I 1763 vart Joachim de Knagenhjelm utnemnd til den første amtmannen i Sogn og Fjordane. Det første han gjorde, var å flytte heim til mor på Kaupanger hovedgård. Men berre åtte år seinare vart Knagenhjelm nærmast tvangsflytta til Nord-Noreg. Kvifor?
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no