SkilleToppknapp Rovdyr Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Ulukker Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Lyd og Video Fylkesleksikon 115pskille_slutt
Sogn & Fjordane Fylkesleksikon 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Distrikt > NRK Sogn og Fjordane > Fylkesleksikon
SPONSORAR
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sparebanken Sogn og Fjordane
NRK.no
Leksikonredaktør:

Nettansvarleg:

Distriktsredaktør:

Copyright:
NRK Sogn og Fjordane

 
Historia i Bremanger:

Fornfunn i Bremanger

Stor gravrøys frå bronsealderen i Botnane. (Foto: Arild Nybø © 2003)
Stor gravrøys frå bronsealderen i Botnane. (Foto: Arild Nybø © 2003)

Publisert 17.06.2003 14:51. Oppdatert 21.12.2006 09:38.
Helleristing på Vingenfeltet.

Vingen helleristingsfelt

Inne mot Vingepollen ved Frøysjøen, sør for Hornelen, ligg eitt av dei største helleristingsfelta i Nord-Europa. Feltet inneheld minst 2000 ulike ristingar, og skriv seg frå ca. 4000-2000 år f. Kr.

Steinaldersenter ved Skatestraumen

Kring hovudleia gjennom Skatestraumen like nord for Hornelen er det i nyare tid funne ei stor mengde buplassar som viser at strendene på begge sider av sundet har vore eit viktig senter i steinalderen.
Steinalderfunn på Gloføyke. (Foto: NRK)

Gravrøyser i Botnane

I Botnane er det funne spor etter ein steinalderbuplass på garden Øvrebotten (sjå bilete øvst).

Bautastein på havbotnen?

På garden Frøyen vart det i 1830 registrert fleire gravhaugar som truleg skriv seg frå eldre og yngre jernalder (ca. 500 f. Kr. f.–1050 e. Kr.f).

Gravrøyser på Elde

På Bruseneset på Elde ligg det to gravhaugar som truleg skriv seg frå bronsealderen eller jernalderen.

Jutlerøysa og klebersteinsbrotet ved Davik

Omlag 50 meter opp frå sjøen på Daviknes ligg Jutlerøysa.

Leirkar

frå 300 e.Kr. er funne på Myklebust i Ålfoten. På Dombestein er det funne ein skipskjøl i eik – truleg frå vikingtida.

Vikingsrøyser i Vetvik

Tre gravrøyser frå vikingtida 800–1050 e.Kr.f. i Vetvik viser at det i norrøn tid budde folk i den einbølte bygda på vestsida av Bremangerlandet.

Vikinggrav på Indrehus

På Indrehus i Midtgulen er det funne fire gravrøyser frå yngre jernalder ca. 400–1000 e. Kr.f.

Gravrøyser og skipsfunn i Berle

I Berle har ein funne mange spor etter tidleg busetjing.

Runesteinen frå Hennøy

På Litle Hennøy vart det funne ein to meter lang runestein med ni korte runeinnskrifter.

Brot for kleberstein

i Kleberget på Storetroda ved Davik.

MEIR OM BREMANGER 
Bremanger kommune

 
Aviser og media i Bremanger
Historia i Bremanger
Industri og næring i Bremanger
Kjende personar i Bremanger
Kommunehistoria i Bremanger
Krigshistoria i Bremanger
Kyrkjer i Bremanger
Samferdsle i Bremanger
Skular i Bremanger
Verd å sjå i Bremanger

 
Video frå Bremanger
Lyd frå Bremanger
SE OGSÅ

Finn fram i Fylkesleksikonet!
Vel ein kommune:
Tilbake til framsida av fylkesleksikonet
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
SØK I LEKSIKONET
Personar Kongevitjingar MEdia Samferdsle Laksefisket Næring Alfabetisk oversyn:
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÆØÅ
Informasjon
 
SØK I FYLKESLEKSIKONET
Informasjon
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
Personar Kongevitjingar Media Samferdsle Laksefisket Næring

Harald Hårfagre var sogning

Den første kongen i Noreg, Harald Hårfagre, var sogning. Han vaks opp på Husabø på Leikanger, der mora kom frå. Les meir om kong Harald Hårfagre og landsamlinga og om slekta hans i Sogn.

Slaget i Sildagapet i 1810

Den 23. juli 1810 gjekk to engelske krigsskip til åtak på ei lita, norsk flåteavdeling ved øya Silda sør for Stad og tok det norske mannskapet til fange. Dagen før hadde engelskmennene herja i Ervik-bygda på Stad. Kvifor gjekk den mektige engelske marinen til åtak på skrøpelege, norske kanonjollar i Ytre Nordfjord?

Då fiskedampskipa stakk til havs

Då den første dampdrivne fiskebåten, ”Activ”, gjekk ut frå Ålesund i 1885, innvarsla det ein ny epoke for norske fiskeri: Havfisket. Dei store skipa gjorde det mogeleg å utnytte fiskeressurane langt til havs. Kring 1910 hadde Sogn og Fjordane 20 slike store fiskedampskip. Fleire av dei vart brukte i aktivt fiske heilt fram på 1960-talet.

Nydyrkingskommunen Jølster

Frå 1920-talet og fram til like etter krigen fekk Sogn og Fjordane i alt 623 nye gardsbruk. Selskapet Ny Jord spela ein aktiv rolle i nydyrkingsarbeidet i mellomkrigskrigtida, og særleg merka Jølster seg ut som den store nydyrkingskommunen med 57 nye bruk.

Ei mellomalderkyrkje langt til havs

I mellomalderen låg det ei kyrkje på Utvær. Utvær ligg åtte km vestanfor dei andre øyane i Solund, og er det vestlegaste punktet i Noreg som har vore busett. Kvifor vart det bygd eit gudshus bokstaveleg tala midt ute i havet?

Sjalu tenestejente drap gardkona

Sjalusi er diverre eit klassisk drapsmotiv. Slik var det også for tenestejenta Sigrid i Vetlefjorden ein gong på 1600-talet då ho la sin elsk på husbonden på garden. Men for å kapre han måtte ho få kona av vegen, og til det trengde ho hjelp.

Få nazistar i Sogn og Fjordane

Ingen fylke i landet hadde så få medlemmer av Quislings Nasjonal Samling som Sogn og Fjordane. Berre 396 fjordingar og sogningar var medlemmer i NS under 2. verdskrig, og mange av desse var innflyttarar og unge jenter som hadde kontakt med tyskarane. Fleire kystkommunar var så godt som frie for NS-folk.

Den heimekjære amtmannen

I 1763 vart Joachim de Knagenhjelm utnemnd til den første amtmannen i Sogn og Fjordane. Det første han gjorde, var å flytte heim til mor på Kaupanger hovedgård. Men berre åtte år seinare vart Knagenhjelm nærmast tvangsflytta til Nord-Noreg. Kvifor?
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no