SkilleToppknapp Rovdyr Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Ulukker Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Lyd og Video Fylkesleksikon 115pskille_slutt
Sogn & Fjordane Fylkesleksikon 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Distrikt > NRK Sogn og Fjordane > Fylkesleksikon
SPONSORAR
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sparebanken Sogn og Fjordane
NRK.no
Leksikonredaktør:

Nettansvarleg:

Distriktsredaktør:

Copyright:
NRK Sogn og Fjordane

 
Krigshistoria i Naustdal:

”Brenning”-mysteriet og Brensdals-brørne

Ettermiddagen 24. februar 1943 ser folk på Atløy ein liten motorbåt på veg nordover. Det er motorbåten ”Brenning” frå den vesle grenda Brensdal ved Sognefjorden, mellom Leirvik og Lavik. Mannskap ombord er brørne Arthur og Hjalmar Brensdal.

Publisert 15.10.2001 15:38. Oppdatert 28.02.2002 12:51.
Begge er i 20-åra. Dei har med seg to passasjerar. Den eine er Helene Skaar, gift og mor til fire barn i Korssund. Den andre er ein Wehrmacht- soldat frå Austerrike: Oberwachtmeister Maximillian Leopold Kautz. Observasjonen av ”Brenning” ved Atløy er det siste ein ser til båten.

Funn på Russenes

I 1954 finn eit ektepar frå Russenes ved Førdefjorden ein koffert medan dei leitar etter sauer i utmarka. Like ved kofferten heng ein mannsfrakk i ei bjørk. I kofferten ligg ein svart kjole, gassbind og andre forbindingssaker, ei fyrstikkøskje, og eit par skeier og gaflar. Finnarane trur at kofferten må vere kasta ut frå fly fordi den ligg så ulendt til, og melder ikkje frå om funnet.

Rømlingane i Sverige

I 1964 tek det til å gå rykte om at Helene Skaar og den tyske soldaten lever i beste velgåande i Sverige. Det vert stadfesta at dei to no bur i Sundsvall, og no kallar seg Ruth og Karl Rewinger. Ved forhøyr stadfester dei at dei hadde rømt med ”Brenning”, men har elles ingenting å fortelje. Under tida i Sverige hadde dei også opplyst varierande fødselsdatoar til styremaktene, og Karl hadde flittig skifta namn for ikkje å bli oppdaga.

Vrak i Gjøringbøvika

I 1976 oppdagar ein garnfiskar vrakdelar på grunt vatn i Gjøringbøvika. Det ligg eit båtvrak søkkt like oppunder land. Lensmannen vert varsla og ei mengd vrakdeler vart berga opp, m.a. motoren, som vert identifisert til å tilhøyre den bortkomne ”Brenning”. Dei to i Sverige vert kontakta på nytt, men hugsar ingenting.

Ulateig vil skrive bok

Egil Ulateig skreiv bok om Brenning-mysteriet.
Forfattaren Egil Ulateig tek til å grave i saka og oppsøkjer paret i Sverige. Paret fortel no at dei rømde fordi Karl var kommandert til Austfronten, og Helene vart, mot sin vilje, ordra til å vere telefonvakt på eit kystfort ved Lammetun. Karl hevdar at Brensdals-brørne la seg til å sove då dei to gjekk i land, og at dei hadde fortalt at dei skulle reise vidare til England. Men Helene korrigerer, og seier brørne skulle tilbake til Lammetun ute ved kysten. Dei to forklarar seg også ulikt om terrenget der dei steig i land, og om vèret den dagen. Kofferten kjende dei ikkje til.

No ringjer telefonen, og paret vert tydeleg åtvara av ein slektning om ikkje å seie meir. Så vert Ulateig kasta på dør, og i eit brev seinare vert han truga med politi om han vender tilbake. (Opplysningane her er henta frå Egil Ulateigs bok ” To levende og to døde” frå 1982)

Heller ikkje reporter Anne Margrethe Alværn frå NRK Sogn og Fjordane fekk intervjue paret då ho like etter bokutgjevinga tok kontakt med dei to i Sverige.

Hovedside:
Krigshistoria i NaustdalMEIR OM NAUSTDAL 
Naustdal kommune

 
Aviser og media i Naustdal
Historia i Naustdal
Industri og næring i Naustdal
Kjende personar i Naustdal
Kommunehistoria i Naustdal
Krigshistoria i Naustdal
Kyrkjer i Naustdal
Samferdsle i Naustdal
Skular i Naustdal
Verd å sjå i Naustdal

 
Video frå Naustdal
Lyd frå Naustdal
SE OGSÅ

Finn fram i Fylkesleksikonet!
Vel ein kommune:
Tilbake til framsida av fylkesleksikonet
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
SØK I LEKSIKONET
Personar Kongevitjingar MEdia Samferdsle Laksefisket Næring Alfabetisk oversyn:
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÆØÅ
Informasjon
 
SØK I FYLKESLEKSIKONET
Informasjon
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
Personar Kongevitjingar Media Samferdsle Laksefisket Næring

Harald Hårfagre var sogning

Den første kongen i Noreg, Harald Hårfagre, var sogning. Han vaks opp på Husabø på Leikanger, der mora kom frå. Les meir om kong Harald Hårfagre og landsamlinga og om slekta hans i Sogn.

Slaget i Sildagapet i 1810

Den 23. juli 1810 gjekk to engelske krigsskip til åtak på ei lita, norsk flåteavdeling ved øya Silda sør for Stad og tok det norske mannskapet til fange. Dagen før hadde engelskmennene herja i Ervik-bygda på Stad. Kvifor gjekk den mektige engelske marinen til åtak på skrøpelege, norske kanonjollar i Ytre Nordfjord?

Då fiskedampskipa stakk til havs

Då den første dampdrivne fiskebåten, ”Activ”, gjekk ut frå Ålesund i 1885, innvarsla det ein ny epoke for norske fiskeri: Havfisket. Dei store skipa gjorde det mogeleg å utnytte fiskeressurane langt til havs. Kring 1910 hadde Sogn og Fjordane 20 slike store fiskedampskip. Fleire av dei vart brukte i aktivt fiske heilt fram på 1960-talet.

Nydyrkingskommunen Jølster

Frå 1920-talet og fram til like etter krigen fekk Sogn og Fjordane i alt 623 nye gardsbruk. Selskapet Ny Jord spela ein aktiv rolle i nydyrkingsarbeidet i mellomkrigskrigtida, og særleg merka Jølster seg ut som den store nydyrkingskommunen med 57 nye bruk.

Ei mellomalderkyrkje langt til havs

I mellomalderen låg det ei kyrkje på Utvær. Utvær ligg åtte km vestanfor dei andre øyane i Solund, og er det vestlegaste punktet i Noreg som har vore busett. Kvifor vart det bygd eit gudshus bokstaveleg tala midt ute i havet?

Sjalu tenestejente drap gardkona

Sjalusi er diverre eit klassisk drapsmotiv. Slik var det også for tenestejenta Sigrid i Vetlefjorden ein gong på 1600-talet då ho la sin elsk på husbonden på garden. Men for å kapre han måtte ho få kona av vegen, og til det trengde ho hjelp.

Få nazistar i Sogn og Fjordane

Ingen fylke i landet hadde så få medlemmer av Quislings Nasjonal Samling som Sogn og Fjordane. Berre 396 fjordingar og sogningar var medlemmer i NS under 2. verdskrig, og mange av desse var innflyttarar og unge jenter som hadde kontakt med tyskarane. Fleire kystkommunar var så godt som frie for NS-folk.

Den heimekjære amtmannen

I 1763 vart Joachim de Knagenhjelm utnemnd til den første amtmannen i Sogn og Fjordane. Det første han gjorde, var å flytte heim til mor på Kaupanger hovedgård. Men berre åtte år seinare vart Knagenhjelm nærmast tvangsflytta til Nord-Noreg. Kvifor?
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no