SkilleToppknapp Rovdyr Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Ulukker Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Lyd og Video Fylkesleksikon 115pskille_slutt
Sogn & Fjordane Fylkesleksikon 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Distrikt > NRK Sogn og Fjordane > Fylkesleksikon
SPONSORAR
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sparebanken Sogn og Fjordane
NRK.no
Leksikonredaktør:

Nettansvarleg:

Distriktsredaktør:

Copyright:
NRK Sogn og Fjordane

 
Industri og næring i Balestrand:

Landhandlar i Balestrand

Omtalane er ordna etter oppstartsår:

Publisert 28.05.2002 14:45. Oppdatert 30.09.2002 11:43.

Handels- og gjestgjevarstader i Balestrand

· Handel og gjestgjevarar på Kvamsøy
· Handel og gjestgjevarar på Tjugum og Holmen

Ola Olson Engelstad

frå Modum dreiv midt på 1800-talet handel i Holmen. Han vart på folkemunne kalla "Borgar-Ola".

Nils Olson

dreiv midt på 1800-talet handel i Balaviki. I 1863 selde han eigedomen til landhandlar Jørgen Mo frå Hafslo. Etter nye eigarskifte, kom eigedomen i 1889 til Nils Johannessson Rendedal, som grunnla Hotell Balestrand i 1892.

Mons Tjugum

fekk i 1862 løyve til å drive landhandel og gjestgiveri i Lundsviki. Tjugum hadde eige ishus for ising av laks og annan fisk som han selde vidare. Handelen tok slutt i 1913.

Ellend A. Vangsnes

tok over landhandelen og starta trelastforretning på Kvamsøy i 1886. Handelen vart avvikla i 1902 (sjå "Handel og gjestgjevarar på Kvamsøy").

Landhandel på Ulvestad

På Ulvestad i Vetlefjorden var det landhandel frå 1880-talet til slutten av 1970-talet.

M. R. Farnes landhandel - Farnesbui


Friluftskaféen i treet

med butikk i kafébygget ved Skåsheimselvi. Kring 1910 vart det laga eige bygg for butikken, som vart driven til 1954.

Ese med butikk og kafé i Holmen

Johannes Nilsen Ese og kona Durdei starta 1905 butikk, souvenirsal og kafe i Holmen. Durdei og døtrene dreiv også vevstove. Forretninga vart lagt ned i 1934. Butikken vart seinare nytta som skulelokale både av realskulen, framhaldsskulen og gymnaset i 1940-åra (sjå "Skular i Balestrand").
Eit tilbygg til huset vart seinare leigd ut til Balestrand Samvirkelag for systove og manufakturbutikk. Det vart rive i 1959.

Kristian Virkesdal

frå Eivindvik starta landhandel og bakeri i Holmen ca. 1911. Han bygde også kai. Kristoffer Torsnes tok over i 1912 og bygde stort forretningshus. Han gjekk konkurs i 1927, og Arne I. Offerdal frå Feios tok over saman med broren Jens under firmanamnet Brødrene Offerdal L/L. Broren Ingvald Offerdal tok over då brørne døydde. Han hadde tidlegare drive forretning i Årdal etter tanta Andrine (sjå "Landhandlar i Årdal" - Kristian Offerdal). "Offerdalsbui" vart lagt ned i 1985.

H. O. Thue Landhandel

vart starta i Balestrand i 1914 av Helge O. Thue. I mellomkrigstida tok han imot bær og frukt for vidaresal til fabrikkar. Firmaet dreiv også sportsbutikk og kiosk med souvenirsal. Sonen Sigurd og systera Sitona tok over i 1944 og dreiv til 1982.

Butikken i Kvamsøy - sjå omtale nedanfor. (Foto: Arild Nybø, NRK)

Gjert Livden

starta landhandel i Kvamsøy i 1917. Han starta i gardstunet, men bygde seinare forretning nede ved damskipskaia si ved sjøen (sjå bilete), der Fylkesbaatane hadde rutestopp. Gjert dreiv også som frukthandlar. Sonen John tok over drifta av landhandelen som seinare vart lagt ned. Bygningen har seinare vore leigd ut til turistar, men brann ned i august 2002.

Brødrene Offerdal L/L

landhandel i Balestrand - sjå Kristian Virkesdal 1911.

Landhandlar i Vetlefjorden

Anton Frøysland og Kristian Eiken starta kvar sin landhandel i Vetlefjorden i 1936 i samband med at Gaulafjellsvegen var under anlegg. Frøysland dreiv først i eit forsamlingshus og seinare ved kaia på Ulvestad. Kristian Eiken sin landhandel vart seinare teken over av Markus Feten som dreiv nokre år før han la den ned.

Eithungjerde og Bale i Holmen

Andreas Eithungjerde starta i 1937 landhandel i Holmen, der han hadde eige forretningsbygg. Arne P. Bale dreiv bakeri like ved, og brøda vart selde i butikken. Eithungjerde starta som handelsmann i 1905, og leigde frå 1912 ein landhandel og dampskipsekspedisjonen i Marifjøra (sjå Luster kommune). I 1950 tok sonen Sverre Eithungjerde over og bygde det første fryseboksanlegget i bygda, der folk kunne leige fryseboksar i tida før kjøleskåp heime kom i alminneleg bruk. I det nye forretningsbygget frå 1962 heldt postkontoret til fram til det flytta til Handelshuset Holmatunet i 1989. Sverre bygde i 1967 utleigehytter ved Skåsheimselvi.

Landhandel i Lånefjorden

Sigurd Breisnes frå Lavik starta i 1946 landhandel i Lånefjorden. I 1956 flytta han til Bergen og selde butikken til Erling Nesse ved Kåre Nesse, som dreiv til slutten av 1970-talet. Huset vart rive då riksvegen kom.

Balestrand Samvirkelag

starta i 1946.

Trygve Tenningås

starta landhandel og mjølkeutsal i Holmen 1961 - sjå Balestrand Meieri.

Handelshuset Holmatunet

- forretningar, helsestell og offentlege kontor.

MEIR OM BALESTRAND 
Balestrand kommune

 
Aviser og media i Balestrand
Historia i Balestrand
Industri og næring i Balestrand
Kjende personar i Balestrand
Kommunehistoria i Balestrand
Krigshistoria i Balestrand
Kyrkjer i Balestrand
Samferdsle i Balestrand
Skular i Balestrand
Verd å sjå i Balestrand

 
Lyd frå Balestrand
Video frå Balestrand
SE OGSÅ

Finn fram i Fylkesleksikonet!
Vel ein kommune:
Tilbake til framsida av fylkesleksikonet
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
SØK I LEKSIKONET
Personar Kongevitjingar MEdia Samferdsle Laksefisket Næring Alfabetisk oversyn:
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÆØÅ
Informasjon
 
SØK I FYLKESLEKSIKONET
Informasjon
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
Personar Kongevitjingar Media Samferdsle Laksefisket Næring

Harald Hårfagre var sogning

Den første kongen i Noreg, Harald Hårfagre, var sogning. Han vaks opp på Husabø på Leikanger, der mora kom frå. Les meir om kong Harald Hårfagre og landsamlinga og om slekta hans i Sogn.

Slaget i Sildagapet i 1810

Den 23. juli 1810 gjekk to engelske krigsskip til åtak på ei lita, norsk flåteavdeling ved øya Silda sør for Stad og tok det norske mannskapet til fange. Dagen før hadde engelskmennene herja i Ervik-bygda på Stad. Kvifor gjekk den mektige engelske marinen til åtak på skrøpelege, norske kanonjollar i Ytre Nordfjord?

Då fiskedampskipa stakk til havs

Då den første dampdrivne fiskebåten, ”Activ”, gjekk ut frå Ålesund i 1885, innvarsla det ein ny epoke for norske fiskeri: Havfisket. Dei store skipa gjorde det mogeleg å utnytte fiskeressurane langt til havs. Kring 1910 hadde Sogn og Fjordane 20 slike store fiskedampskip. Fleire av dei vart brukte i aktivt fiske heilt fram på 1960-talet.

Nydyrkingskommunen Jølster

Frå 1920-talet og fram til like etter krigen fekk Sogn og Fjordane i alt 623 nye gardsbruk. Selskapet Ny Jord spela ein aktiv rolle i nydyrkingsarbeidet i mellomkrigskrigtida, og særleg merka Jølster seg ut som den store nydyrkingskommunen med 57 nye bruk.

Ei mellomalderkyrkje langt til havs

I mellomalderen låg det ei kyrkje på Utvær. Utvær ligg åtte km vestanfor dei andre øyane i Solund, og er det vestlegaste punktet i Noreg som har vore busett. Kvifor vart det bygd eit gudshus bokstaveleg tala midt ute i havet?

Sjalu tenestejente drap gardkona

Sjalusi er diverre eit klassisk drapsmotiv. Slik var det også for tenestejenta Sigrid i Vetlefjorden ein gong på 1600-talet då ho la sin elsk på husbonden på garden. Men for å kapre han måtte ho få kona av vegen, og til det trengde ho hjelp.

Få nazistar i Sogn og Fjordane

Ingen fylke i landet hadde så få medlemmer av Quislings Nasjonal Samling som Sogn og Fjordane. Berre 396 fjordingar og sogningar var medlemmer i NS under 2. verdskrig, og mange av desse var innflyttarar og unge jenter som hadde kontakt med tyskarane. Fleire kystkommunar var så godt som frie for NS-folk.

Den heimekjære amtmannen

I 1763 vart Joachim de Knagenhjelm utnemnd til den første amtmannen i Sogn og Fjordane. Det første han gjorde, var å flytte heim til mor på Kaupanger hovedgård. Men berre åtte år seinare vart Knagenhjelm nærmast tvangsflytta til Nord-Noreg. Kvifor?
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no