SkilleToppknapp Rovdyr Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Ulukker Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Lyd og Video Fylkesleksikon 115pskille_slutt
Sogn & Fjordane Fylkesleksikon 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Distrikt > NRK Sogn og Fjordane > Fylkesleksikon
SPONSORAR
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sparebanken Sogn og Fjordane
NRK.no
Leksikonredaktør:

Nettansvarleg:

Distriktsredaktør:

Copyright:
NRK Sogn og Fjordane

 
Industri og næring i Hyllestad:

Forretningsfamilien Wolff

"Lakselordar" med dagens fangst på 11 fiskar utanfor Wolffs pensjonat i 1938. Bak står pensonatstyrar Knut Wolff. Foto © Fylkesarkivet)
Johan Henrik Frantzen Wolff kom frå Manger og starta i 1873 landhandel i Leirvik.

Publisert 26.02.2002 11:43. Oppdatert 03.04.2002 14:27.
Ekteparet Knut og Emma Wolff. (Foto © Fylkesarkivet)
Wolff overtok etter Knut Kraft Holck. Wolff bygde også det store Wolffs Pensjonat og var post- og telegrafstyrar. Han var ordførar i 17 år.

Sonen Knut J. Wolff overtok garden, dampskipsekspedisjonen, post, telefon, skysstasjonen og pensjonatet. Ein annan son, Johan Martin Wolff overtok landhandelen. I 1943 kjøpte han handelsstaden etter broren Knut Wolff.

Handelen vart seinare overteken av Johans dotter Ingeborg og svigersonen Trygve Systad. Dei dreiv også bakeri. Denne forretninga hadde eige slakteri med produksjon av spekemat og pølser. Den handla også jordbruksprodukt frå bøndene, m.a. smør frå Bøfjord Smørlag.

I 1960 vart det bygt nytt forretningsbygg. Dale Samyrkelag hadde ei tid på 1980-talet filial i den gamle "Systad-butikken". I 1980 måtte det eldste forretningsbygget vike for utviding av riksvegen.

I tredje generasjon Wolff kom også Knuts Wolffs søner Erling, Carl og Knut jr.: Erling Wolff overtok Wolffs Pensjonat, post, telefon og dreiv drosje. Wolffs Pensjonat måtte vike plassen då det nye Leirvik Senter vart bygd i 1986.

Carl Wolff vart dampskipsekspeditør og dreiv lastebil og drosje, og stod også ansvarleg for bygging av den store kai- og ferjeteminalen i Rysjedalsvika tidleg på 1960-talet (sjå Bitter strid om Rysjedalsvika).

Knut Wolff jr. starta som radio- og sykkelforhandlar på 1930-talet, men bygde seinare sagbruk og byggjevareforretning; Knut Wolff AS.

Knut og kona Marta dreiv også landhandel fram til 1984. Ørn Kristiansen overtok denne og dreiv "Ørnebua" nokre år.

MEIR OM HYLLESTAD 
Hyllestad kommune

 
Aviser og media i Hyllestad
Historia i Hyllestad
Industri og næring i Hyllestad
Kjende personar i Hyllestad
Kommunehistoria i Hyllestad
Krigshistoria i Hyllestad
Kraftforsyninga i Hyllestad
Kyrkjer i Hyllestad
Samferdsle i Hyllestad
Skular i Hyllestad

 
Lyd frå Hyllestad
Video frå Hyllestad
SE OGSÅ

Finn fram i Fylkesleksikonet!
Vel ein kommune:
Tilbake til framsida av fylkesleksikonet
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
SØK I LEKSIKONET
Personar Kongevitjingar MEdia Samferdsle Laksefisket Næring Alfabetisk oversyn:
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÆØÅ
Informasjon
 
SØK I FYLKESLEKSIKONET
Informasjon
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
Personar Kongevitjingar Media Samferdsle Laksefisket Næring

Harald Hårfagre var sogning

Den første kongen i Noreg, Harald Hårfagre, var sogning. Han vaks opp på Husabø på Leikanger, der mora kom frå. Les meir om kong Harald Hårfagre og landsamlinga og om slekta hans i Sogn.

Slaget i Sildagapet i 1810

Den 23. juli 1810 gjekk to engelske krigsskip til åtak på ei lita, norsk flåteavdeling ved øya Silda sør for Stad og tok det norske mannskapet til fange. Dagen før hadde engelskmennene herja i Ervik-bygda på Stad. Kvifor gjekk den mektige engelske marinen til åtak på skrøpelege, norske kanonjollar i Ytre Nordfjord?

Då fiskedampskipa stakk til havs

Då den første dampdrivne fiskebåten, ”Activ”, gjekk ut frå Ålesund i 1885, innvarsla det ein ny epoke for norske fiskeri: Havfisket. Dei store skipa gjorde det mogeleg å utnytte fiskeressurane langt til havs. Kring 1910 hadde Sogn og Fjordane 20 slike store fiskedampskip. Fleire av dei vart brukte i aktivt fiske heilt fram på 1960-talet.

Nydyrkingskommunen Jølster

Frå 1920-talet og fram til like etter krigen fekk Sogn og Fjordane i alt 623 nye gardsbruk. Selskapet Ny Jord spela ein aktiv rolle i nydyrkingsarbeidet i mellomkrigskrigtida, og særleg merka Jølster seg ut som den store nydyrkingskommunen med 57 nye bruk.

Ei mellomalderkyrkje langt til havs

I mellomalderen låg det ei kyrkje på Utvær. Utvær ligg åtte km vestanfor dei andre øyane i Solund, og er det vestlegaste punktet i Noreg som har vore busett. Kvifor vart det bygd eit gudshus bokstaveleg tala midt ute i havet?

Sjalu tenestejente drap gardkona

Sjalusi er diverre eit klassisk drapsmotiv. Slik var det også for tenestejenta Sigrid i Vetlefjorden ein gong på 1600-talet då ho la sin elsk på husbonden på garden. Men for å kapre han måtte ho få kona av vegen, og til det trengde ho hjelp.

Få nazistar i Sogn og Fjordane

Ingen fylke i landet hadde så få medlemmer av Quislings Nasjonal Samling som Sogn og Fjordane. Berre 396 fjordingar og sogningar var medlemmer i NS under 2. verdskrig, og mange av desse var innflyttarar og unge jenter som hadde kontakt med tyskarane. Fleire kystkommunar var så godt som frie for NS-folk.

Den heimekjære amtmannen

I 1763 vart Joachim de Knagenhjelm utnemnd til den første amtmannen i Sogn og Fjordane. Det første han gjorde, var å flytte heim til mor på Kaupanger hovedgård. Men berre åtte år seinare vart Knagenhjelm nærmast tvangsflytta til Nord-Noreg. Kvifor?
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no