SkilleToppknapp Rovdyr Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Ulukker Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Lyd og Video Fylkesleksikon 115pskille_slutt
Sogn & Fjordane Fylkesleksikon 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Distrikt > NRK Sogn og Fjordane > Fylkesleksikon
SPONSORAR
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sparebanken Sogn og Fjordane
NRK.no
Leksikonredaktør:

Nettansvarleg:

Distriktsredaktør:

Copyright:
NRK Sogn og Fjordane

 
Historia i Flora:

Helsestell og velferd i Flora


Publisert 08.02.2002 10:38. Oppdatert 06.02.2006 12:21.

Ein lege for heile Fjordane


Fiskarsjukehuset


Apotek

vart skipa i Florø 1889. Men alt i 1874 hadde ordførar Livius Smitt reist kravet om apotek i byen. Sjå elles eigen artikkel under Næring: Florø Apotek.

Solstrand Helseheim

I 1923 bygde naturmedisinaren Hans Edvard Andersen Solstrand Helseheim på Krokane aust for byen. Han hadde lært naturmedisin ved Furuly Helseheim på Stord, og dreiv behandling med kurbad, varmebehandling og diett. Helseheimen dreiv han fram på 1950-talet. Helseheimen med sine karakteristiske to fløyar låg like ved riksvegen på Krokane, og vart riven sist på 1980-talet.

Florø sjukehus


Vanføreheimen Vestbris

Vanføreheimen Vestbris i Havreneset vart reist i 1959 etter initiativ frå Annanias Batalden. Heimen tok imot handikappa frå heile fylket og gav dei eit opplærings- og aktivitetstilbod. Batalden gav ei 30 dekar stor tomt av eigen gard til heimen. Vestbris var i bruk fram til 1983, siste åra som alders- og sjukeheim.

Flora Sjukeheim

i Havikbotnen vart bygd i 1984.

Sunnfjord Produkt A/S

er ei verna verksemd som vart skipa i 1979. Opptakten gjorde Sunnfjord Vanførelag i 1973, Verksemda har kring 50 personar i arbeid (sjå "Industri og næring i Flora").

Helsehuset

i Florø sentrum vart bygd av Florø Sanitetsforening i 1959, og var det første av dette slaget i fylket. Huset romma m.a. trygdekasse og barnekontrollen.

Solbakken

Solbakken arbeids- og sjukeheim - seinare asylmottak.

Hilmar Reksten og eldresenteret

Den omstridde bergenske skipsreiaren Hilmar Reksten ætta frå Reksta i Flora. På 1970-talet skipa han Hilmar Rekstens Almennyttige Fond som m.a. gav 1,5 millionar kroner og eit like stort rentefritt lån til bygging av Flora Alderssenter i Florø sentrum. Bygningen er reist på tomta til det tidlegare fiskarsjukehuset som seinare vart lokale for fiskarfagskulen.

Sunnfjord Medisinske Senter

opna i Florø i 2001, og er det første store privatdrivne senteret i Sogn og Fjordane for legetenester og andre helsetilbod.

Sjå også velferd knytt til:
Ankerløkken Verft
MEIR OM FLORA 
Flora kommune

 
Aviser og media i Flora
Historia i Flora
Industri og næring i Flora
Kjende personar i Flora
Kommunehistoria i Flora
Krigshistoria i Flora
Kyrkjer i Flora
Samferdsle i Flora
Skular i Flora
Verd å sjå i Flora

 
Lyd frå Flora
Video frå Flora
SE OGSÅ
Siste saker:

Finn fram i Fylkesleksikonet!
Vel ein kommune:
Tilbake til framsida av fylkesleksikonet
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
SØK I LEKSIKONET
Personar Kongevitjingar MEdia Samferdsle Laksefisket Næring Alfabetisk oversyn:
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÆØÅ
Informasjon
 
SØK I FYLKESLEKSIKONET
Informasjon
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
Personar Kongevitjingar Media Samferdsle Laksefisket Næring

Harald Hårfagre var sogning

Den første kongen i Noreg, Harald Hårfagre, var sogning. Han vaks opp på Husabø på Leikanger, der mora kom frå. Les meir om kong Harald Hårfagre og landsamlinga og om slekta hans i Sogn.

Slaget i Sildagapet i 1810

Den 23. juli 1810 gjekk to engelske krigsskip til åtak på ei lita, norsk flåteavdeling ved øya Silda sør for Stad og tok det norske mannskapet til fange. Dagen før hadde engelskmennene herja i Ervik-bygda på Stad. Kvifor gjekk den mektige engelske marinen til åtak på skrøpelege, norske kanonjollar i Ytre Nordfjord?

Då fiskedampskipa stakk til havs

Då den første dampdrivne fiskebåten, ”Activ”, gjekk ut frå Ålesund i 1885, innvarsla det ein ny epoke for norske fiskeri: Havfisket. Dei store skipa gjorde det mogeleg å utnytte fiskeressurane langt til havs. Kring 1910 hadde Sogn og Fjordane 20 slike store fiskedampskip. Fleire av dei vart brukte i aktivt fiske heilt fram på 1960-talet.

Nydyrkingskommunen Jølster

Frå 1920-talet og fram til like etter krigen fekk Sogn og Fjordane i alt 623 nye gardsbruk. Selskapet Ny Jord spela ein aktiv rolle i nydyrkingsarbeidet i mellomkrigskrigtida, og særleg merka Jølster seg ut som den store nydyrkingskommunen med 57 nye bruk.

Ei mellomalderkyrkje langt til havs

I mellomalderen låg det ei kyrkje på Utvær. Utvær ligg åtte km vestanfor dei andre øyane i Solund, og er det vestlegaste punktet i Noreg som har vore busett. Kvifor vart det bygd eit gudshus bokstaveleg tala midt ute i havet?

Sjalu tenestejente drap gardkona

Sjalusi er diverre eit klassisk drapsmotiv. Slik var det også for tenestejenta Sigrid i Vetlefjorden ein gong på 1600-talet då ho la sin elsk på husbonden på garden. Men for å kapre han måtte ho få kona av vegen, og til det trengde ho hjelp.

Få nazistar i Sogn og Fjordane

Ingen fylke i landet hadde så få medlemmer av Quislings Nasjonal Samling som Sogn og Fjordane. Berre 396 fjordingar og sogningar var medlemmer i NS under 2. verdskrig, og mange av desse var innflyttarar og unge jenter som hadde kontakt med tyskarane. Fleire kystkommunar var så godt som frie for NS-folk.

Den heimekjære amtmannen

I 1763 vart Joachim de Knagenhjelm utnemnd til den første amtmannen i Sogn og Fjordane. Det første han gjorde, var å flytte heim til mor på Kaupanger hovedgård. Men berre åtte år seinare vart Knagenhjelm nærmast tvangsflytta til Nord-Noreg. Kvifor?
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no