SkilleToppknapp Rovdyr Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Ulukker Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Lyd og Video Fylkesleksikon 115pskille_slutt
Sogn & Fjordane Fylkesleksikon 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Distrikt > NRK Sogn og Fjordane > Fylkesleksikon
SPONSORAR
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sparebanken Sogn og Fjordane
NRK.no
Leksikonredaktør:

Nettansvarleg:

Distriktsredaktør:

Copyright:
NRK Sogn og Fjordane

 

Samferdsle i Flora

Olset-gavlen i Florø ein gong mellom 1920 og 1950. Båten har vore viktigaste framkomstmiddelet i Flora. (Foto © Fylkesarkivet)
Olset-gavlen i Florø ein gong mellom 1920 og 1950. Båten har vore viktigaste framkomstmiddelet i Flora. (Foto © Fylkesarkivet)

Publisert 23.01.2002 13:03. Oppdatert 16.04.2007 13:57.

· Veg- og brusamband i Flora
· Flysamband og lufthamna i Florø
· Skysskifta Furesund, Hellevik og Kinnasundet
· Posten i Flora
· Telegraf og telefon i Flora
· Florø Radio


Rognaldsvåg Aerradio

- sjå Florø Radio.

Ferdsla på sjøen i Flora

Den første regulære rutefarten langs kysten starta då Staten sette opp ei postførande dampskipsrute mellom Bergen og Trondheim i 1843. Ruta vart trafikkert av hjuldampskipet ”Nordcap”.
Skipet ankra opp i Furesundet.

Jernbaneplanane i Sogn og Fjordane

I storfelte utbyggingplanar for jernbane i Sogn og Fjordane kring 1920, vart det planlagt sidespor frå stambanen Vadheim-Sandane til Høyanger, Florø og Måløy. I Florø vart ein stor del av Hesteneset (der skipverftet ligg idag) regulert til jernbanestasjon. Det kom ingen stambane – og heller ingen jernbanestasjon i Florø....

Rutebilstasjon

Firda Billag bygde i 1977 eigen rutebilstasjon i Florø ved Fugleskjærskaia, der den tidlegare Høgskuleheimen (sjå Fiskarfagskulen i Florø) og lensmannsgarden Lindheim låg. (I dette huset døydde den kjende lepra-forskaren Armauer Hansen frå Bergen i 1912). Bygget husar også tollvesen og arbeidskontor. I 1971 starta billaget eigen ringbuss/bybyss i Florø, og i 1998 starta "Sunnfjord-bussen", som trafikkerer kvar time mellom Florø og Førde. Firda Billag utfører elles alle bussruter i Flora.

Samferdslekonsulent

I 1946 vart stillinga som samferdslekonsulent i Sogn og Fjordane skipa, og kontoret lagt til Florø. Arne Sunde jr. var første konsulent. Samferdslekontoret vart i 1956 flytta til Førde, og flytta vidare til Leikanger i 1976.

Den første bilen i Flora. (Foto © Fylkesarkivet)

MEIR OM FLORA 
Flora kommune

 
Aviser og media i Flora
Historia i Flora
Industri og næring i Flora
Kjende personar i Flora
Kommunehistoria i Flora
Krigshistoria i Flora
Kyrkjer i Flora
Samferdsle i Flora
Skular i Flora
Verd å sjå i Flora

 
Lyd frå Flora
Video frå Flora
SE OGSÅ

Finn fram i Fylkesleksikonet!
Vel ein kommune:
Tilbake til framsida av fylkesleksikonet
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
SØK I LEKSIKONET
Personar Kongevitjingar MEdia Samferdsle Laksefisket Næring Alfabetisk oversyn:
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÆØÅ
Informasjon
 
SØK I FYLKESLEKSIKONET
Informasjon
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
Personar Kongevitjingar Media Samferdsle Laksefisket Næring

Harald Hårfagre var sogning

Den første kongen i Noreg, Harald Hårfagre, var sogning. Han vaks opp på Husabø på Leikanger, der mora kom frå. Les meir om kong Harald Hårfagre og landsamlinga og om slekta hans i Sogn.

Slaget i Sildagapet i 1810

Den 23. juli 1810 gjekk to engelske krigsskip til åtak på ei lita, norsk flåteavdeling ved øya Silda sør for Stad og tok det norske mannskapet til fange. Dagen før hadde engelskmennene herja i Ervik-bygda på Stad. Kvifor gjekk den mektige engelske marinen til åtak på skrøpelege, norske kanonjollar i Ytre Nordfjord?

Då fiskedampskipa stakk til havs

Då den første dampdrivne fiskebåten, ”Activ”, gjekk ut frå Ålesund i 1885, innvarsla det ein ny epoke for norske fiskeri: Havfisket. Dei store skipa gjorde det mogeleg å utnytte fiskeressurane langt til havs. Kring 1910 hadde Sogn og Fjordane 20 slike store fiskedampskip. Fleire av dei vart brukte i aktivt fiske heilt fram på 1960-talet.

Nydyrkingskommunen Jølster

Frå 1920-talet og fram til like etter krigen fekk Sogn og Fjordane i alt 623 nye gardsbruk. Selskapet Ny Jord spela ein aktiv rolle i nydyrkingsarbeidet i mellomkrigskrigtida, og særleg merka Jølster seg ut som den store nydyrkingskommunen med 57 nye bruk.

Ei mellomalderkyrkje langt til havs

I mellomalderen låg det ei kyrkje på Utvær. Utvær ligg åtte km vestanfor dei andre øyane i Solund, og er det vestlegaste punktet i Noreg som har vore busett. Kvifor vart det bygd eit gudshus bokstaveleg tala midt ute i havet?

Sjalu tenestejente drap gardkona

Sjalusi er diverre eit klassisk drapsmotiv. Slik var det også for tenestejenta Sigrid i Vetlefjorden ein gong på 1600-talet då ho la sin elsk på husbonden på garden. Men for å kapre han måtte ho få kona av vegen, og til det trengde ho hjelp.

Få nazistar i Sogn og Fjordane

Ingen fylke i landet hadde så få medlemmer av Quislings Nasjonal Samling som Sogn og Fjordane. Berre 396 fjordingar og sogningar var medlemmer i NS under 2. verdskrig, og mange av desse var innflyttarar og unge jenter som hadde kontakt med tyskarane. Fleire kystkommunar var så godt som frie for NS-folk.

Den heimekjære amtmannen

I 1763 vart Joachim de Knagenhjelm utnemnd til den første amtmannen i Sogn og Fjordane. Det første han gjorde, var å flytte heim til mor på Kaupanger hovedgård. Men berre åtte år seinare vart Knagenhjelm nærmast tvangsflytta til Nord-Noreg. Kvifor?
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no