SkilleToppknapp Rovdyr Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Ulukker Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Lyd og Video Fylkesleksikon 115pskille_slutt
Sogn & Fjordane Fylkesleksikon 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Distrikt > NRK Sogn og Fjordane > Fylkesleksikon
SPONSORAR
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sparebanken Sogn og Fjordane
NRK.no
Leksikonredaktør:

Nettansvarleg:

Distriktsredaktør:

Copyright:
NRK Sogn og Fjordane

 
Industri og næring i Flora:

Go-Fish

Go-Fish vart skipa 1996 av setjefisk-produsentane Gudmun Strømsnes (Haukå Settefisk) og Ola Braanaas (Firda Settefisk, Norddalsfjord). Selskapet kjøpte på kort tid opp store oppdretts- og setjefiskanlegg i Troms, på Sunnmøre, i Sogn og Fjordane og på Færøyane.

Publisert 04.02.2002 13:56. Oppdatert 01.02.2006 14:57.
Gudmun Strømsnes eigde garden ved det gamle ferjeleiet på Haukå. Like ved gardstunet renn ei elv med friskt vatn ut i fjorden. Elvevatnet var grunnlaget då Gudmun Strømsnes, først i samarbeid med Kristen Strømmen frå Bremanger, starta setjefiskproduksjon.

Inne i Norddalsfjorden var Ola Braanaas saman med andre i gang med Firda Settefisk. Både Strømsnes og Braanaas sine anlegg vart etterkvart svært lønsame verksemder, og eigarane tente gode pengar. Dei starta først kvar for seg oppkjøpt av anlegg. I 1996 skipa dei selskapet Go-Fish A/S, med ein halvpart kvar. Med dette selskapet starta dei ein kvikk handlerunde. Det vart på kort tid eit av landets største lakseselskap: I 1996-97 kjøpte Go-Fish Troms Seafarms som sat på seks matfiskkonsesjonar og to setjefiskkonsesjonar i Sør-Troms. Samstundes kjøpte dei to av dei største oppdrettsselskapa på Færøyane, Laksaling og Silaling. Same året fekk Go-Fish hand om Øyra laks i Herøy kommune og eit oppdrettsanlegg i Sande kommune, begge på Sunnmøre.

Store i eige fylke

Men likevel var oppkjøpsapetitten størst i eige fylke: I 1997 kjøpte også selskapet Haukå Settefisk oppdretts-anlegget til Bergen Fiskemat i Rognaldsvåg i Flora og Måløy-firmaet Kvalos Fiskefarm (med basis i det gamle selskapet Kvalheim og Co.). Med i Kvalos-kjøpet fylgde både mat og setjefiskkonsesjon, eit lakseslakteri på Davik (tidlegare eigd av brørne Myrvang), Vestlaks i Sande kommune på Sunnmøre og Aris Fiskefarm i Hyllestad.

Men ein like stor handel gjorde dei i Gunhildvågen i Flora, der Skaarfish eit år tidlegare hadde gått over ende: Kjell Inge Røkke hadde teke over Skaarfish, men var interessert i å selje. Skaarfish vart delt midt på: Hoddevik-brørne frå Måløy og deira selskap Global Fish kjøpte avdelinga for sild og makrell, og Go-Fish sikra seg laksedelen av anlegget.

Norway Seafarms

Men etter denne handlerunden var det på tide å rydde i namnejungelen, og på slutten av 1997 vart Go-Fish, Troms Sjøfarmer og Haukå Settefisk slegne saman under namnet Norway Seafarms. Som dotterselskap av Haukå Settefisk hadde Gudmun Strømsnes også med seg Frøylaks, Selje Havbruk og Sessalaks i Hellevik inn i Norway Seafarms.
I 1998 kom nye oppkjøpsrundar både på Sunnmøre og i Sogn og Fjordane: Med kjøpet av Vanylven Stam & Settefisk fekk dei hand om to konsesjonar for matfisk, ein for stamfisk, ein settefiskkonsesjon og eit lakseslakteri, og i juli 1998 kjøpte Norway Seafarms Sognelaks i Leirvik i Sogn. På Færøyane sikra selskapet seg kontroll over halvparten av alle setjefiskkonsesjonar.
Ei tid var Domsteingruppa stor aksjonær i Norway Seafarms, man valde i 2005 å selje aksjane sine til skipsreiar John Fredriksen. I samband med omstrukturering mellom anlegga i Norway Seafarms vart det tradisjonsrike Svanøy Havbruk, som var starta av Svanøy Stiftelse på 1970-talet, lagt ned. I oktober
2005 vart Svanøy Havbruk starta opp på nytt av ei gruppe der Ola Sveen frå Svanøy, Skaar Norway (eigd av Helge Skaar – sjå Skaar & Co.) og Per Inge Tansø frå Florø er medeigarar.

Over til Pan Fish

Skaarfish-anlegget med lakseslakteri i Gunhildvågen skulle vise seg å vere dårleg forretning. Slakteriet vart stengt, og selskapet starta samarbeid med Domstein-konsernet med slakteri i den tidlegare hermetikkfabrikken ved Florø sentrum.
Våren 1999 selde Gudmun Strømsnes og Ola Braanaas Norway Seafarms til Pan Fish.

Strømsnes vart leiar for den norske oppdrettsdivisjonen i Pan Fish og styremedlem i konsernet, men måtte trekkje seg då Pan Fish etter økonomisk krise vart teke over av bankane DnB og Nordea i 2003.

Etter dei økonomiske vanskane og omorganiseringa av Pan Fish i 2002, leigde Strømsnes to setjefiskanlegg frå det kriseråka selskapet - det eine er hans opphavlege
anlegg på garden hans på Haukå, og det andre er Aris AS i Hyllestad.


Hovedside:
· Laksehovudstaden Florø


MEIR OM FLORA 
Flora kommune

 
Aviser og media i Flora
Historia i Flora
Industri og næring i Flora
Kjende personar i Flora
Kommunehistoria i Flora
Krigshistoria i Flora
Kyrkjer i Flora
Samferdsle i Flora
Skular i Flora
Verd å sjå i Flora

 
Lyd frå Flora
Video frå Flora
SE OGSÅ

Finn fram i Fylkesleksikonet!
Vel ein kommune:
Tilbake til framsida av fylkesleksikonet
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
SØK I LEKSIKONET
Personar Kongevitjingar MEdia Samferdsle Laksefisket Næring Alfabetisk oversyn:
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÆØÅ
Informasjon
 
SØK I FYLKESLEKSIKONET
Informasjon
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
Personar Kongevitjingar Media Samferdsle Laksefisket Næring

Harald Hårfagre var sogning

Den første kongen i Noreg, Harald Hårfagre, var sogning. Han vaks opp på Husabø på Leikanger, der mora kom frå. Les meir om kong Harald Hårfagre og landsamlinga og om slekta hans i Sogn.

Slaget i Sildagapet i 1810

Den 23. juli 1810 gjekk to engelske krigsskip til åtak på ei lita, norsk flåteavdeling ved øya Silda sør for Stad og tok det norske mannskapet til fange. Dagen før hadde engelskmennene herja i Ervik-bygda på Stad. Kvifor gjekk den mektige engelske marinen til åtak på skrøpelege, norske kanonjollar i Ytre Nordfjord?

Då fiskedampskipa stakk til havs

Då den første dampdrivne fiskebåten, ”Activ”, gjekk ut frå Ålesund i 1885, innvarsla det ein ny epoke for norske fiskeri: Havfisket. Dei store skipa gjorde det mogeleg å utnytte fiskeressurane langt til havs. Kring 1910 hadde Sogn og Fjordane 20 slike store fiskedampskip. Fleire av dei vart brukte i aktivt fiske heilt fram på 1960-talet.

Nydyrkingskommunen Jølster

Frå 1920-talet og fram til like etter krigen fekk Sogn og Fjordane i alt 623 nye gardsbruk. Selskapet Ny Jord spela ein aktiv rolle i nydyrkingsarbeidet i mellomkrigskrigtida, og særleg merka Jølster seg ut som den store nydyrkingskommunen med 57 nye bruk.

Ei mellomalderkyrkje langt til havs

I mellomalderen låg det ei kyrkje på Utvær. Utvær ligg åtte km vestanfor dei andre øyane i Solund, og er det vestlegaste punktet i Noreg som har vore busett. Kvifor vart det bygd eit gudshus bokstaveleg tala midt ute i havet?

Sjalu tenestejente drap gardkona

Sjalusi er diverre eit klassisk drapsmotiv. Slik var det også for tenestejenta Sigrid i Vetlefjorden ein gong på 1600-talet då ho la sin elsk på husbonden på garden. Men for å kapre han måtte ho få kona av vegen, og til det trengde ho hjelp.

Få nazistar i Sogn og Fjordane

Ingen fylke i landet hadde så få medlemmer av Quislings Nasjonal Samling som Sogn og Fjordane. Berre 396 fjordingar og sogningar var medlemmer i NS under 2. verdskrig, og mange av desse var innflyttarar og unge jenter som hadde kontakt med tyskarane. Fleire kystkommunar var så godt som frie for NS-folk.

Den heimekjære amtmannen

I 1763 vart Joachim de Knagenhjelm utnemnd til den første amtmannen i Sogn og Fjordane. Det første han gjorde, var å flytte heim til mor på Kaupanger hovedgård. Men berre åtte år seinare vart Knagenhjelm nærmast tvangsflytta til Nord-Noreg. Kvifor?
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no