SkilleToppknapp Rovdyr Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Ulukker Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Lyd og Video Fylkesleksikon 115pskille_slutt
Sogn & Fjordane Fylkesleksikon 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Distrikt > NRK Sogn og Fjordane > Fylkesleksikon
SPONSORAR
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sparebanken Sogn og Fjordane
NRK.no
Leksikonredaktør:

Nettansvarleg:

Distriktsredaktør:

Copyright:
NRK Sogn og Fjordane

 
Industri og næring i Flora:

Fiskeriverksemder i Flora

Lossing av sild ved Skaarfish sitt anlegg i 1993. (Foto: Atle Løkken, NRK)
Lossing av sild ved Skaarfish sitt anlegg i 1993. (Foto: Atle Løkken, NRK)
Omtalene er ordna etter oppstartsår:

Publisert 04.02.2002 11:03. Oppdatert 11.04.2007 13:50.
LYD OG VIDEO  Lyd Video
Sjå også:
· Fabrikkar, verkstader og verft i Flora
· Laksehovudstaden Florø
· Hermetikkfabrikkane
· Fiskerihistoria i Flora
· Sildefiskernes Fabrikklag

Fiskefirmaet Ploug & Sundt

i Stavanger var eitt av mange fiskefirma utanfrå som bygde anlegg i Kinn og Florø i dei rike sildeåra frå 1811 til 1870.

Skipsreiaren og havfiskepionéren Elias A. Olsen

Elias A. Olsen var kjøpmannsson frå Florø. I 1882 starta han som handelsmann i Florø før han satsa på skipsfart og fiskeri.

Jens Severin Bloch Helmers

starta i 1885 ei stor forretningsverksemd - m.a. tønnefabrikk, salteri og fiskebruk.

A. Haave AS

Abraham Haavestarta i 1892 som forretningsmann i Florø, og starta m.a. eksport av sild og fisk.

Gustav Stavøstrand

starta i 1900 handel med sild og fisk i Florø.

Bataldens Havfiskeselskab AS

vart skipa i 1903 av brørne Saron, Samson og Peder Batalden.

A/S Florø Conservesfabrik

skipa 1908 av Einar Haugsvik m.fl. i Bergen og skipsreiar Elias A. Olsen frå Florø. Sjå "Hermetikkfabrikkane".

A/S Florø Olje- og Fiskemelfabrikk

- seinare Florø Sildoljefabrikk, vart skipa 1910 som første sildoljefabrikken i fylket. Etter brann vart den i 1912 bygd opp att. Sjå elles "Fiskerihistoria i Flora".

Kinn Sildolje-, Kraftfoder- og Guanofabrikk

I Årebrot nord for Florø, grunnlagt i 1911 av Johan Larsen.

Tønnefabrikantane Hovland

I mange Sunnfjordbygder, særleg kring Dalsfjorden, Gaular og i Eikefjorden, utvikla produksjon av tønner seg til ein viktig heimeindustri på 1800-talet.

Kristoffer Hovden

var den første i fylket som monterte oljemotor i fiskebåten sin, "Sendingen". Han starta kring 1920 rutefart med "Sendingen" mellom Bremanger og Bergen, og rutedrifta vart utvida i 1927 med "Sendingen II", som også tok passasjerar. Han dreiv ruta fram til 2. verdskrig. Seinare vart "Sendingen II" leigd for rutefart av Fylkesbaatane fleire stader i fylket.

Georg Gregoriussen

- fiskemottak og sildesalteri i Barekstad, trandamperi, sildolje- og fiskemjølfabrikk.

Florø Fryseri

vart starta i 1930 av firmaet A. Haave AS (sjå dette).

Florø Kjølelager A/S

vart skipa 1937, og bygde fryseri på Fugleskjærskaia. Anlegget vart på 1960-talet leigd av Måløy-firmaet Skaar & Co. - seinare Skaarfish - då dei etablerte seg i Florø. Skaarfish overtok Kjølelageret i 1978. Bygningen vart riven etter at Skaarfish flytta til nytt produksjonsanlegg i Gunhildvågen.

Sildefiskernes Fabrikklag

Sildefiskernes Fabrikklag bygde sildoljefabrikk i Gunhildvågen i Florø i 1952. Fabrikken kunne ta imot 80.000 hektoliter i døgnet og losse 10 båtar samstundes.

Bernhard Underlid

starta ca. 1972 oppdrett av regnbogeaure på Bjørset. Dette var eit av dei første oppdrettsanlegga i Sogn og Fjordane. Sjå "Laksehovudstaden Florø".

Skaarfish

Skaarfish - eller Skaar & Co som det heitte i starten, etablerte seg på Fugleskjærskaia i Florø sist på 1960-talet.

E. Karsten Fiskeoppdrett

vart starta på Batalden i 1980 av Erling Karstensen (sjå "Laksehovudstaden Florø").

Bergen Fiskemat

starta fiskeoppdrett i Rognaldsvågen i 1980. Sjå elles "Laksehovudstaden Florø".

Norway Foods

overtok i 1982 tidlegare Chr. Bjellands Hermetikkfabrikk i Florø (sjå Florø Conservesfabrikk, 1908 lenger oppe på sida), men la den ned i 1987, og i 1988 kjøpte Domstein-konsernet anlegget og skipa Florø Fiskeindustri A/S.

Svanøy Stiftelse

skipa 1972 på Svanøy m.a. med lakseoppdrett. Kring 1985 starta fleire av dei som hadde gått i lære på Svanøy Stiftelse eigne oppdretts- og setjefiskanlegg. Mellom desse var Ola Braanaas (Firda Settefisk i Norddalsfjorden), Elin Tveit Sveen og Trond Sveen, og Alex Vassbotn. Sjå elles: Laksehovudstaden Florø.

Marø Havbruk

Starta på Svanøy i 1985 av Elin og Trond Sveen saman med Gunnar Stavøstrand - sjå: Oppdrettspionerane.

Steinvik Fiskefarm

Starta i 1985 i Høydalsfjorden av Alex Vassbotten - sjå: Oppdrettspionerane.

Haukå Settefisk

Starta av gardbrukar Gudmun Strømsnes på 1980-talet ved elva som renn over garden - sjå: Laksehovudstaden Florø.

Firda Settefisk

Starta av Ola Braanaas i Norddalsfjorden i 1987. Sjå samleartikkel Laksehovudstaden Florø.

Florø Fiskeindustri A/S

Skipa i 1988 då Domstein-konsernet i Måløy kjøpte den nedlagde hermetikkfabrikken til Norway Foods i Florø og bygde den om til lakseslakteri og fryseri.

Svanøy Røykeri AS

vart skipa i 1992.

Fiskefôrfabrikken EWOS

I løpet av 1990-talet vart EWOS bygd ut til å bli ein av verdas største fiskefôrfabrikkar, med ein årsproduksjon på 150.000 tonn.

Go-Fish

Selskapet kjøpte på kort tid
opp store oppdretts-og setjefiskanlegg i Troms, på Sunnmøre, i Sogn og Fjordane og på Færøyane.

Norway Seafarms

I 1997 samla Gudmun Strømsnes og Ola Braanaas dei fleste selskapa sine i Norway Seafarms. Sjå: Laksehovudstaden Florø.

Firda Sjøfarmer

- sjå: Oppdrett i Gulen og: Laksehovudstaden Florø. Oppdrettsanlegg eigd av Ola Braanaas i Gulen.

Firda Management

Holdingselskap for Ola Braanaas sitt oppdrettskonsern - sjå: Laksehovudstaden Florø.

Pan Fish

- på høgda av si verdsomspennande verksemd var selskapet verdsett til 13 milliardar kroner, og var i hovudsak eigd og styrt av fjordingar.

Havlandet Havbruk AS

vart skipa i år 2000 som eit underselskap i INC-gruppa.

Havlandet Marin Yngel AS

vart skipa i 2001 og driv yngeloppdrett på eit anlegg ved Fjord Base, og har i 2005 konsesjon på fem millionar setjefisk.

Havlandet Marinfisk AS

vart skipa i 2003 og driv oppdrett i Fanevik i Norddalsfjorden. I 2004 oppretta Havlandet eit anlegg for torskeoppdrett på Russenes i Førdefjorden.

HFL Havlandet Forskingslaboratorium

i Gunnhildvågen vart starta i 2005 og driv m.a. med fóranalysar for oppdrettsnæringa.

Norwell AS

fiskeeksportfirma vart skipa i Florø i 1996 av Kjartan Strand.

Svanøy Havbruk

- Sjå omtale under Laksehovudstaden Florø.


MEIR OM FLORA 
Flora kommune

 
Aviser og media i Flora
Historia i Flora
Industri og næring i Flora
Kjende personar i Flora
Kommunehistoria i Flora
Krigshistoria i Flora
Kyrkjer i Flora
Samferdsle i Flora
Skular i Flora
Verd å sjå i Flora

 
Lyd frå Flora
Video frå Flora
SE OGSÅ

Finn fram i Fylkesleksikonet!
Vel ein kommune:
Tilbake til framsida av fylkesleksikonet
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
SØK I LEKSIKONET
Personar Kongevitjingar MEdia Samferdsle Laksefisket Næring Alfabetisk oversyn:
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÆØÅ
Informasjon
 
SØK I FYLKESLEKSIKONET
Informasjon
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
Personar Kongevitjingar Media Samferdsle Laksefisket Næring

Harald Hårfagre var sogning

Den første kongen i Noreg, Harald Hårfagre, var sogning. Han vaks opp på Husabø på Leikanger, der mora kom frå. Les meir om kong Harald Hårfagre og landsamlinga og om slekta hans i Sogn.

Slaget i Sildagapet i 1810

Den 23. juli 1810 gjekk to engelske krigsskip til åtak på ei lita, norsk flåteavdeling ved øya Silda sør for Stad og tok det norske mannskapet til fange. Dagen før hadde engelskmennene herja i Ervik-bygda på Stad. Kvifor gjekk den mektige engelske marinen til åtak på skrøpelege, norske kanonjollar i Ytre Nordfjord?

Då fiskedampskipa stakk til havs

Då den første dampdrivne fiskebåten, ”Activ”, gjekk ut frå Ålesund i 1885, innvarsla det ein ny epoke for norske fiskeri: Havfisket. Dei store skipa gjorde det mogeleg å utnytte fiskeressurane langt til havs. Kring 1910 hadde Sogn og Fjordane 20 slike store fiskedampskip. Fleire av dei vart brukte i aktivt fiske heilt fram på 1960-talet.

Nydyrkingskommunen Jølster

Frå 1920-talet og fram til like etter krigen fekk Sogn og Fjordane i alt 623 nye gardsbruk. Selskapet Ny Jord spela ein aktiv rolle i nydyrkingsarbeidet i mellomkrigskrigtida, og særleg merka Jølster seg ut som den store nydyrkingskommunen med 57 nye bruk.

Ei mellomalderkyrkje langt til havs

I mellomalderen låg det ei kyrkje på Utvær. Utvær ligg åtte km vestanfor dei andre øyane i Solund, og er det vestlegaste punktet i Noreg som har vore busett. Kvifor vart det bygd eit gudshus bokstaveleg tala midt ute i havet?

Sjalu tenestejente drap gardkona

Sjalusi er diverre eit klassisk drapsmotiv. Slik var det også for tenestejenta Sigrid i Vetlefjorden ein gong på 1600-talet då ho la sin elsk på husbonden på garden. Men for å kapre han måtte ho få kona av vegen, og til det trengde ho hjelp.

Få nazistar i Sogn og Fjordane

Ingen fylke i landet hadde så få medlemmer av Quislings Nasjonal Samling som Sogn og Fjordane. Berre 396 fjordingar og sogningar var medlemmer i NS under 2. verdskrig, og mange av desse var innflyttarar og unge jenter som hadde kontakt med tyskarane. Fleire kystkommunar var så godt som frie for NS-folk.

Den heimekjære amtmannen

I 1763 vart Joachim de Knagenhjelm utnemnd til den første amtmannen i Sogn og Fjordane. Det første han gjorde, var å flytte heim til mor på Kaupanger hovedgård. Men berre åtte år seinare vart Knagenhjelm nærmast tvangsflytta til Nord-Noreg. Kvifor?
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no