SkilleToppknapp Rovdyr Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Ulukker Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Lyd og Video Fylkesleksikon 115pskille_slutt
Sogn & Fjordane Fylkesleksikon 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Distrikt > NRK Sogn og Fjordane > Fylkesleksikon
SPONSORAR
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sparebanken Sogn og Fjordane
NRK.no
Leksikonredaktør:

Nettansvarleg:

Distriktsredaktør:

Copyright:
NRK Sogn og Fjordane

 
Industri og næring i Vågsøy:

Skaar & Co.

Skaar & Co. og Brødrene Myhre sine mottaksanlegg i Måløy. (Foto: NRK)
Skaar & Co. og Brødrene Myhre sine mottaksanlegg i Måløy. (Foto: NRK)

Publisert 02.01.2002 12:42. Oppdatert 25.04.2006 13:24.
Jon Skaar sr.
Skaar & Co, grunnlagt 1915 av Jon Skaar jr. i kompaniskap med Thorolf Tonning. Fram til 1918 dreiv dei to fiskehandel og daglegvarehandel i Måløy under firmanamnet Tonning & Co AS. Då starta Jon Skaar sr. eige firma med fiskehandel.

Jon Skaar jr.

Sterk utbygging i Måløy og Florø

Under leiing av Jon Skaar jr. starta firmaet på 1970-talet ei sterk utbygging av anlegga i Måløy og på Fugleskjærskaia i Florø.
Helge Skaar

Tredje generasjon overtok

Etter ei tid overtok Jon jr. sin son Harald Skaar anlegga i Florø under namnet Skaarfish, medan Jon Skaar jr. dreiv anlegga i Måløy under namnet Skaar & Co. Jons andre son, Helge Skaar, etablerte eige internasjonalt selskap for sal av fiskeprodukt i Hamburg, Tyskland under namnet Skaar International. Noregs-basen til Helge Skaar har vore selskapet Skaar Norway med base i Florø.

Økonomiske vanskar

Då dei norske Skaar-selskapa fekk økonomiske problem på 1990-talet, overtok ei tid Norway Seafoods (eigd av Kjell Inge Røkke) det Florø-baserte Skaarfish, medan Arne Stang frå Stongfjorden overtok anlegga i Måløy, drivne vidare under namnet Maaløy Seafood.

Maaløy Seafood

I 2001 vart både dette og den Stang-eigde Måløy Sildoljefabrikk A/S (avdelingar i Deknepoll og Trollebø) kjøpte inn i Pan Fish-gruppa. I september 2002 vart det tidlegare Skaar-anlegget i Måløy overteke av det nyskipa selskapet Maaløy Seafood, som har store aksjonærar frå Vågsøy, Florø og Solund.

Den gamle Skaarbuda (nede til v.) vart øydelagd under Måløyraidet 3. juledag 1941.


MEIR OM VÅGSØY 
Vågsøy kommune

 
Aviser og media i Vågsøy
Historia i Vågsøy
Industri og næring i Vågsøy
Kjende personar i Vågsøy
Kommunehistoria i Vågsøy
Krigshistoria i Vågsøy
Kyrkjer i Vågsøy
Samferdsle i Vågsøy
Skular i Vågsøy
Verd å sjå i Vågsøy

 
Lyd frå Vågsøy
Video frå Vågsøy
SE OGSÅ

Finn fram i Fylkesleksikonet!
Vel ein kommune:
Tilbake til framsida av fylkesleksikonet
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
SØK I LEKSIKONET
Personar Kongevitjingar MEdia Samferdsle Laksefisket Næring Alfabetisk oversyn:
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÆØÅ
Informasjon
 
SØK I FYLKESLEKSIKONET
Informasjon
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
Personar Kongevitjingar Media Samferdsle Laksefisket Næring

Harald Hårfagre var sogning

Den første kongen i Noreg, Harald Hårfagre, var sogning. Han vaks opp på Husabø på Leikanger, der mora kom frå. Les meir om kong Harald Hårfagre og landsamlinga og om slekta hans i Sogn.

Slaget i Sildagapet i 1810

Den 23. juli 1810 gjekk to engelske krigsskip til åtak på ei lita, norsk flåteavdeling ved øya Silda sør for Stad og tok det norske mannskapet til fange. Dagen før hadde engelskmennene herja i Ervik-bygda på Stad. Kvifor gjekk den mektige engelske marinen til åtak på skrøpelege, norske kanonjollar i Ytre Nordfjord?

Då fiskedampskipa stakk til havs

Då den første dampdrivne fiskebåten, ”Activ”, gjekk ut frå Ålesund i 1885, innvarsla det ein ny epoke for norske fiskeri: Havfisket. Dei store skipa gjorde det mogeleg å utnytte fiskeressurane langt til havs. Kring 1910 hadde Sogn og Fjordane 20 slike store fiskedampskip. Fleire av dei vart brukte i aktivt fiske heilt fram på 1960-talet.

Nydyrkingskommunen Jølster

Frå 1920-talet og fram til like etter krigen fekk Sogn og Fjordane i alt 623 nye gardsbruk. Selskapet Ny Jord spela ein aktiv rolle i nydyrkingsarbeidet i mellomkrigskrigtida, og særleg merka Jølster seg ut som den store nydyrkingskommunen med 57 nye bruk.

Ei mellomalderkyrkje langt til havs

I mellomalderen låg det ei kyrkje på Utvær. Utvær ligg åtte km vestanfor dei andre øyane i Solund, og er det vestlegaste punktet i Noreg som har vore busett. Kvifor vart det bygd eit gudshus bokstaveleg tala midt ute i havet?

Sjalu tenestejente drap gardkona

Sjalusi er diverre eit klassisk drapsmotiv. Slik var det også for tenestejenta Sigrid i Vetlefjorden ein gong på 1600-talet då ho la sin elsk på husbonden på garden. Men for å kapre han måtte ho få kona av vegen, og til det trengde ho hjelp.

Få nazistar i Sogn og Fjordane

Ingen fylke i landet hadde så få medlemmer av Quislings Nasjonal Samling som Sogn og Fjordane. Berre 396 fjordingar og sogningar var medlemmer i NS under 2. verdskrig, og mange av desse var innflyttarar og unge jenter som hadde kontakt med tyskarane. Fleire kystkommunar var så godt som frie for NS-folk.

Den heimekjære amtmannen

I 1763 vart Joachim de Knagenhjelm utnemnd til den første amtmannen i Sogn og Fjordane. Det første han gjorde, var å flytte heim til mor på Kaupanger hovedgård. Men berre åtte år seinare vart Knagenhjelm nærmast tvangsflytta til Nord-Noreg. Kvifor?
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no