SkilleToppknapp Rovdyr Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Ulukker Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Lyd og Video Fylkesleksikon 115pskille_slutt
Sogn & Fjordane Fylkesleksikon 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Distrikt > NRK Sogn og Fjordane > Fylkesleksikon
SPONSORAR
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sparebanken Sogn og Fjordane
NRK.no
Leksikonredaktør:

Nettansvarleg:

Distriktsredaktør:

Copyright:
NRK Sogn og Fjordane

 
Historia i Vågsøy:

Helsestellet i Vågsøy


Publisert 04.01.2002 14:11. Oppdatert 08.05.2007 09:10.

Spedalsksjuke

– eller spillsykje – var den store folkesjukdomen på Vestlandet fram til Armauer Hanssen oppdaga leprabasillen under mikroskopet i 1872. Halvparten av alle sjukdomstilfella i Noreg var registrete på Vestlandet mellom Bergen og Møre. I 1856 vart det såleis registert 17 spillsjuke i Vågsøy. (Sjå elles Klostergodset i Selje kommune).

Firlingfødsel i Skramsbygda

I 1756 fødde Inger Kristinsdotter Skram, f. Vik frå Ålfoten firlingar. Dette skal vere den einaste kjende firlingfødselen i Nordfjord. Men borna var svake og vart difor heimedøypte straks etter fødselen med namna Mons, Gunhild, Magnhild og Ane. Alle døydde straks etter.

Legetenesta

Distriktslegetenesta i landsdelen vart organisert 1802 – med ein distriktslege for Sunnfjord og Nordfjord, buande i Innvik. Frå 1840 vart Nordfjord eige legedistrikt, og i 1858 vart Nordfjord delt i eit indre og eit ytre med distriktslege i Måløy. I 1866 vart Nordfjord igjen delt i tre, med eit ytre, midtre og indre legedistrikt. Distriktslegen i ytre budde framleis i Måløy, og dekte Selje, Vågsøy og bygdene frå Bryggja og Rugsund og vestover i gamle Davik kommune.
Distriktslege Johan N. Cappelen var og dampskipsekspeditør for Fylkesbaatane frå 1859 og brukte Cappelen-buda (på biletet) til det.

Sist på 1800-talet slo det seg til eit par privatpraktiserande legar på Bryggja med etternamn Olsen og Bendiksen. Kor lenge dei budde der, er ukjent.

I 1912 fekk Davik kommune eigen distriktslege, busett på Bryggja, der det vart bygd legebustad.

Vågsøy vart eige legedistrikt frå 1921 med Einar Strand som distriktslege. Han bygde Strandhuset ved Måløy kyrkje 1911, og planta mykje skog på Sæternes, som står den dag i dag. Han planta omlaga 100.000 furutre i utmarka si!

Skulehus vart sjukestove

I 1920 vart eit gamalt skulehus ominnreia til sjukestove på Midtgård i Måløy – på folkemunne kalla ”sjukehuset”. Bygget stod fram til 1970-talet, og var siste åra i bruk som realskulebygg.

Gamleheim på Bryggja

Dåverande Davik kommune bygde gamleheim på Bryggja 1958. Den vart utvida i 2005.

Måløy gamleheim

Gamlehjemsforeningen (skipa 1925) fekk bygd Måløy Gamleheim i 1956. I denne vart det innreia fødestove og nokre få sjukeheimsrom.
Måløy aldersheim. Foto: Arild Nybø

Vågsøy sjukeheim

vart bygd på Gotteberg i 1978, og romma frå starten også kontor for distriktslege og folketannrøkt. Seinare fekk også sosialkontoret, barnevernet og PPT-tenesta plass i eit tilbygg til sjukeheimen. I 2004 opna kommunen ny sjukeheim på Kulatoppen på fastlandssida. I 2006 kjøpte selskapet Amonda Eiendom AS den gamle sjukeheimen på Gotteberg for å byggje den om til 36 husvere.

Veterinær

Frå 1898 fekk Nordfjord eigen amtsdyrlege (sjå "Historia i Gloppen"), og frå 1919 vart Ytre Nordfjord eige veterinærområde.

Apotek

Apoteket Måken i Måløy vart skipa 1921.


MEIR OM VÅGSØY 
Vågsøy kommune

 
Aviser og media i Vågsøy
Historia i Vågsøy
Industri og næring i Vågsøy
Kjende personar i Vågsøy
Kommunehistoria i Vågsøy
Krigshistoria i Vågsøy
Kyrkjer i Vågsøy
Samferdsle i Vågsøy
Skular i Vågsøy
Verd å sjå i Vågsøy

 
Lyd frå Vågsøy
Video frå Vågsøy
SE OGSÅ
Siste saker:

Finn fram i Fylkesleksikonet!
Vel ein kommune:
Tilbake til framsida av fylkesleksikonet
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
SØK I LEKSIKONET
Personar Kongevitjingar MEdia Samferdsle Laksefisket Næring Alfabetisk oversyn:
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÆØÅ
Informasjon
 
SØK I FYLKESLEKSIKONET
Informasjon
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
Personar Kongevitjingar Media Samferdsle Laksefisket Næring

Harald Hårfagre var sogning

Den første kongen i Noreg, Harald Hårfagre, var sogning. Han vaks opp på Husabø på Leikanger, der mora kom frå. Les meir om kong Harald Hårfagre og landsamlinga og om slekta hans i Sogn.

Slaget i Sildagapet i 1810

Den 23. juli 1810 gjekk to engelske krigsskip til åtak på ei lita, norsk flåteavdeling ved øya Silda sør for Stad og tok det norske mannskapet til fange. Dagen før hadde engelskmennene herja i Ervik-bygda på Stad. Kvifor gjekk den mektige engelske marinen til åtak på skrøpelege, norske kanonjollar i Ytre Nordfjord?

Då fiskedampskipa stakk til havs

Då den første dampdrivne fiskebåten, ”Activ”, gjekk ut frå Ålesund i 1885, innvarsla det ein ny epoke for norske fiskeri: Havfisket. Dei store skipa gjorde det mogeleg å utnytte fiskeressurane langt til havs. Kring 1910 hadde Sogn og Fjordane 20 slike store fiskedampskip. Fleire av dei vart brukte i aktivt fiske heilt fram på 1960-talet.

Nydyrkingskommunen Jølster

Frå 1920-talet og fram til like etter krigen fekk Sogn og Fjordane i alt 623 nye gardsbruk. Selskapet Ny Jord spela ein aktiv rolle i nydyrkingsarbeidet i mellomkrigskrigtida, og særleg merka Jølster seg ut som den store nydyrkingskommunen med 57 nye bruk.

Ei mellomalderkyrkje langt til havs

I mellomalderen låg det ei kyrkje på Utvær. Utvær ligg åtte km vestanfor dei andre øyane i Solund, og er det vestlegaste punktet i Noreg som har vore busett. Kvifor vart det bygd eit gudshus bokstaveleg tala midt ute i havet?

Sjalu tenestejente drap gardkona

Sjalusi er diverre eit klassisk drapsmotiv. Slik var det også for tenestejenta Sigrid i Vetlefjorden ein gong på 1600-talet då ho la sin elsk på husbonden på garden. Men for å kapre han måtte ho få kona av vegen, og til det trengde ho hjelp.

Få nazistar i Sogn og Fjordane

Ingen fylke i landet hadde så få medlemmer av Quislings Nasjonal Samling som Sogn og Fjordane. Berre 396 fjordingar og sogningar var medlemmer i NS under 2. verdskrig, og mange av desse var innflyttarar og unge jenter som hadde kontakt med tyskarane. Fleire kystkommunar var så godt som frie for NS-folk.

Den heimekjære amtmannen

I 1763 vart Joachim de Knagenhjelm utnemnd til den første amtmannen i Sogn og Fjordane. Det første han gjorde, var å flytte heim til mor på Kaupanger hovedgård. Men berre åtte år seinare vart Knagenhjelm nærmast tvangsflytta til Nord-Noreg. Kvifor?
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no