SkilleToppknapp Rovdyr Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Ulukker Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Lyd og Video Fylkesleksikon 115pskille_slutt
Sogn & Fjordane Fylkesleksikon 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Distrikt > NRK Sogn og Fjordane > Fylkesleksikon
SPONSORAR
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sparebanken Sogn og Fjordane
NRK.no
Leksikonredaktør:

Nettansvarleg:

Distriktsredaktør:

Copyright:
NRK Sogn og Fjordane

 

Historia i Gloppen

Bergheimsvatnet og Eggenipa. (Foto: NRK)
Bergheimsvatnet og Eggenipa. (Foto: NRK)

Publisert 03.10.2001 11:28. Oppdatert 25.01.2007 15:09.

HOVUDSIDER:

Høvding- og futegarden Eide

- og Jøtlemannen.

Nye og gamle bygdesenter:

· Vereide og Apalset
· Sandane
· Ryggøyra
· Hestenesøyra og Hyefjorden
· Separatistane på Nesjane
· Straume i Hyen
· Re
· Byrkjelo
Knud Baade: Fra Bærumsvandet i Nordfjord 1858 (truleg Breimsvatnet) Blomquist Kunsthandel

Helsestellet i Gloppen

· Gamle-Ryssdalen
· Tobakk-avholdsforeninga
· Gloppen tuberkuloseheim

Kraftsenteret Sandane

· Firdakraft
· Sogn og Fjordane Energi AS

Lag og organisasjonar i GloppenLandbruket i Gloppen

Gloppen kommune er i dag den klårt største jordbrukskommunen i Sogn og Fjordane.

Rovdyrsoger i Gloppen

På slutten av 1850-talet gjorde bønder i Gjengedal i Hyen eit mislukka forsøk på tamrein-drift. Reindrifta gjorde at rovdyrbestanden i dette fjellområdet auka sterkt.

Ulukker i Gloppen

Omtaler ordna etter årstal.


ANDRE OMTALER:

Båtbyggjarane i Gloppen og HyenKjellar-ura i Ommedal

Her har gardbrukarane i Ommedal gjennom alle tider hatt gratis kjøleskåp.

Nordfjord Folkemuseum

Nordfjord Folkemuseum vart skipa av Nordfjord Sogelag i 1920 med Ola Sande som drivande kraft.

Heksene på Vora

På same vis som Hornelen i ytre Nordfjord, hadde Vora ord på seg for å vere fjellet der heksene samlast til sabbat.

Bot for langvarig bryllup

I gamle dagar fann konge og fut dei underlegaste råder for å drive inn pengar. Ei av dei var å setje forbod mot å ture bryllup i meir enn ein dag.

Gloppen i oljefeber

Første halvdel av 1970-talet vart det meste av kyst-Noreg råka av oljefeber. Dei enorme oljefunna utanfor Vestlandet skulle ha basar og produksjonsplattformer.


MEIR OM GLOPPEN 
Gloppen kommune

 
Aviser og media i Gloppen
Historia i Gloppen
Industri og næring i Gloppen
Kjende personar i Gloppen
Kommunehistoria i Gloppen
Krigshistoria i Gloppen
Kyrkjer i Gloppen
Samferdsle i Gloppen
Skular i Gloppen
Verd å sjå i Gloppen

 
Lyd frå Gloppen
Video frå Gloppen
SE OGSÅ

Finn fram i Fylkesleksikonet!
Vel ein kommune:
Tilbake til framsida av fylkesleksikonet
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
SØK I LEKSIKONET
Personar Kongevitjingar MEdia Samferdsle Laksefisket Næring Alfabetisk oversyn:
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÆØÅ
Informasjon
 
SØK I FYLKESLEKSIKONET
Informasjon
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
Personar Kongevitjingar Media Samferdsle Laksefisket Næring

Harald Hårfagre var sogning

Den første kongen i Noreg, Harald Hårfagre, var sogning. Han vaks opp på Husabø på Leikanger, der mora kom frå. Les meir om kong Harald Hårfagre og landsamlinga og om slekta hans i Sogn.

Slaget i Sildagapet i 1810

Den 23. juli 1810 gjekk to engelske krigsskip til åtak på ei lita, norsk flåteavdeling ved øya Silda sør for Stad og tok det norske mannskapet til fange. Dagen før hadde engelskmennene herja i Ervik-bygda på Stad. Kvifor gjekk den mektige engelske marinen til åtak på skrøpelege, norske kanonjollar i Ytre Nordfjord?

Då fiskedampskipa stakk til havs

Då den første dampdrivne fiskebåten, ”Activ”, gjekk ut frå Ålesund i 1885, innvarsla det ein ny epoke for norske fiskeri: Havfisket. Dei store skipa gjorde det mogeleg å utnytte fiskeressurane langt til havs. Kring 1910 hadde Sogn og Fjordane 20 slike store fiskedampskip. Fleire av dei vart brukte i aktivt fiske heilt fram på 1960-talet.

Nydyrkingskommunen Jølster

Frå 1920-talet og fram til like etter krigen fekk Sogn og Fjordane i alt 623 nye gardsbruk. Selskapet Ny Jord spela ein aktiv rolle i nydyrkingsarbeidet i mellomkrigskrigtida, og særleg merka Jølster seg ut som den store nydyrkingskommunen med 57 nye bruk.

Ei mellomalderkyrkje langt til havs

I mellomalderen låg det ei kyrkje på Utvær. Utvær ligg åtte km vestanfor dei andre øyane i Solund, og er det vestlegaste punktet i Noreg som har vore busett. Kvifor vart det bygd eit gudshus bokstaveleg tala midt ute i havet?

Sjalu tenestejente drap gardkona

Sjalusi er diverre eit klassisk drapsmotiv. Slik var det også for tenestejenta Sigrid i Vetlefjorden ein gong på 1600-talet då ho la sin elsk på husbonden på garden. Men for å kapre han måtte ho få kona av vegen, og til det trengde ho hjelp.

Få nazistar i Sogn og Fjordane

Ingen fylke i landet hadde så få medlemmer av Quislings Nasjonal Samling som Sogn og Fjordane. Berre 396 fjordingar og sogningar var medlemmer i NS under 2. verdskrig, og mange av desse var innflyttarar og unge jenter som hadde kontakt med tyskarane. Fleire kystkommunar var så godt som frie for NS-folk.

Den heimekjære amtmannen

I 1763 vart Joachim de Knagenhjelm utnemnd til den første amtmannen i Sogn og Fjordane. Det første han gjorde, var å flytte heim til mor på Kaupanger hovedgård. Men berre åtte år seinare vart Knagenhjelm nærmast tvangsflytta til Nord-Noreg. Kvifor?
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no