SkilleToppknapp Rovdyr Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Ulukker Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Lyd og Video Fylkesleksikon 115pskille_slutt
Sogn & Fjordane Fylkesleksikon 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Distrikt > NRK Sogn og Fjordane > Fylkesleksikon
SPONSORAR
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sparebanken Sogn og Fjordane
NRK.no
Leksikonredaktør:

Nettansvarleg:

Distriktsredaktør:

Copyright:
NRK Sogn og Fjordane

 
Industri og næring i Askvoll:

Meieria i Askvoll

Berentsens Meieri

i Askvoll vart starta i 1894 og dreiv i 2 år. På Kumle vart det drive privat meieri i ein kort periode frå 1902. I dei nordlege bygdene kom det meieri i Gjelsvik og Hegrenes ca. 1912, men i 1925 vart det bygd eit større meieri som avløyste desse og andre småmeieri på begge sider av ytre Førdefjorden.

Publisert 20.11.2001 09:28. Oppdatert 13.11.2006 12:12.

Det første meieriet i Askvoll

vart skipa 1899 og dreiv til 1910. Meieriet var eit andelsmeieri med 35 medlemer. Etter dette var Askvoll utan eige meieri i lang tid. Bøndene organiserte smørlag, kinna heime og lokale kjøpmenn syrgde for vidare leveranse til Bergen.

Meieri i Holmedal og Rivedal

Bygdene Holmedal og Rivedal hadde sine eigne meieri:
Rivedal Meieri vart skipa i 1908, og Holmedal Meieri i 1924. I Holmedal starta det i eit lite trebygg, men i 1934 vart det bygd eit større meierianlegg. I 1951 slo Holmedal og Rivedal seg saman til eitt meieri.
Siste dagen det vart leveret mjølk til Rivedals meieri. Foto frå Sogeskrift for Askvoll kommune

Bergensmeieriet

Etter 2. verdskrig fekk Bergensmeieriet fotfeste i Askvoll-distriktet: Då starta det innveging av mjølk, som vart send fersk til Bergen.
I 1957 bygde Bergensmeieriet eit relativt stort meieri i Askvoll sentrum. Anlegget tok imot mjølk frå heile dåverande Askvoll kommune og heilt nedover til Øen krins i noverande Hyllestad.
I 1962 vart meieriet i Holmedal lagt ned og slege saman med Askvoll. Bergensmeieriet la ned Askvoll-meieriet i 1974 og samla produksjonen frå leveringsdistriktet sitt kring Dalsfjorden til Bygstad Meieri i Gaular.
Dåverande direktør i Bergensmeieriet hadde ambisjonar om å gjere Bergensmeieriet til eit av landets største konsern for matproduksjon og -distribusjon. Det vart bygd stor konservesfabrikk i Lærdal som skulle få råstoff frå kontraktdyrkarar i Sogn, og "gamlemeieriet" i Askvoll vart bygd om til foredlingsanlegg for fiskeprodukt. M.a. vart det produsert røykelaks og lagt ned lodderogn, men produksjonen lønte seg ikkje og vart lagt ned i 1979.

Askvoll kommune kjøpte den gamle fabrikkbygningen, som m.a. husa tinnstøyperiet Askvoll Brug. Denne verksemda flytta etter kort tid til Krøderen på Austlandet, der den har gjort stor suksess med produksjon av eksklusive prydartiklar i tinn.
Kommunen selde etter ei tid meieribygget i Askvoll til private, og sidan har bygget husa ei mengd ulike forretningar og småbedrifter.

MEIR OM ASKVOLL 
Askvoll kommune

 
Aviser og media i Askvoll
Historia i Askvoll
Industri og næring i Askvoll
Kjende personar i Askvoll:
Kommunehistoria i Askvoll
Krigshistoria i Askvoll
Kyrkjer i Askvoll
Samferdsle i Askvoll
Skular i Askvoll
Verd å sjå i Askvoll

 
Lyd frå Askvoll
Video frå Askvoll
Siste saker:

Finn fram i Fylkesleksikonet!
Vel ein kommune:
Tilbake til framsida av fylkesleksikonet
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
SØK I LEKSIKONET
Personar Kongevitjingar MEdia Samferdsle Laksefisket Næring Alfabetisk oversyn:
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÆØÅ
Informasjon
 
SØK I FYLKESLEKSIKONET
Informasjon
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
Personar Kongevitjingar Media Samferdsle Laksefisket Næring

Harald Hårfagre var sogning

Den første kongen i Noreg, Harald Hårfagre, var sogning. Han vaks opp på Husabø på Leikanger, der mora kom frå. Les meir om kong Harald Hårfagre og landsamlinga og om slekta hans i Sogn.

Slaget i Sildagapet i 1810

Den 23. juli 1810 gjekk to engelske krigsskip til åtak på ei lita, norsk flåteavdeling ved øya Silda sør for Stad og tok det norske mannskapet til fange. Dagen før hadde engelskmennene herja i Ervik-bygda på Stad. Kvifor gjekk den mektige engelske marinen til åtak på skrøpelege, norske kanonjollar i Ytre Nordfjord?

Då fiskedampskipa stakk til havs

Då den første dampdrivne fiskebåten, ”Activ”, gjekk ut frå Ålesund i 1885, innvarsla det ein ny epoke for norske fiskeri: Havfisket. Dei store skipa gjorde det mogeleg å utnytte fiskeressurane langt til havs. Kring 1910 hadde Sogn og Fjordane 20 slike store fiskedampskip. Fleire av dei vart brukte i aktivt fiske heilt fram på 1960-talet.

Nydyrkingskommunen Jølster

Frå 1920-talet og fram til like etter krigen fekk Sogn og Fjordane i alt 623 nye gardsbruk. Selskapet Ny Jord spela ein aktiv rolle i nydyrkingsarbeidet i mellomkrigskrigtida, og særleg merka Jølster seg ut som den store nydyrkingskommunen med 57 nye bruk.

Ei mellomalderkyrkje langt til havs

I mellomalderen låg det ei kyrkje på Utvær. Utvær ligg åtte km vestanfor dei andre øyane i Solund, og er det vestlegaste punktet i Noreg som har vore busett. Kvifor vart det bygd eit gudshus bokstaveleg tala midt ute i havet?

Sjalu tenestejente drap gardkona

Sjalusi er diverre eit klassisk drapsmotiv. Slik var det også for tenestejenta Sigrid i Vetlefjorden ein gong på 1600-talet då ho la sin elsk på husbonden på garden. Men for å kapre han måtte ho få kona av vegen, og til det trengde ho hjelp.

Få nazistar i Sogn og Fjordane

Ingen fylke i landet hadde så få medlemmer av Quislings Nasjonal Samling som Sogn og Fjordane. Berre 396 fjordingar og sogningar var medlemmer i NS under 2. verdskrig, og mange av desse var innflyttarar og unge jenter som hadde kontakt med tyskarane. Fleire kystkommunar var så godt som frie for NS-folk.

Den heimekjære amtmannen

I 1763 vart Joachim de Knagenhjelm utnemnd til den første amtmannen i Sogn og Fjordane. Det første han gjorde, var å flytte heim til mor på Kaupanger hovedgård. Men berre åtte år seinare vart Knagenhjelm nærmast tvangsflytta til Nord-Noreg. Kvifor?
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no