SkilleToppknapp Rovdyr Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Ulukker Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Lyd og Video Fylkesleksikon 115pskille_slutt
Sogn & Fjordane Fylkesleksikon 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Distrikt > NRK Sogn og Fjordane > Fylkesleksikon
SPONSORAR
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sparebanken Sogn og Fjordane
NRK.no
Leksikonredaktør:

Nettansvarleg:

Distriktsredaktør:

Copyright:
NRK Sogn og Fjordane

 
Historia i Stryn:

Kraftforsyninga - frå pionértid til vern

Fylkets første kraftverk

Truls Rasmussen Vassenden frå Loen var den første som bygde kraftverk i Sogn og Fjordane.

Publisert 19.10.2001 10:11. Oppdatert 12.06.2007 12:01.

Fleire småkraftverk

I 1903 bygde Wald P. Skaaden kraftverk for å drive maskinene i Indvikens Uldvarefabrik, og frå 1913 til 1917 kom det bygdekraftverk i det fleste bygdene – i alt er det regisrert 40 kraftverk i noverande Stryn kommune fram til 1949.

Kraftverk i Markane

Kring 1. verdskrig skulle kommunane engasjere seg sterkare i kraftverk til alminneleg forsyning. Dette førde i 1920 Stryn kommune og den lokale sparebanken på konkursens rand då kommunen bygde kraftverk i Markane. Grunnen var dyrtida og nedgangstidene som fylgde etter 1. verdskrig. Staten sette kommune og bank under administrasjon, og først i 1937 vart det funne ei løysing med akkord.
Dalane kraftverk, ferdig i 1920, var grunnlaget for Stryn Elektrisitetsverk. Foto: Leiv Nordstrand

Firdakraft

Etter 2. verdskrig tok interkommunale Firdakraft over kraftleveranse og linenett i Stryn.

Planar om utbygging i Breheimen

I 1966 starta Statskraftverka planlegging av ei enorm kraftutbygging i Breheimen og Jotunheimen:
I Stryn skulle det meste av vatnet førast til kraftverk i Loen gjennom eit stort ”takrenneprosjekt”. Det skulle m.a. leie vatnet i elvane i Oppstryn over til Loen. Store kraftliner kom også til å prege fjordlandskapet.

Fruktdyrkarane frykta frostrøyk og islegging i fjorden. I høgfjellet skulle Raudalen demmast av i eit enormt magasin, og Ottadalsvassdraget og andre vassdrag nedover Gudbrandsdalen heilt til Vinstra skulle regulerast.

Jostedals-utbygginga

I Luster skulle Leirdøla, Jostedøla og Mørkri regulerast. M.a. skulle dei særeigne Fåbergstølsgrandane demmast ned i eit kjempemagasin, og Jostedøla skulle regulerast heilt ned til sjøen.

Gigantplanen stogga

Gro Harlem Brundtland stogga planane.
Hovudideen med planen var å utnytte breane betre til kraftproduksjon i tørkeår. Gigantplanen møtte sterk motstand då han vart lagd fram i 1973 og vart trekt attende. I staden freista Statskraftverka å få mykje av planen gjennomført ved å dele prosjektet opp i mindre bitar. Men fleire av desse del-prosjekta vart stoppa eller sterkt reduserte av dåverande miljøvernminister Gro Harlem Brundtland.

Vern av Strynevassdraget

Leirdøla i Luster vart først bygt ut etter konsesjon frå 1974. Jostedals-utbygginga vart gjennomført i redusert omfang etter konsesjon i 1984, og full drift frå 1989 .
Men då det i 1984 vart søkt om regulering av Breheimen og Strynevassdraget, vart saka utsett, og det enda med vern av vassdraget i 1993.

"Berg Breheimen"

Aksjons-gruppa ”Berg Breheimen” med folk i Oppstryn i spissen, gjorde mykje for vern av vassdraget.

Fjernvarme i Stryn sentrum

I 2007 vart det bygd fjernvarmeanlegg for Stryn sentrum. Dette var det andre anlegget i sitt slag nest etter Nordfjordeid (sjå Eid kommune), og kosta 23 millionar kroner. Fjernvarmeanlegget er plassert på Tonningleirane og med 3,5 kilometer røyr forsyner det alt første året 20 større offentlege og private bygg på Tonning og Visnes.

Kraftverk i Innvik

I 2007 opna Stryn Energi eit nytt kraftverk på 76 GWh i Innvikvassdraget. Kraftverket kosta 140 millionar kroner.


MEIR OM STRYN 
Stryn kommune

 
Aviser og media i Stryn
Historia i Stryn
Industri og næring i Stryn
Kjende personar i Stryn
Kommunehistoria i Stryn
Krigshistoria i Stryn
Kyrkjer i Stryn
Samferdsle i Stryn
Skular i Stryn
Verd å sjå i Stryn

 
Lyd frå Stryn
Video frå Stryn
SE OGSÅ

Finn fram i Fylkesleksikonet!
Vel ein kommune:
Tilbake til framsida av fylkesleksikonet
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
SØK I LEKSIKONET
Personar Kongevitjingar MEdia Samferdsle Laksefisket Næring Alfabetisk oversyn:
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÆØÅ
Informasjon
 
SØK I FYLKESLEKSIKONET
Informasjon
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
Personar Kongevitjingar Media Samferdsle Laksefisket Næring

Harald Hårfagre var sogning

Den første kongen i Noreg, Harald Hårfagre, var sogning. Han vaks opp på Husabø på Leikanger, der mora kom frå. Les meir om kong Harald Hårfagre og landsamlinga og om slekta hans i Sogn.

Slaget i Sildagapet i 1810

Den 23. juli 1810 gjekk to engelske krigsskip til åtak på ei lita, norsk flåteavdeling ved øya Silda sør for Stad og tok det norske mannskapet til fange. Dagen før hadde engelskmennene herja i Ervik-bygda på Stad. Kvifor gjekk den mektige engelske marinen til åtak på skrøpelege, norske kanonjollar i Ytre Nordfjord?

Då fiskedampskipa stakk til havs

Då den første dampdrivne fiskebåten, ”Activ”, gjekk ut frå Ålesund i 1885, innvarsla det ein ny epoke for norske fiskeri: Havfisket. Dei store skipa gjorde det mogeleg å utnytte fiskeressurane langt til havs. Kring 1910 hadde Sogn og Fjordane 20 slike store fiskedampskip. Fleire av dei vart brukte i aktivt fiske heilt fram på 1960-talet.

Nydyrkingskommunen Jølster

Frå 1920-talet og fram til like etter krigen fekk Sogn og Fjordane i alt 623 nye gardsbruk. Selskapet Ny Jord spela ein aktiv rolle i nydyrkingsarbeidet i mellomkrigskrigtida, og særleg merka Jølster seg ut som den store nydyrkingskommunen med 57 nye bruk.

Ei mellomalderkyrkje langt til havs

I mellomalderen låg det ei kyrkje på Utvær. Utvær ligg åtte km vestanfor dei andre øyane i Solund, og er det vestlegaste punktet i Noreg som har vore busett. Kvifor vart det bygd eit gudshus bokstaveleg tala midt ute i havet?

Sjalu tenestejente drap gardkona

Sjalusi er diverre eit klassisk drapsmotiv. Slik var det også for tenestejenta Sigrid i Vetlefjorden ein gong på 1600-talet då ho la sin elsk på husbonden på garden. Men for å kapre han måtte ho få kona av vegen, og til det trengde ho hjelp.

Få nazistar i Sogn og Fjordane

Ingen fylke i landet hadde så få medlemmer av Quislings Nasjonal Samling som Sogn og Fjordane. Berre 396 fjordingar og sogningar var medlemmer i NS under 2. verdskrig, og mange av desse var innflyttarar og unge jenter som hadde kontakt med tyskarane. Fleire kystkommunar var så godt som frie for NS-folk.

Den heimekjære amtmannen

I 1763 vart Joachim de Knagenhjelm utnemnd til den første amtmannen i Sogn og Fjordane. Det første han gjorde, var å flytte heim til mor på Kaupanger hovedgård. Men berre åtte år seinare vart Knagenhjelm nærmast tvangsflytta til Nord-Noreg. Kvifor?
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no