SkilleToppknapp Rovdyr Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Ulukker Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Lyd og Video Fylkesleksikon 115pskille_slutt
Sogn & Fjordane Fylkesleksikon 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Distrikt > NRK Sogn og Fjordane > Fylkesleksikon
SPONSORAR
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sparebanken Sogn og Fjordane
NRK.no
Leksikonredaktør:

Nettansvarleg:

Distriktsredaktør:

Copyright:
NRK Sogn og Fjordane

 
Industri og næring i Stryn kommune:

Nordfjord Kjøttindustri (Nordfjord Kjøtt)

Nordfjord Kjøtt i Loen
Nordfjord Kjøtt i Loen
Nordfjord Kjøttindustri A/S vart grunnlagt i 1961 i Olden, som eit resultat av ein bitter lokaliseringsstrid i Nordfjord:

Publisert 19.07.2001 11:07. Oppdatert 14.12.2006 08:18.
LYD OG VIDEO  Lyd Video
Bøndene sin eigen samvirkeorganisasjon - Vestlandske Salslag (VS) – satsa på utbygging av store sentralslakteri: Sogn Slakteri kom i Sogndal 1956, Sunnfjord Slakteri i Førde 1964, og så eit tilsvarande anlegg i Nordfjord ein stad. VS hadde signalisert at dei kunne byggje slakteriet i Olden eller Stryn, men bestemte seg til slutt for Nordfjordeid etter eit snedig røystekupp frå bønder i Eid. Dette vekte sterk harme i Indre Nordfjord, og Nordfjord Kjøttindustri vart skipa som eit dotterselskap av Stryn Meieri. Slakteriet vart bygd på Muri i Olden i 1961, med meieri-disponent Leif Roksvåg som dagleg leiar. (Sjå også "Slakteristriden i Nordfjord").
Fram til 1978 heldt Nordfjord Kjøttindustri i desse lokala. (Foto: Arild Nybø, NRK)

I 1970 overtok Roksvåg som eigar av bedrifta. I 1978 bygde Nordfjord Kjøttindustri nytt storslakteri på 8500 km. Seinare er anlegget mykje utvida, og bedrifta hadde også ei tid anlegg i Oslo.

Nordfjord Kjøtt hadde i 2001 280 tilsette, og ei årsomsetning på 500 millionar kroner. Det er den største arbeidsplassen i indre Nordfjord, og produksjonslokala i Loen var på 18.000 kvm i år 2001. Slakteribygget i Olden vart i 1987 overteke av Nor-Import.

Nordfjord Kjøtt har sidan 1970 vore heileigd av Roksvåg-familien gjennom holdingselskapet Legula AS. I 2006 vart sonen til Leif, Torleif Roksvåg, kjøpt ut
av holdingselskapet av broren Geir Egil Roksvåg.


MEIR OM STRYN 
Stryn kommune

 
Aviser og media i Stryn
Historia i Stryn
Industri og næring i Stryn
Kjende personar i Stryn
Kommunehistoria i Stryn
Krigshistoria i Stryn
Kyrkjer i Stryn
Samferdsle i Stryn
Skular i Stryn
Verd å sjå i Stryn

 
Lyd frå Stryn
Video frå Stryn
SE OGSÅ

Finn fram i Fylkesleksikonet!
Vel ein kommune:
Tilbake til framsida av fylkesleksikonet
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
SØK I LEKSIKONET
Personar Kongevitjingar MEdia Samferdsle Laksefisket Næring Alfabetisk oversyn:
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÆØÅ
Informasjon
 
SØK I FYLKESLEKSIKONET
Informasjon
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
Personar Kongevitjingar Media Samferdsle Laksefisket Næring

Harald Hårfagre var sogning

Den første kongen i Noreg, Harald Hårfagre, var sogning. Han vaks opp på Husabø på Leikanger, der mora kom frå. Les meir om kong Harald Hårfagre og landsamlinga og om slekta hans i Sogn.

Slaget i Sildagapet i 1810

Den 23. juli 1810 gjekk to engelske krigsskip til åtak på ei lita, norsk flåteavdeling ved øya Silda sør for Stad og tok det norske mannskapet til fange. Dagen før hadde engelskmennene herja i Ervik-bygda på Stad. Kvifor gjekk den mektige engelske marinen til åtak på skrøpelege, norske kanonjollar i Ytre Nordfjord?

Då fiskedampskipa stakk til havs

Då den første dampdrivne fiskebåten, ”Activ”, gjekk ut frå Ålesund i 1885, innvarsla det ein ny epoke for norske fiskeri: Havfisket. Dei store skipa gjorde det mogeleg å utnytte fiskeressurane langt til havs. Kring 1910 hadde Sogn og Fjordane 20 slike store fiskedampskip. Fleire av dei vart brukte i aktivt fiske heilt fram på 1960-talet.

Nydyrkingskommunen Jølster

Frå 1920-talet og fram til like etter krigen fekk Sogn og Fjordane i alt 623 nye gardsbruk. Selskapet Ny Jord spela ein aktiv rolle i nydyrkingsarbeidet i mellomkrigskrigtida, og særleg merka Jølster seg ut som den store nydyrkingskommunen med 57 nye bruk.

Ei mellomalderkyrkje langt til havs

I mellomalderen låg det ei kyrkje på Utvær. Utvær ligg åtte km vestanfor dei andre øyane i Solund, og er det vestlegaste punktet i Noreg som har vore busett. Kvifor vart det bygd eit gudshus bokstaveleg tala midt ute i havet?

Sjalu tenestejente drap gardkona

Sjalusi er diverre eit klassisk drapsmotiv. Slik var det også for tenestejenta Sigrid i Vetlefjorden ein gong på 1600-talet då ho la sin elsk på husbonden på garden. Men for å kapre han måtte ho få kona av vegen, og til det trengde ho hjelp.

Få nazistar i Sogn og Fjordane

Ingen fylke i landet hadde så få medlemmer av Quislings Nasjonal Samling som Sogn og Fjordane. Berre 396 fjordingar og sogningar var medlemmer i NS under 2. verdskrig, og mange av desse var innflyttarar og unge jenter som hadde kontakt med tyskarane. Fleire kystkommunar var så godt som frie for NS-folk.

Den heimekjære amtmannen

I 1763 vart Joachim de Knagenhjelm utnemnd til den første amtmannen i Sogn og Fjordane. Det første han gjorde, var å flytte heim til mor på Kaupanger hovedgård. Men berre åtte år seinare vart Knagenhjelm nærmast tvangsflytta til Nord-Noreg. Kvifor?
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no