Hopp til innhold

Williams skolemareritt: - Ble hengt opp etter buksa og fikk håret påtent

SORTLAND (NRK): William Rosenvinge (28) saksøker Sortland kommune og krever over to millioner kroner i erstatning for mobbing på barneskolen.

Willam Rosenvinge

HOLMSTAD SKOLE: William Rosenvinge var elev ved Holmstad skole i 10 år. Nå går han til sak mot Sortland kommune fordi mobbingen han hevder fant sted ved skolen.

Foto: Paal Wergeland / NRK

Hittil har kun 11 personer fått erstatning for mobbing i rettssystemet siden 2012, viser en oversikt fra Barneombudet.

Hvert år utsettes tusenvis av barn og unge for mobbing mens de går på skole. Elevundersøkelsen fra 2017 viser at mer enn 50.000 elever blir mobbet to til tre ganger i måneden eller oftere.

For enkelte får mobbingen store konsekvenser.

– Jeg har blitt diagnostisert med Posttraumatisk stresslidelse (PTSD), som er satt i sammenheng med hva jeg har vært utsatt for, forteller William.

Nå har han gått til sak mot Sortland kommune og i stevningen listes det opp en rekke alvorlige hendelser fra skoleårene fra 1996 til 2006:

  • Håret ble påtent av medelever
  • På ungdomstrinnet ble han overfalt av to medelever og holdt nede så han ikke fikk puste. Trodde han skulle dø
  • Hengt opp på en knagg etter buksa av eldre elever. Kom ikke ned
  • Truet med vold av dem som mobbet. Turte ikke å si ifra om mobbing
  • Holdt nede av to elever i klasserommet og dratt av buksa. Fikk en blyant i rumpa.
  • Ble filmet mens han fikk juling. Videoen ble senere spredt i sosiale medier
  • Anså skolebussen som et farlig sted

William fortrengte hva som hadde skjedd i flere år, men da videoen av at han ble banket opp dukket opp på sosiale medier, kom mange minner tilbake.

Holder kommunen ansvarlig

Helge Karlbom

HOLDER KOMMUNEN ANSVARLIG: Advokat Helge Karlbom i Advokatfirmaet Pedersen, Reier & Co. sier skolen burde ha oppdaget at William ble mobbet.

Foto: Ketil Kern / NRK

I 2015 tok William kontakt med advokat Helge Karlbom som hadde erfaring med mobbesaker. I 2014 vant en elev han representerte frem mot Vestby kommune, og fikk utbetalt nesten to millioner kroner i erstatning for mobbingen han ble utsatt for i barndommen.

– I saken mot Sortland kommune har vi fremmet et krav om holde kommunen økonomisk ansvarlig for det tapet som har blitt påført min klient, sier Karlbom.

I stevningen legger Karlbom vekt på at skolen burde ha oppdaget det som skjedde med William dersom de hadde tilfredsstillende rutiner for det.

– Vi har forsøkt å få kommunen til å erkjenne kravet, men når det ikke er gjort, må man ta rettslige skritt, sier han.

Kommunen avviser kravet

Thomas Myran

AVVISER KRAVET: Juridisk direktør Thomas Myran i Protector Forsikring sier kommunen så langt har avvist kravet fra William.

Foto: Terje Haugnes / NRK

Det er Protector Forsikring som representerer kommunen i erstatningssaken. Juridisk direktør Thomas Myran sier at kommunen frem til nå har avvist kravet fra William.

– Det er en del ting som ikke er ferdig utredet ennå, derfor holder man en rettsmekling åpen. Men per dags dato har kommunen avvist kravet.

Hvorfor ble ikke mobbingen stanset?

– Det er to oppfatninger av den historien. Detaljene om det må kommunen forklare seg om i tingretten. Det ønsker ikke vi å kommentere nå, sier Myran.

Bestrider kommunen at det er en årsakssammenheng mellom lidelsene William er påført og mobbingen?

– Det er det ikke tatt endelig stilling til. Det er en del av de spørsmålene som utredes videre.

11 har vunnet frem

Det ble et økt fokus på de såkalte mobbesakene i 2012 da Høyesterett fastslo at en kommune kunne holdes ansvarlig for mobbing i skolen.

Daværende barneombud Reidar Hjermann omtalte dommen som en merkedag for barn i Norge.

– Dommen er en streng norm som har gjort at det har blitt et økt fokus på disse sakene. Det stilles strenge krav til kommunen og de plikter å ta imot alle typer barn, sier Karlbom.

Men rettsapparatet har ikke behandlet mer enn 15 mobbesaker etter dommen i 2012, viser Barneombudets egen oversikt som NRK har fått oversendt.

I oversikten, som ombudet presiserer ikke er offisielle statistikk, kommer det frem at mobbeofre har vunnet frem i 11 av sakene. I fire saker ble kommunen frifunnet.

Arbeidsufør

William var en skoleflink elev, men da han begynte på videregående begynte problemene, og fem ganger har han prøvd å begynne på høyere utdanning.

– Hver gang har jeg måttet avslutte etter kort tid. Jeg har mistet retten til mer lån fra Lånekassen, og CV-en min er så hullete at jeg ikke er attraktiv på jobbmarkedet.

William er i dag arbeidsufør og håper at han kan få slettet gjelden han har opparbeidet seg dersom han vinner frem.

– Men først og fremst går jeg til sak fordi jeg i ettertid har skjønt at det som skjedde var ulovlig. Jeg ønsker en erkjennelse av at det var noe som ikke stemte, at livet mitt ble ødelagt.

Det er berammet en rettsmekling i desember og dersom partene ikke blir enige da, er rettssaken berammet i Vesterålen tingrett i januar.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT