NRK Meny
Normal

Mener flere kommuner kan bli dømt

Mobbedommen mot Kristiansand kommune er historisk og åpner for søksmål fra andre mobbeofre, mener kunnskapsminister Kristin Halvorsen.

Kristin Halvorsen

Kunnskapsminister Kristin Halvorsen sier barns rettsvern er sterkere etter Høyesteretts dom mot Kristiansand kommune. Hun ber skoler og kommuner merke seg ansvaret de har for å hindre mobbing.

Foto: NRK

I går ble Kristiansand kommunen dømt til å betale en tidligere elev 900 000 kroner i erstatning fordi eleven ble mobbet gjennom flere år, uten at skolen klarte å stoppe mobbinga.

Barneombud Reidar Hjermann

Barneombud Reidar Hjermann kalte gårsdagen en merkedag for barn.

Foto: Berg-Rusten, Ole / SCANPIX

Kommunen vant saken i tingretten, men tapte i lagmannsretten, og i går avviste Høyesterett anken fra kommunen.

– Dette er en dom som kommer til å bli lagt merke til av skoler og kommuner, fordi de ser at de kan bli dømt hvis de ikke griper inn i en mobbesak, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen.

– Dommen er alvorlig, og den dreier seg om forhold som ligger 20 år tilbake i tid. Etter det er loven skjerpet i alle fall på fire områder, slik at barns rettsvern er ytterligere styrket.

Ber andre merke seg dommen

Halvorsen sier det er viktig at kommuner og skoler legger merke til dommen. Hun mener den vil føre til at skoler og kommuner griper raskt inn i mobbesaker og stopper de som mobber.

– Dommen er historisk fordi kommunen blir dømt. Derfor må kommuner og skoler regne med at de blir dømt til erstatning hvis de forsømmer seg i mobbesaker. Det skal ikke være sånn i Norge at barn mobbes.

– Hva må gjøres for å stoppe mobbing?

– De skolene som jobber godt med dette tror på barn som sier de blir mobbet, og setter i gang tiltak med en gang, før situasjonen har låst seg. De stopper de som mobber og sørger for at foreldrene blir involvert og at andre voksne følger godt med.

– Det kan være vanskelige saker, men det som kreves er årvåkenhet og at tiltak settes i gang umiddelbart.

Mobbeoffer

Den i dag 31 år gamle mannen ble utsatt for mangeårig mobbing ved Hellemyr skole i Kristiansand, og har i ettertid slitt med posttraumatisk stresslidelse, sosial fobi og depresjon. Dette skriver han selv om dommen.

Foto: NRK

Tror flere vil prøve saken sin

Mobbedommen mot Kristiansand kommune vil føre til lignende saker i andre kommuner, tror Halvorsen.

Arild Rekve

Oppvektsdirektøren i Kristiansand kommune, Arild Rekve, mener dommen fra Høyesterett er streng og pålegger kommunene stort ansvar.

Foto: Håkon Eliassen / NRK

– Jeg regner med at andre som har opplevd lignende saker, der mobbing har pågått over tid, nå kan tenke seg å prøve disse sakene for retten.

Det tror også oppvekstdirektøren i Kristiansand, Arild Rekve.

– Jeg vil anta at dommen vil skape presidens for mange tilsvarende saker rundt om i Norge, for episoder som har skjedd gjennom de siste tiårene, sier Rekve.

Han mener dommen gir kommunene et meget stort ansvar.

– Vi må ta til etterretning hva Høyesterett forventet ut fra datidas lovgivning at kommunen skulle gjort, og vi oppfatter det som veldig strengt. Det vil påhvile den enkelte skole et veldig stort ansvar, det må vi bare slå fast, sier Rekve.