Hopp til innhold

Tallene bak Vy-seieren på Bergensbanen: La til grunn størst trafikkvekst

Vy legger opp til å ha en økning på 2,2 millioner reiser på Bergensbanen og Vossebanen i 2031, viser tall NRK har fått innsyn i. En ekspert er usikker på om det er realistisk.

Bergensbanen

Vy lover flere avganger mellom Bergen og Oslo i sitt tilbud, og også på lokal- og regiontog i bergensområdet.

Foto: Astri Husø

NRK har fått innsyn i alle de tre finalistenes endelige tilbud etter at vinner var kåret av Jernbanedirektoratet. Mye var sladdet.

Men NRK har tilgang til tallene som viser hvor mye trafikkvekst de tre finaleselskapene beregnet i tilbudene sine. Økningen i antall reiser er blant annet lagt til grunn for inntekter i selskapenes regnestykker.

Store forskjeller

Økningen i antall reiser hos Vy er langt høyere enn det de to andre finalistene i togkonkurransen har kalkulert med. Vy legger opp til 5,2 millioner reiser på Bergensbanen og Vossebanen i 2031.

SJ Norge som ble nummer to i togkonkurransen om Trafikkpakke Vest, har kalkulert med at det i 2031 skal foretas 4,5 millioner reiser totalt på fjerntog, lokal- og regiontog.

Kirsti Slotsvik, jernbanedirektør gratulerer konsernsjef i Vy Tog Arne Fosen med seier.

Jernbanedirektør Kirsti Slotsvik tar Vy Tog-konserndirektør Arne Fosen i hånda og gratulerer med seier.

Foto: Astri Husø / NRK

Mens TideArriva som kom på tredje plass har vært mer beskjeden i sine beregninger og satser på å nå totalt 3,8 millioner reiser i 2031.

Pengene Vy skal betale til staten gjennom perioden – er penger de må tjene inn på togreisene.

NRK har lagt tallene fram for en forsker på Transportøkonomisk Institutt. Han mener de er svært optimistisk av Vy.

– Jeg skal ikke si det er umulig, men det er veldig optimistisk. Og kanskje mer sannsynlig at de ikke lykkes enn at de lykkes, sier Nils Fearnley forskningsleder for Marked og styring ved TØI.

Vy vant Bergensbanen mandag denne uka. De vant på både pris og kvalitet sa Jernbanedirektoratet.

For første gang i historien betaler et togselskap for å få kjøre tog. Prisen Vy skal betale staten er på 2,2 milliarder kroner. Det skal de betale for å få kjøre på Bergensbanen og Vossebanen fram mot 2031. med trafikkstart i desember neste år.

Vy Tog mest optimistisk

I de delene av tilbudene som NRK har fått innsyn i går det fram at det er særlig i lokal- og regionstrafikken Vy har større tro på vekst enn sine konkurrenter. Der er spriket fra laveste til høyeste anslag nær 1,1 millioner reiser.

Tallene fra tilbudet til Vy viser at de legger opp til en økning fra 1,2 millioner reiser med fjerntog i 2018 til 2 millioner reiser i 2031. Og en økning fra cirka 1,8 millioner reiser til 3,2 millioner på lokal- og regiontog i bergensområdet.

– Det er i øvre sjikt av hva som realistisk sett er mulig, sier Nils Fearnley, forskningsleder for Marked og styring ved TØI.

Nils Fearnley

Forskningsleder Nils Fearnley har blant annet forsket på kostnader til kollektivtransport i Norge.

Foto: Svein Erik Dahl / Samfoto

– Det er veldig optimistiske tall for økning i antall reiser, om lag like optimistisk som Go-Ahead på Sørlandsbanen, sier Fearnley.

Vy vil riktignok få drahjelp av byvekstavtaler, takstsamarbeid, og økt miljøbevissthet i befolkningen for å oppnå stor vekst, mener Fearnley. Men å nå 5,2 millioner reiser i 2031 kan bli problematisk.

Han avslutter med å si at anbudene så langt har favorisert de mest optimistiske i togkonkurransene.

– Vi får håpe det er bærekraftig og bra, og jeg ønsker Vy lykke til, sier Fearnley, og minner om at Jernbanedirektoratet har et selvstendig ansvar for å vurdere realismen i innkomne tilbud.

Bergensbanen klar for avreise fra Oslo Sentralbanestasjon

Vy Tog har beregnet en omfattende økning i antall reisende fra f.eks. Oslo S til Bergen.

Foto: Astri Husø / NRK

VY velger å ikke kommentere

NRK har dag lagt fram for Vy tallene vi har fått innsyn i – og bedt om svar på følgende;

  • Hvorfor er dere så optimistisk – økning fra 1,2 millioner reiser i fjor til 2 millioner i fjerntog i 2031 – og fra 1,8 millioner til nær 3,2 millioner på region – og lokaltog?
  • Hvorfor har dere større tro enn de andre på lokal- og regiontrafikken – om lag 1,1 millioner mer enn laveste andre finalist?
  • Fearnley mener det er mer sannsynlig dere ikke lykkes enn at dere lykkes – hva sier dere til det?
  • Hva gjør dere hvis dere ikke lykkes med å nå disse reisetallene?

Vy svarer at de nå er inne i en karensperiode og at de ikke ønsker å svare på detaljer om sitt tilbud før de har underskrevet kontrakten med Jernbanedirektoratet.

Gina Scholz på Oslo sentralstasjon.

Gina Scholz i Vy ønsker ikke å kommentere i detalj om tallene før kontrakten er endelig signert.

Foto: Kjartan Rørslett / NRK

Gina Sholz, Kommunikasjonssjef i Vy skriver som svar på spørsmålene at:

«Når kontrakten er underskrevet gleder Vy seg til å sette i gang med den store jobben det er å presentere, forme og implementere blant annet nytt rutetilbud, nye tilbud om bord i togene og reiselivssatsingen som skal gi oss de inntektene og de passasjerstrømmene vi ønsker og vil jobbe hardt for å få til.»

Kontrakten mellom Jernbanedirektoratet og Vy skal signeres i Bergen fredag om ei uke dersom ingen har klaget på kontrakten innen fristen.

NRK har kontaktet både SJ Norge og TideArriva. De vil ikke kommentere om de vurderer å klage på at Vy vant kontrakten.

AKTUELT NÅ