Hopp til innhold

Vil tvinge kommunene til å bygge boliger nær T-banen

Skal staten ta regningen for storbyenes kollektivløft, krever Ap at kommunene oppfyller én betingelse: At boligene bygges nær t-banestopp og andre knutepunkt. – AP er på desperat velgerjakt, sier samferdselsministeren.

Leder i Oslo AP, Jan Bøler, og AP-leder Jonas Gahr Støre

MÅ PLANLEGGES: Storbypolitisk talsperson Jan Bøler i Arbeiderpartiet og AP-leder Jonas Gahr Støre tok mandag T-banen til Groruddalen, i forbindelse med at partiet la frem sin plan for fremtidas storbyer. De mener at store utbygginger av boliger må planlegges sammen med kollektiv infrastruktur.

Foto: Johan B. Sættem

– Med så mange mennesker som bor i byene i Norge i dag, mener jeg vi kan snakke om T-banen, enten det er i Bergen, Stavanger eller Trondheim, som kritisk infrastruktur, og da mener jeg at det er en oppgave for det statlige fellesskapet å bidra til at dette bygges, sier AP-leder Jonas Gahr Støre.

Ap går nå inn for at store boligutbygginger skal skje der kollektivtilbudet allerede er utbygd, eller bygges ut parallelt. Det kommer frem i partiets plan for fremtidas storbyer, som ble lagt frem mandag.

Gjennom forhandlinger kan kommunene få størsteparten av investeringsutgiftene for prosjektene dekket av statskassen.

Men for å få så store bidrag fra staten, må kommunene bygge et stort antall boliger nær T-banen. Ellers får de mindre.

Storbyene har vært forsømt, mener Ap

VIDEO: Se reportasjen i Dagsrevyen.

– Staten kan dekke 70 prosent av regningen

– Vi åpner i denne planen for at staten gjennom forhandlinger kan strekke seg til 70 prosent finansiering, dersom det også er en forpliktelse til å bygge boliger, sier Støre.

Men øremerkede penger følger ikke planen fra Ap. Investeringsutgiftene skal bevilges innenfor de nasjonale transportplanene innenfor vanlige budsjettrammer.

– I planen sier dere at det i hovedsak skal være slik at ingen har mer enn 500 meter fra en holdeplass for kollektivtransport. Hvorfor skal staten kreve det av folk?

– Det er fordi at det skal være mulig å planlegge livet sitt, til og fra jobb, og til og fra praktiske gjøremål med banen som et attraktivt alternativ. Om det er et par meter fra eller til er ikke det avgjørende, men det skal være nære slik at banen blir det valget du tar, og at man ikke velger bilen, sier Støre.

Partilederen mener at med den kraftige veksten mange storbyer i Norge står foran, er det nå på høy tid å sette fart på utbyggingen av kollektivtransporten i og rundt de store byene, fra nord til sør.

– Kan ikke bruke milliarder på halvtomme T-banevogner

Storbypolitisk talsperson Jan Bøler sier at Oslo og Akershus hvert år øker med et folketall som tilsvarer en by på Lillehammers størrelse.

– Så det handler om å greie å utvikle kollektivløsninger som er slik at vi ikke får hele denne økningen inn til Oslo i form av privatbilisme, men at vi får miljøvennlige løsninger, sier han.

Samferdselsminister Ketil Solvik Olsen.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen mener forslaget viser at Arbeiderpartiet nå har blitt et opposisjonsparti som ikke trenger å prioritere.

Foto: Margret Helland / NRK

Bøler sier at kommunene ifølge Aps plan må bygge mange boliger nært t-baneknutepunktene for å utløse de største investeringstilskuddene.

– Ja, det er en viktig faktor i forhandlingene, fordi nytteverdien for samfunnet er avhengig av det. Det er ikke like mye mening i å bruke titalls milliarder på nye baneløsninger dersom T-banevognene går halvtomme, sier han.

Smiler av forslaget

Samferdselsminister Kjetil Solvik Olsen smiler av forslaget. Han mener utspillet viser et parti som er på desperat velgerjakt.

– Da den forrige regjeringen la fra Nasjonal transportplan for ett års tid siden, var det ikke satt av et øre til dette formålet. Nå snakker de om 70 prosent. Arbeiderpartiet viser at de har blitt et opposisjonsparti som ikke trenger å prioritere.

AKTUELT NÅ