Hopp til innhold

Vil kartlegge gjelden din

I løpet av 2017 vil vi trolig få et nytt nasjonalt gjeldsregister. Målet er at kartlegging av folks gjeld vil gjøre bankene strengere med å innvilge forbrukslån. Eiendomsmeglerforbundet mener det haster.

Horne

VIL HA KONTROLL PÅ GJELDEN: Regjeringen vil i løpet av kort tid foreslå at det etableres et gjeldsregister hvor all forbruks- og kredittkortlån til nordmenn er kartlagt. Dette er en del av boligstrategi-pakken som barneminister Solveig Horne (Frp), kommunalminister Jan Tore Sanner (H) og finansminister Siv Jensen la frem sommeren 2015. (Frp)

Foto: Anne Cecilie Remen / NRK

– Departementet vil i løpet av høsten sende et forslag om gjeldsregister ut på høring, forteller politisk rådgiver Ronny Røste (Frp) i Barne og likestillingsdepartementet.

Gjeldsregisteret er en del av regjeringens bolig-strategi som ble langt frem i juni 2015,

Målet er å få ned den voldsomme gjeldsveksten.

Den siste tiden har det vært fokus på at bankene er ivrige etter å «råselge» forbrukslån, og at slike lån brukes til å toppfinansiere boligkjøp.

At mange lar seg friste til å bruke forbrukslån som toppfinansiering, har bidratt til å presse boligprisene oppover, mener Norges Eiendomsmeglerforbundet.

Det haster med register

Bransjen er bekymret for omfanget av forbrukslån.

– Nå må vi få et gjeldsregister på plass. Det haster, sier administrerende direktør Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund.

Les også: Boligprisene opp, opp

Frykten er at de lave rentene får folk til å ta opp altfor mye gjeld. Disse låntakerne kan få problemer dersom prisene kollapser eller rentene stiger mye.

Da risikerer man at boligprisene faller. En utvikling som eiendomsmeglerne og boligbransjen ikke ønsker.

boligbygging

BRUKER FORBRUKSLÅN PÅ TOPPEN: Mange boligkjøpere er fristet til å ta opp forbrukslån for å betale toppfinansieringen på boligen. En uheldig utvikling, mener politikere og bransjen.

Foto: Åserud, Lise / NTB scanpix

Strengere med lån

– Et gjeldsregister er nødvendig for at bankene skal få full oversikt over både sikret og usikret gjeld til kundene. Vi må unngå at stadig flere desperate boligjegere tar forbrukslån for å innfri egenkapitalkravet ved boligkjøp, påpeker Geving.

Carl O. Geving, administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund

HASTER: Carl O Gjeving i Norges Eiendomsmeglerforbund mener det har tar altfor lang tid å få etablert et gjeldsregister

Foto: CF-Wesenberg

Et gjeldsregister skal gjøre det lettere for finansinstitusjoner å få kontroll over hva kundene faktisk har av låneforpliktelser. Slik det er nå må bankene stole på at den informasjonen som kunden gir og som fremgår av siste selvangivelse fortsatt avspeiler virkeligheten.

Riktig info

Hos Finanstilsynet følger de nøye med på utviklingen.

– Økningen i forbrukslån gir grunn til uro. Denne veksten kan føre til at en del personer kan komme opp i økonomisk uføre fordi de ikke kan betjene lånene sine, sier direktør Morten Baltzersen i Finanstilsynet.

Les også: Kommunene må skjerpe seg

Planleggingen av et gjeldsregister har tatt lang tid og vært gjenstand for politisk uenighet. Den forrige regjeringen foreslo et offentlig register i 2013. Dette forslaget ble trukket tilbake da Erna Solberg kom til makten.

Vil ha enda mer oversikt

Nå blir det et privat register drevet på konsesjon fra det offentlige. Oppstart kan bli tidligst i siste halvdel av 2017. En av dem som kan være aktuell driver, er finansnæringens egen organisasjon, Finans Norge.

– Vi er glade for at det nå kommer, men vi hadde ønsket oss et register hvor all gjeld var kartlagt, ikke bare de kortsiktige og usikre lånene, sier kommunikasjonsdirektør Jan Erik Fåne i Finans Norge.

AKTUELT NÅ