Hopp til innhold

Kommunalministeren: – Få behandlingstiden ned

Kommunalminister Jan Tore Sanner (H) ber kommunene skjerpe seg for å få fart på boligbyggingen og krever at de forkorter saksbehandlingen i byggesaker.

Tettbygde boliger

KOMMUNENE SOMLER: Svært mange av landets kommuner bruker et år på å behandle byggesøknader. Nå vil kommunalminister Jan Tore Sanner stille krav til byråkratene om at de må jobbe med tidstyver.

Foto: Kallestad, Gorm / NTB scanpix

– De dårligste kommunene har mye å gå på, sier Jan Tore Sanner.

I fjor sommer lanserte regjeringen en strategi for å roe ned boligmarkedet og dempe den sterke gjeldsveksten. En del av boligpakken var å forenkle plan- og bygningsloven slik at saksbehandlingen skulle gå raskere.

– Vi har gitt kommunene større handlingsrom. Nå må kommunene være med på en dugnad for at det skal bygges mer og raskere, sier Sanner.

For resultatene har uteblitt. Boligprisene stiger mer enn noensinne. Folks gjeldsgrad øker. Det bygges litt mer, men ikke nok.

Regjeringen lanserer boligpakke

BOLIGSTRATEGI: I fjor sommer lanserte Jan Tore Sanner sammen med finansminister Siv Jensen (Frp) og familieminister Signe Horne (Frp) en boligstrategi for å dempe veksten i boligprisene og stimulere til økt bygging.

Foto: Anne Cecilie Remen / NRK

Boligbyråkrati

Norges Eiendomsmeglerforbund fremhever at ubalansen i boligmarkedet skyldes tregt kommunebyråkrati.

– Der regjeringen tilrettelegger for økt boligbygging, stopper gjennomføringen opp i presskommuner. Uforutsigbare og langdryge planprosesser i kommunene er den største flaskehalsen, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund, Carl Geving.

– Særlig alvorlig er det at det bygges færre boliger i pressområdet Oslo nå enn før boligpakken ble lagt frem, sier Geving.

Tall fra SSB viser at i kommuner med mellom 50.000 og 300.000 innbyggere, bruker administrasjonen et helt år på saksbehandling av nye reguleringsplaner.

– Press i boligmarkedet skyldes helt andre forhold enn at det tar lang tid å saksbehandle byggesøknader, men det er selvsagt kommunenes ansvar å få ned saksbehandlingstiden, sier direktør Helge Eide i Kommunenes Sentralforbund.

Carl O. Geving, administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund

UFORUTSIGBART: Carl Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund mener at flaskehalsen til boligbygging nå ligger i kommunene.

Foto: CF-Wesenberg

Bygg tettere og høyere

– Vi har inntrykket av at kommunene kvier seg for å ta upopulære beslutninger, som å bygge tettere og høyere. Det er kontroversielt å bygge i bakgården til folk, men det er nødvendig for å få flere boliger, sier Geving.

Eiendomsmeglerne tjener på at prisene stiger. Men nå er Eiendomsmeglerforbundet redde for at boligprisene øker for raskt.

I går kom tallene fra Statistisk sentralbyrå som viser at husholdningenes gjeld har økt dobbelt så raskt som lønnsveksten det siste året. Gjeldsgraden er historisk høy.

Mer penger

Eiendomsmeglerforbundet mener at regjeringen må stimulere kommunene til økt boligbygging.

– Nå må regjeringen sette av penger i statsbudsjettet til infrastruktur rundt pressområder og overføre penger til kommuner slik at de får gjennomført nye reguleringsplaner og behandlet byggesøknader raskere, sier Geving.

Kommunalminister Jan Tore Sanner avviser at kommunene trenger mer hjelp.

– Kommunene har ansvaret for å for å få ned saksbehandlingstiden og øke boligbyggingen. Får de flere boliger, vil også skatteinntektene deres øke, sier Sanner.

Fem krav

Sanner har derimot tro på at kommunene må få større press på seg. Han vil presentere fem nye krav til landets kommuner.

  • De må rydde opp i gamle planer
  • De må prioritere boligprosjekter og forenkle lokalt regelverk
  • De må jakte på tidstyver – det er store lokale forskjeller i tidsbruk på byggesøknader
  • De må jobbe sammen med utbyggerne
  • De må ta i bruk digitale verktøy.

– Mange kommuner kan halvere saksbehandlingstiden. Gjør de det og det bygges boliger som folk etterspør, vil prisene komme under kontroll, sier Sanner.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ