Hopp til innhold

Vil hindre at eiendomsmeglere misbruker folks tillit

– Det er uheldig for hele bransjen dersom noen misbruker «off market»-salg for å tjene penger til egen lomme, sier megler. Eiendomsmeglerforbundet skjerper nå regelverket for salg av eiendom uten annonsering og budrunder.

Langmyrveien 12

Langmyrveien 12 ble solgt videre tre ganger på kort tid, etter at megleren først rådet til å selge «off market». I tingretten ble megleren dømt til å betale erstatning.

Foto: NRK

Til tross for sterkt fokus på såkalte «off-market»-salg, synes ikke eiendomsmegler Stian Holmen-Jensen i Privatmegleren salgsformen er problematisk. Han har solgt flere boliger uten annonsering og budrunde.

Stian Holmen-Jensen

Eiendomsmegler Stian Holmen-Jensen i Privatmegleren synes ikke salgsformen er problematisk.

Foto: Privatmegleren

– Vi har bare solgt «off market» i kjerneområdene våre, der vi har god kunnskap om prisnivåene, og bare hvis vi får en veldig god pris. Samtidig kan det være en fordel for både kjøper og selger at man slipper å åpne boligen for hele nabolaget, sier megleren ved PrivatMegleren Børke & Partners i Bærum.

Selv om det vil skjerpe inn meglernes ansvar, ønsker han de nye retningslinjene velkommen.

– Det er veldig uheldig for hele bransjen dersom noen meglere misbruker «off market»-salg for å tjene penger til egen lomme. Som megler er man avhengig av å ha tillit hos folk, og det er trist når noen utnytter dette, sier Stian Holmen-Jensen.

Skjerper retningslinjene

Carl O. Geving

Carl O. Geving i Eiendomsmeglerforbundet ønsker å begrense bruken av «off market»-salg.

Foto: Ole Jørgen Kolstadbråten / NRK

Eiendomsmeglerforbundet skjerper nå regelverket, og advarer mot salg av eiendom uten annonsering og budrunder.

– Vi vil redusere denne salgsformen til et absolutt minimum, det må være helt spesielle hensyn, som for eksempel at selger insisterer på diskresjon, for at megler skal gå med på å selge «off-market», sier Carl O. Geving, direktør i Eiendomsmeglerforbundet.

I retningslinjene står det blant annet at:

  • Hovedregelen er åpen markedsføring. Meglernes omsorgsplikt skjerpes når selger er i en vanskelig situasjon.
  • Dersom selger insistere på å selge «off market», er det meglers oppgave å fraråde dette og sørge for at selger har forstått konsekvensene. Dette bør framgå av oppdragsavtalen.
  • Salgsoppgave skal foreligge før eiendommen tilbys «off market».
  • Ved «off market»-salg må megler vurdere risiko for hvitvasking.
  • Eiendomsmegler må dokumentere rådgivningen til kunden, salgsstrategi og prisfastsettelse.

Få unntak

NEF har laget retningslinjene i dialog med blant annet kvalitetssjefer og sentrale eiendomsmeglere i bransjen. Det er de som er tettest på markedet, ikke eierne av foretakene.

– Risikoen for hvitvasking av penger er større dersom eiendomssalg ikke skjer åpent i markedet. Dessuten kan tilliten til meglers uavhengighet svekkes, sier Carl O. Geving, direktør i Eiendomsmeglerforbundet.

Kom etter Brennpunkt-dokumentar

Bakgrunnen for de nye retningslinjene kommer etter at NRK Brennpunkt i programmet «Boligbobla» avslørte hvordan utbyggere skaffer seg eiendommer utenfor markedet.

Boligene pusses raskt opp, og selges i markedet med milliongevinst. Det dokumenteres hvordan meglere samarbeider tett med eiendomsutviklere.

– Det kritiske fokus som NRK satte på denne formen for transaksjoner, gjør at vi så behovet for å lage klare retningslinjer, sier Geving.

Hvilke sanksjoner vil brudd på retningslinjene få?
– Sanksjoner for brudd på NEFs regelverk avhenger av alvorlighetsgraden, virkemiddelene spenner fra irettesettelse og advarsel, til suspensjon og eksklusjon fra organisasjonen. Dessuten regner vi med at retningslinjene vil danne en bransjenorm som blir tillagt vekt i retten ved konflikter der «off market» er tema.

Megler dømt i retten

Jens Christian Killengreen

Eiendomsmegler Jens Christian Killengreen har anket dommen der han er dømt til å betale erstatning etter et «off market»-salg.

Foto: Bjørn Olav Nordahl / NRK

I midten av oktober kom den første dommen knyttet til et «off market»-salg. Den profilerte eiendomsmegleren Jens Christian Killengreen ble dømt i tingretten for å ha gitt en pensjonist råd om å selge barndomshjemmet «off market».

Eiendommen ble solgt til eiendomsutviklere for 10,5 millioner kroner og ble deretter raskt solgt videre flere ganger, med milliongevinst. Megleren ble dømt for å ha gitt dårlige råd, men har anket saken til Lagmannsretten.

Professor-støtte

Tore Bråthen (BI)

BI-professor Tore Bråthen mener det er en fordel at det nå kommer klare retningslinjer for «off market»-salg.

Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

BI-professor Tore Bråthen har fått gjengitt de nye retningslinjene muntlig. Han mener klare kjøreregler alltid er positivt.

– Det er en fordel for alle parter. Eiendomsmeglere har allerede plikt til å gi oppdragsgiveren sin nok informasjon om salgsprosessen. Det er god meglerskikk å bidra til at misforståelser ikke oppstår, også ved salg uten annonsering og budrunde.

Bråthen mener likevel at «off market»-salg ikke bør forbys.

– «Off market»-salg gir en fleksibilitet som markedet trenger. Noen ganger treffer kjøper og selger hverandre uten megler og trenger bare hjelp til oppgjøret. I andre tilfeller ønsker ikke selger å annonsere boligen i det åpne markedet. Noen vil rett og slett selge uten at det blir offentlig kjent, sier professoren.

Oslo har opplevd et brennhett boligmarked de siste årene med en historisk høy prisstigning. Samtidig har ukjente bakspillere tjent store penger på oppussing, eiendomsutvikling og videresalg. Hvem er vinnerne og taperne, hvem presser prisene opp og hvem er det som blir presset når det er så mange millioner i spill?

VIDEO: Se Brennpunkt-dokumentaren «Boligbobla»

AKTUELT NÅ