Vil ha mer fleksibelt flyforbud

De europeiske luftfartsdirektørene går inn for å innføre et mer fleksibelt flyforbud.

Trond Giske, Anne-Grete Strøm-Erichsen, Jens Stoltenberg og Magnhild Meltveit Kleppa

Trond Giske, Anne-Grete Strøm-Erichsen, Jens Stoltenberg og Magnhild Meltveit Kleppa på dagens pressekonferanse.

Foto: Junge, Heiko / SCANPIX

Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa har deltatt på møtet i regi av Eurocontrol.

– Norge har understreket hvor viktig det er med en felles tilnærming, men vi ga vår støtte til forslaget, sa Kleppa på dagens pressekonferanse om situasjonen etter vulkanutbruddet på Island.

Forslaget vil gi nye prosedyrer, som gir økt trafikk samtidig som sikkerheten ivaretas, opplyser Kleppa.

De nye tiltakene vil føre til at det ikke er noen restriksjoner i områder uten aske. Det vil fortsatt være flyfrie soner, og såkalte buffersoner.

Regjeringen i kriseberedskap

Statsminister Jens Stoltenberg var blant dem som satt fast i New York da askeskyen satte en stopper for flytrafikken i Europa, og kom seg først hjem i helga.

Han sier han deltar på pressekonferansen for å understreke alvoret i situasjonen.

– Det berører veldig mange ulike samfunnsområder. Hele regjeringen er involvert i store og små konsekvenser av utbruddet, sier Stoltenberg.

Video Har medfølelse for alle reisende

VIDEO: Stoltenberg har medfølelse for alle reisende.

– Det er veldig mange mennesker i Norge og andre land som er rammet, og det har ført til mange problemer for mennesker og bedrifter. Utbruddet er en sterk påminnelse om at naturen er mektig, og at industrisamfunn er sårbare, sier Stoltenberg.

Han sier at regjeringen tar høyde for at situasjonen kan vare i flere uker, men at det er uforutsigbart.

– Vi vil fortsette å sette inn betydelige ressurser, og situasjonen vil håndteres løpende. Vi er i kriseberedskap, det vil si at det er jevnlige møter mellom departementene. Det som var riktig i går er ikke nødvendigvis riktig i dag, sier Stoltenberg.

Kan stenge i natt

Luftrommet over Norge er nå i hovedsak åpent for flytrafikk, men nye askeskyer kan føre til at luftrommet blir stengt igjen fra midtnatt.

Les: Luftrommet kan bli stengt igjen
Les også: Kleppa: - Liv og helse er prioritet nummer én

Anton Eliassen, direktør i Meteorologisk institutt

Anton Eliassen.

Foto: Anders Brekke / NRK

Anton Eliassen, som er direktør for Meteorologisk institutt, sier at det er vanskelig å beregne hvor askeskyen fra vulkanen befinner seg.

– Det er usikkert hvor røyken ligger når den har vært ute i ett til ett og et halvt døgn. Hvis partiklene blir overlatt til seg selv, kan de være i luften i 10-12 dager uten problemer.

– Hvis utbruddet slutter, vil luftrommet renses på opptil tre dager ved at partiklene blåser ut av området mens de faller. Utsiktene hvis utbruddet fortsetter er vanskelige for Norge, sier Eliassen.

Ettersom Norge ligger i den vanlige vindretningen fra Island, vil vi være blant landene som blir mest berørt, sier han.

Håndterbart for næringslivet

Handels- og næringsminister Trond Giske holder en tett dialog med næringslivet.

– Det er foreløpig håndterbart for næringslivet. Noen rammes hardere enn andre, for eksempel flyselskapene. Om de skal få støtte eller hjelp, avhenger av hva EU gjør, sier Giske.

Det skal ikke by på store problemer å få distribuert nødvendige varer og tjenester, som matvarer.

– Det er fullt ut håndterbart. Det meste transporteres vanligvis på vei eller sjø, og berøres ikke i særlig grad, sier han.

75 ambulansetransporter hindret

Bjørn Gullvåg i Helsedirektoratet sier at myndighetene har bedt kommunene om å organisere seg slik at belastningen på ambulansetjenesten blir så lav som mulig.

– Frem til nå er det 75 slike transporter som var ønskelige som ikke kunne avvikles. Noen situasjoner er svært alvorlige, men det er vanskelig å bekrefte om det er sannsynlig at dette har helsemessige konsekvenser, sier Gullvåg.

Han anslår at flyforbudet kan ha betydning for liv i mellom to og 12 prosent av tilfellene.

Selve asken er imidlertid fortsatt ufarlig for befolkningen.

– Askeskyen medfører fortsatt ikke at det er aktuelt med råd om tiltak til befolkningen. Rådene våre er helt på linje med WHO, og ekspertvurderingene er de samme, sier Gullvåg.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger