Hopp til innhold

Vil bruke 400 millioner på sårbare barn og unge

Regjeringen foreslår å bruke 400 millioner kroner på en tiltakspakke for sårbare barn og unge som er rammet av koronatiltakene.

Monica Mæland, Kjell Ingolf Ropstad, Guri Melby

Justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H), barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) og kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V).

Foto: Olav Juven / NRK

En rapport fra regjeringens koordineringsgruppe konkluderte i forrige uke med at overdrevne smitteverntiltak kan ha fått alvorlige konsekvenser for sårbare barn og unge.

Mange barn og unge har ikke fått tilbudet de har rett på, og gruppa mener mange tjenester har iverksatt smitteverntiltak som er mye strengere enn rådene fra Folkehelseinstituttet.

Tirsdag kunne NRK fortelle at rapporten ble liggende hos departementet i ni dager før den ble offentliggjort, noe blant andre SV har vært svært kritisk til.

Barneombudet har overfor NRK kritisert de store negative konsekvenser de inngripende tiltakene har for tjenestetilbudet til sårbare barn.

Nå varsler regjeringen en tiltakspakke på 400 millioner kroner i revidert nasjonalbudsjett for å hjelpe sårbare barn og unge.

– Vi har vært veldig bekymret for de utsatte ungene hele veien. Vi vet at det er mange som har det vanskelig fra før, og denne situasjonen forsterker det, sier barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF).

– Folk trenger ikke å være redde

Ifølge Ropstad vil de 400 millionene være friske penger som blant annet skal gi et bedre helsetilbud til barn og unge gjennom sommeren og til aktiviteter både på skolen og i sommerferien.

– Vi vet ikke hvor mange som har fått ekstra utfordringer, men vi vet at det er mange som har det vanskelig. Regjeringen er opptatt av å gjøre mer for de sårbare ungene, og jeg håper og tror at dette er tiltak som vil gjøre livet lettere for dem, sier han.

Regjeringen håper også et bedre hjelpetilbud kan gjøre det enklere å avdekke vold og overgrep i hjemmet.

– Vi vet at noe av hovedproblemet nå er at mange barn ikke møter de trygge voksne de pleier, og derfor er det så avgjørende at alle vi rundt melder fra hvis vi er bekymret, og gir mulighet til for eksempel helsestasjoner å gi bedre oppfølging, sier Ropstad.

Ifølge Ropstad er det også mange som ikke oppsøker tjenestene i frykt for å bli smittet.

– Mitt tydelige signal er at folk ikke trenger å være redde, fordi tjenestene tar smittevernhensyn og kommunene gjør det de kan for å prioritere tiltak rettet mot sårbare unger, sier han.

Men en tiltakspakke på 400 millioner kroner er ikke nok til å imponere SV.

– Etter mange ukers rop om krisepakke for utsatte barn kommer endelig regjeringen etter. Jeg håper ikke det blir for lite for sent, rapporten om koronakonsekvensene for utsatte barn viser svikt i tjenestene, sier Freddy André Øvstegård, som sitter i familiekomiteen for SV til NTB.

– Pakken inneholder ingen midler til barnevernstjenesten, som er viktigere enn noen gang. Der trengs det mer ressurser til å drive oppsøkende arbeid nå, fortsetter han, og varsler at SV vil fremme forslag om dette når Stortinget behandler revidert budsjett.

Kan tilby sommerskole og intensivopplæring

Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V) forteller at 170 millioner kroner skal deles ut til kommunene etter størrelse.

– Pengene kan brukes på ulike tiltak, som intensivopplæring for elever som ligger etter, sommerskole, miljøterapeuter eller ekstra lærere, sier Melby.

– Vi frykter at det er flere elever som har tapt ganske mye i perioden skolene har vært stengt. Det kan være elever som allerede hadde utfordringer, eller som har sakket akterut, sier hun.

Regjeringen har sagt at de vil åpne skolene for alle barn før sommeren. Planen for gjenåpningen skal presenteres torsdag ettermiddag.

– Det er ganske få som rekker å komme i gang med en gang, så det mest aktuelle er kanskje sommerskole, aktiviteter før skolen starter i august, eller intensivopplæring, sier Melby.

Byråd Inga Marte Thorkildsen (SV) mener 170 millioner kun er småpenger sett i denne sammenhengen.

– Det er bra at regjeringen endelig skjønner at kommunene trenger ekstra ressurser, men dette er, med respekt å melde, bare småpenger. Når 170 mill. skal fordeles ut på hele landet så er det begrenset hva vi kan få til med dette beløpet.

Thorkildsen påpeker at det i en undersøkelse før koronaen, kom fram at 20 prosent av barn er utsatt for psykisk vold fra foreldrene sine, med en høyere andel i Oslo.

– Arbeidsløsheten har i steget fra 3 til 13% i koronaperioden, det betyr at det er svært mange familier som sliter nå. Etter at regjeringens rapport om sårbare barn og unge ble laget har det blitt ennå flere barn som er utsatt og sliter. Regjeringen må komme med langt større beløp hvis det skal monne, sier hun.

Statsminister og kunnskapsminister på skolebesøk

Kunnskapsminister Guri Melby og statsminister Erna Solberg besøkte Ellingsrudåsen skole i Oslo da elevene på barnetrinnet var tilbake etter seks uker med hjemmeskole.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Vil forebygge vold og nettovergrep

Justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) trekker frem en ekstra satsing hos politiet på forebyggende arbeid knyttet til nettovergrep.

– Dette er midler som skal benyttes i politidistriktene, gjerne i samarbeid med kommunene. Vi vet at det har vært økt fare for nettovergrep i denne perioden hvor barnehager og skoler har vært stengt, sier Mæland.

Mæland sier vold i nære relasjoner har vært en bekymring fra første dag.

– Politiet er veldig oppmerksomme på dette, og yter en viktig innsats. Vi har økt bevilgningen til politiet, som ansetter 400 nye politifolk. Det handler om å følge opp tiltakene og gjøre en ekstra innsats på disse områdene. Forebygging er noe av det viktigste vi kan satse på, sier hun.

Det skal også bevilges ekstra midler til konfliktrådene for ungdom som har begått kriminalitet og trenger tett oppfølging.

Den tredje satsingen på Mælands felt handler om barn i asylmottak.

– Vi har 700 barn på asylmottak i Norge. De har også mistet mange tilbud i denne perioden, og denne satsingen gjør at man kan yte aktivitetstilbud i asylmottakene, sier Mæland.

AKTUELT NÅ