Hopp til innhold

Usikkerhet rundt hvilke barn som er sårbare nok til skoleplass

Regjeringen sier at skoler og barnehager skal være åpne for sårbare barn. Men det har allerede vært uenigheter om hvem som regnes som sårbare nok ifølge Fylkesmannen i Troms og Finnmark.

Skoler og barnehage er stengt, men sårbare barn skal likevel få komme på skolen.

Skole og barnehage skal være åpne for sårbare barn.

Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Regjeringen har sagt at skole og barnehage skal være åpne for sårbare barn.

De oppfordrer skoler og barnehager til å holde åpent hele påsken for denne gruppen.

Det er opp til den enkelte skole og barnehage å vurdere hvilke barn som har behov for plass.

Etter at skoler og barnehager har blitt stengt har sykehusene undersøkt langt færre barn utsatt for vold og overgrep.

Det er ofte barnehage og skole som oppdager, og melder bekymring for barn videre.

Aina Isaksen er enhetsleder for barnevernstjenesten i Tromsø kommune.

Hun er urolig for de barna de ikke har kontakt med fra før.

Aina Isaksen

Aina Isaksen, enhetsleder for barnevernstjenesten i Tromsø kommune.

Foto: Petter Strøm / NRK

Barna som de allerede vet om følges opp, men de opplever en nedgang i nye meldinger.

– Vi er spesielt bekymret for de hjemmene der det til vanlig akkurat går greit nok. De fungerer i en vanlig hverdag. Men nå er de tett på hverandre i en uvanlig situasjon. I tillegg kommer bekymringer om helse og økonomi.

Allerede uenigheter

Fylkesmannen i Troms og Finnmark har allerede blitt kontaktet om uenigheter.

Det sier Hilde Bremnes, leder ved avdeling for oppvekst og barnevern hos Fylkesmannen.

For eksempel har skole og foresatte ikke blitt enig om barn har rett på tilbud.

I tillegg har foresatte og barnevernet tatt opp at tilbudet som har blitt gitt til barna er for lite.

Hvis barn som trenger det ikke får tilbud er det viktig å veilede om muligheten til å klage på avslaget, sier Bremnes.

Uenigheter om barn har rett på plass er ikke noe som er kjent for Kari Henriksen, direktør for oppvekst og utdanning i Tromsø kommune.

– Vi har åpent der det er behov. Jeg tenker vi alle gjør det vi kan for å tolke forskriften i beste mening.

Bekymret for ulik praksis

Stig Johannesen, forbundsleder i Skolelederforbundet, etterlyser klarere føringer fra myndighetene for å finne, og følge opp, de mest sårbare barna.

Stig Johannesen, forbundsleder i Skolelederforbundet

Skolelederforbundet frykter flere barn kan glippe, og ønsker støtte fra andre kommunale instanser.

Foto: Håkon Eltvik

Siden ansvaret er opp til den enkelte skole mener de at det kan føre til ulik praksis på landsbasis.

– Skolene trenger hjelp fra andre kommunale instanser i dette arbeidet sier Johannesen.

Brage Berglund er medierådgiver i Redd Barna. De frykter at ikke alle de sårbare barna som har krav på tilbud får det:

– Det er viktig at barn som har rett på støtte ikke blir avhengig av at familiene selv søker om plass. Skoler og barnehager må drive oppsøkende virksomhet for å finne ut hvilke barn som trenger et tilbud.

Det er vanskelig å få til, sier Henriksen fra Tromsø kommune.

– Det tror jeg neppe vi har kapasitet til. Vi må lære oss å tolke signaler i den nye hverdagen som best vi kan.

Må ikke bli sittende alene

Rune Bakkejord er leder i Utdanningsforbundet i Tromsø, og mener lærerne sitter med et altfor stort ansvar:

– Lærere underviser allerede digitalt fra hjemmekontor. Det trengs mer samarbeid med resten av det kommunale hjelpeapparatet. Lærerne må ikke bli sittende alene med ansvaret.

Kari Henriksen, direktør ved avdeling for oppvekst og utdanning i Tromsø kommune, er tydelig på at alle har ansvaret for å fange opp sårbare barn.

– Dette er ikke en læreroppgave, det er en voksenoppgave. Det er viktig at alle voksne som er i kontakt med barn, uansett rolle, sier ifra.

Smittede i Norge - kart