Hopp til innhold

Venter færre ukrainske flyktninger til Norge

UDI anslår at det vil komme 45.000. Det er lavere enn det opprinnelige anslaget på 60.000.

Flyktninger

Flyktninger i Dorohusk i Polen 9. mars 2022

Foto: Frode Fjerdingstad / NRK

Utlendingsdirektoratet (UDI) la i dag frem nye anslag av for antall flyktninger fra Ukraina. De har også vurdert hva som trengs av mottak.

Nå legger de til grunn at det kan komme 45.000 flyktninger i løpet av året.

Dette er en lavere på det anslaget UDI la frem tidligere.

– Vi har redusert planleggingsestimatet noe fra 60.000 til 45.000. Usikkerheten trekker i noe nedadgående retning i tillegg, sier Frode Forfang, direktør i UDI.

UDI legger frem tre ulike anslag på hvor mange flyktninger som kan komme til landet. Tallene er mellom 20.000 og 12.000. Men legger frem er estimat for planlegging på 45.000.

Ifølge UDI trekker usikkerheten de ser heller i retning av det lave estimatet, sammenlignet med det høyere.

– 45.000 kan høres mye ut, men som eksempel ble det i går registrert 125 flyktninger fra Ukraina. Om det er gjennomsnittlig ut året, så lander vi omtrent på 45.000.

Flyktninger krysser grensen fra Ukraina til Polen søndag 27. mars.

Flyktninger krysser grensen fra Ukraina til Polen søndag 27. mars.

Foto: Sergei Grits / AP

Planlegger å ta ned kapasiteten

Norge har 13 ordinære mottak, 2 transittmottak, 84 akuttinnkvarteringer, opplyser UDI. Rundt halvparten av dem som kommer, bor privat, heller enn i mottak. Ifølge UDI er det en mye høyere andel enn det som er vanlig for asylsøkere.

Likevel er det 1/3 av flyktningene som har kommer inn i system for bosetting i kommunene, 10 prosent har bosettingskommune. Forfang forteller at tempoet vil øke.

– Vi kommer til å se høyere takt i bosetting i tiden fremover. Det kommer til å endre seg ganske fort.

Fram til sommeren vil Norge ha noe mer kapasitet enn det som skal være nødvendig i over sommeren. Dette på grunn av usikkerheten i strømmen av flyktninger.

Om den nedadgående trenden fortsetter, vil man bygge ned akuttmottakene videre utover høsten.

– Vi må ha en viss buffer for å ivareta usikkerheten som følger en slik situasjon. Vi må ta høyde for at situasjonen i Ukraina kan snu, sier Forfang.


Planla å ta imot av 60.000 flyktninger

Frode Forfang Direktør UDI

Frode Forfang direktør UDI opplyste om nye anslag på hvor mange ukrainske flyktninger som komme til Norge.

Foto: Even Bjøringsøy Johnsen / NRK

UDI la 6. april frem tre estimater for hvor mange ukrainske flyktninger som vil komme i løpet av året. Anslagene de la frem da var mellom 20.000 og 120.000. UDI anbefalte myndighetene å bruke 60.000 som utgangspunkt.

UDI skrev på egen nettside at det var svært vanskelig å anslå hvor mange som kommer. Det vil blant annet avhenge av hvordan krigen utvikler seg.

Les også Planlegg for mottak av 60.000 flyktningar

Den ukrainske familien Vyshniak registrerte seg tysdag på politistasjonen på Bryne. Dei kom klokka ni om morgonen, NRK reiste klokka 11. Då var dei framleis ikkje ferdige med registreringa.

Ingen fra Moldova

Regjeringen bestemte i mars at det skal hentes 2500 ukrainske flyktninger fra Moldova etter at landet har bedt norske myndigheter om hjelp. Så langt har det ikke kommet noen.

Mange av flyktningene som nå venter på å bli hentet ut, ønsker å se an utviklingen i krigen, opplyste UDI i april. FN sier mange avventer situasjonen, fordi de håper å kunne reise hjem igjen til Ukraina.

– Det går litt sakte, det gjør det, men vi regner med at de første kommer om så ikke lenge. Jeg kan ikke si mer om det akkurat nå, sier Forfang til NRK.

Les også 3 millioner har flyktet til Polen: – Hadde satt pris på hjelp fra Norge

Polens ambassadør Iwona Woicka-Żuławska

Over 16.000 asylsøknader

Mandag ble det registrert 125 nye asylsøkere fra Ukraina til Norge. Tallet for den siste uken er 610 nye asylsøkere fra Ukraina.

Søndag og lørdag ble det registrert henholdsvis 51 og 32 nye søknader om asyl fra ukrainske borgere, skriver NTB.

Siden 25. februar har det kommet inn 16.056 ukrainske asylsøkere til Norge.

AKTUELT NÅ