Varslet om politifeil i 2004

I 2004 ble politidirektoratet gjennom en hemmelig rapport kritisert for mye av det samme som kom fram i Gjørv-kommisjonens rapport. Svært lite ble den gang gjort.

Ingelin Killengreen

Ingelin Killengreen var politisjef da rapporten fra 2004 ble lagt fram. Hun ønsker ikke å kommentere saken.

Foto: Jonas Sætre / NRK

For åtte år siden bestilte politidirektoratet en rapport fra Statkonsult, som i dag er en del av Difi – direktoratet for forvaltning.

Difi-direktør Hans Christian Holte

Difi-direktør Hans Christian Holte forteller om klare likhetstrekk til Gjørv-rapporten.

Foto: Morten Brakestad/Difi

Rapporten påpekte store utfordringer i politidirektoratet. Som svakheter i organisering og ledelse, og problemer med politisk detaljstyring.

– Det er klare likhetstrekk mellom de funnene vi gjorde i 2004 og det Gjørv-kommisjonen nå har lagt fram, sier Hans Christian Holte, som er direktør i Difi.

– Det gjelder blant annet styringen av politidirektoratet fra departementet, og det gjelder også utfordringer som departementet selv har.

De samme utfordringene

Direktoratet gjorde flere endringer på bakgrunn av svakhetene som ble påpekt. Blant annet skjedde en omorganisering innad i direktoratet. Likevel har politidirektoratet de samme problemene i dag, viser Gjørv-kommisjonens rapport om 22. juli.

– Det er ikke riktig å si at den ikke har blitt fulgt opp. Det som jeg heller vil si er at vi har mye av de samme utfordringer i dag som ble påvist i 2004, sier Holte.

I hele EU sto terrorberedskapen på dagsorden i årene etter 11. september 2001. Likevel er ikke beredskap nevnt et eneste gang i den 75 sider lange rapporten fra Statkonsult.

Tidligere politidirektør Ingelin Killengreen valgte den gangen å unnta rapporten fra offentligheten. Hun ønsker ikke å kommentere saken overfor NRK.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger