Hopp til innhold

Vant heroin-slaget i Ap: – En seier for de tyngste rusmisbrukerne

FOLKETS HUS (NRK): I flere år har Ap-veteran Thorvald Stoltenberg kjempet for statlig heroinbehandling av tunge narkomane. Lørdag fikk han Arbeiderpartiet med seg.

Mani Hussaini ser på Thorvald Stoltenberg og smiler. Vegg med grafitti bak

GJENNOMSLAG: Thorvald Stoltenberg har jobbet for å bedre ruspolitikken i 20 år. – Han er en inspirator, sier AUF-leder Mani Hussaini.

Foto: Siv Sandvik / NRK

– Det er så viktig. Først og fremst for dem det gjelder. Jeg håper det også er et tegn på en bevegelse i ruspolitikken i Norge, sier han.

Heroinsprøyte mot naken hånd

OMSTRIDT: Heroinassistert behandling innebærer å erstatte illegal gateheroin med legal, medisinsk framstilt heroin.

Foto: STR / Reuters Creative

For fem år siden ledet den tidligere utenriksministeren et utvalg der flertallet gikk inn for et prøveprosjekt hvor de tyngste misbrukerne får skrevet ut heroin av legen. Han trodde rapporten skulle føre til debatter og vedtak i alle partier. Men ingen ting skjedde. Ikke før nå.

I dag vedtok landsmøtet i Ap en innstilling der de går inn for at helsetjenesten må tilby heroinassistert helsehjelp for de tyngste misbrukerne.

– Jeg ville ikke gi meg før det ble tatt opp til debatt, og nå er det kommet til landsmøtet. Det har gledet meg meget, sier Stoltenberg til NRK.

Er dette en personlig seier for deg?

– Nei, jeg ser på det som en seier for alle som har jobbet med det, og ikke minst for dem det gjelder, sier han.

– Mer human ruspolitikk

Landsmøtet har stilt seg bak helseutvalgets formulering om at «det må være en medisinsk vurdering som ligger til grunn for hvilke medikamenter som brukes i helsehjelp til rusavhengige som til andre pasientgrupper, ikke en politisk».

– Det handler om at helsepersonell skal få utvidet verktøykassa si. Dette gjelder kun noen veldig, veldig få mennesker, og for dem kan det ha stor betydning at de får heroin under Lar-ordningen, sier AUF-leder Mani Hussaini.

Han deler Stoltenbergs håp om at dagens vedtak symboliserer nye takter i Arbeiderpartiets syn på narkomane.

– Det er et viktig skritt i retning av en mer human ruspolitikk. Thorvald har vært en viktig inspirator for oss i AUF. Han har lært oss om de utfordringene som finnes, sier han.

Intern motstand

Men forslaget var kontroversielt, også i Ap. To av medlemmene i redaksjonskomiteen, som har behandlet helseutvalgets innstilling, tok dissens.

– Mindretallet mener at dette er et etisk spørsmål som er så krevende at vi ikke kan anbefale å bruke narkotiske stoffer til å behandle rusavhengige, sa Truls Vasvik, leder i Vestfold Arbeiderparti, før voteringen.

Redaksjonskomiteens leder, Hadia Tajik, avviser at det er en fallitterklæring å gi mennesker med rusproblemer heroin i statlig regi.

– Det handler om å gi et tilbud til en liten gruppe personer som har en langvarig rusavhengighet, og som ikke får effekt av de andre medikamentene i LAR-behandlingene. Det handler ikke om å gi opp noen, det handler om å redde liv.

Kontrollert studie

Forslaget ble imidlertid moderert. I det opprinnelige utkastet fra Arbeiderpartiets helseutvalg ble det slått fast at det bør åpnes for heroinassistert behandling av rusavhengige. I den vedtatte formuleringen presiseres det at oppstart av heroinassistert behandling skal skje i en kontrollert studie.

Ifølge Stoltenberg vil en eventuell slik studie gi svar på viktige spørsmål.

– I dag dør det 260 mennesker av rusrelaterte sykdommer hvert år. Da kan du ikke si at vi har nådd målet. Da må du videre, sier han.

AKTUELT NÅ