Hopp til innhold

Ungdom er nå på sparetoppen

Norsk ungdom sparer som aldri før. I løpet av de fem siste årene har de nesten doblet bankinnskuddene sine.

De yngste har økt sin sparing klart mest de siste fem årene. 
Tall fra Finans Norge viser at bankinnskuddene til unge under 24 år nesten har økt dobbelt så mye som andres bankinnskudd

Unge har nå hele 38 milliarder kroner på boligsparing-konto (BSU). I tillegg kommer annen sparing.

– I hele fjor økte BSU-sparingen med fem milliarder, mens bare i januar i år har den økt med 1,3 milliarder kroner, sier Jan Erik Fåne, kommunikasjonsdirektør i Finans Norge.

De gleder seg over de ferske tallene fra SSB som viser at det er bankinnskuddene til de i alderen 17 til 24 år som øker mest - de har faktisk økt med 46 prosent, nær en dobling, i løpet av de fem siste årene.

Fåne tror det henger sammen med mye oppmerksomhet rundt kravet om egenkapital ved kjøp av bolig.

– Det har det vært mye medieoppmerksomhet rundt, så folk vet at de må begynne å spare tidligere. Og så har BSU-ordningen blitt mer gunstig de siste årene, og vi ser en kraftig økning i hvordan unge mennesker sparer i BSU, sier Fåne.

LES OGSÅ: Nordmenn gjør fornuftige sparevalg

NRK spurte folk på gata om hva deres holdning til sparing er. Mens noen sier de bruker pengene de har til overs, er andre mer nøye med å sette dem i banken.

– Blitt atskillig flinkere

De unge har også økt sparingen nesten dobbelt så mye sammenlignet med de andre aldersgruppene

Men tallene sier imidlertid ingenting om det er de unge selv som sparer, eller om foreldrene gjør det for dem.

– Det er litt vanskelig å si, men vi ser at foreldre er nødt til å hjelpe ungdom, særlig i forbindelse med sitt første boligkjøp, enten i form av å gå inn med egenkapital eller stille som kausjonister. Det kan godt tenkes også at foreldre er flinke til å hjelpe ungdom også med å spare i BSU, sier han.

Likevel har de i det øvre alderssjiktet fortsatt de største bankinnskuddene.

– Det er de eldste som har de største bankinnskuddene naturlig nok, for de har brukt lenger tid på å spare. Men vi ser jo at de yngste er de som øker sparingen sin aller mest, både de mellom 17 og 24, også de opptil 35 som har blitt adskillig flinkere, sier Fåne.

LES OGSÅ: Populært med digital sparegris

Slik sparer vi

Alder

Snitt bankinnskudd 1. januar 2014

Økning siste fem år

Alle aldre

231.600 kroner

27 prosent

17-24 år

68.400 kroner

46 prosent

25-34 år

113.900 kroner

41 prosent

35-44

år

137.800 kroner

19 prosent

45-54

år

199.300 kroner

16 prosent

55-66 år

340.100 kroner

23 prosent

67 år eller eldre

491.600 kroner

31 prosent

Kilde: SSB

AKTUELT NÅ