Hopp til innhold

Undersøkelse: Menn mener det er likestilling – kvinner er ikke like enige

To av tre menn mener kvinner er likestilt i Norge. Men bare én av fire norske kvinner mener det samme. Det viser en fersk undersøkelse.

8. mars Oslo 2018

I anledning 8. mars har Respons Analyse på oppdrag fra NRK spurt 1531 medlemmer av deres webpanel om de synes kvinner og menn er likestilte i Norge. Bildet er fra 8. mars-toget i Oslo i 2018.

Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

I anledning kvinnedagen 8. mars har NRK tatt temperaturen på det norske folks oppfatning av likestilling.

Vi spurte «Synes du kvinner og menn er likestilte i Norge?»

Undersøkelsen er gjennomført av Respons Analyse på oppdrag for NRK, og viser et sprik i oppfatningen av hvor likestilte vi er.

Skiller mellom fylkene

Av de spurte svarer 45 prosent ja, mens 50 prosent svarer nei. Men ser man på hva menn og kvinner har svart, er variasjonene større.

62 prosent av mennene mener at kvinner og menn er likestilt her i landet. Kun 27 prosent av kvinnene er av samme oppfatning.

Forfatter og journalist Marta Breen har skrevet flere bøker om feminisme og likestilling. Hun er ikke overrasket over resultatet i undersøkelsen.

– Jeg synes ikke disse tallene var veldig overraskende. Vi vet at kvinner er mer opptatt av likestilling enn menn, sier hun.

I Agder, Rogaland og Oslo og Akershus er folk delt på midten i spørsmålet. Her svarer 49 prosent ja.

Politisk forskjell

Når det gjelder politisk tilhørighet, mener de som ville stemt på et av partiene på venstresiden at vi fortsatt har et stykke å gå.

60 prosent på venstreaksen svarer nei på om menn og kvinner er likestilt. Av dem som ligger til høyre politisk, svarer kun 36 prosent det samme.

– Det er en kjent sak at venstresiden er mer opptatt av feminisme og likestillingspolitikk enn det høyresiden er, sier Breen.

Marta Breen

Forfatter Marta Breen mener undersøkelsen viser at det fortsatt er mye å jobbe med for å oppnå full likestilling i Norge.

Foto: Maria Gossé

Rik og likestilt

Ifølge Global Gender Gap Report fra 2017 er Norge verdens nest mest likestilte land. Bare Island scoret bedre på undersøkelsen. Men Breen tror mange opplever at det fortsatt er et stykke å gå før vi har full likestilling.

– Det er et faktum at Norge er ett av de mest likestilte landene i verden. Men selv om vi har en høy grad av likestilling, så skranter den fortsatt på mange felt. Når så mange svarer som de gjør her, viser det at de synes det er et problem.

De som tjener mest, er også mer tilbøyelige til å oppfatte samfunnet som likestilt. Blant dem som har en brutto årsinntekt på over én million kroner, svarer hele 69 prosent at de mener at menn og kvinner er likestilt.

Resultatene i undersøkelsen viser at det fortsatt er en del å jobbe med når det gjelder likestilling på flere nivå i samfunnet, mener Breen.

– Jeg mener at det viktigste er å akseptere og innse at likestilling er et felt man må jobbe med kontinuerlig. Ikke bare mellom kjønn, men sørge for representasjon av alle lag i befolkningen. Det demokratiske grunnsynet må ligge i bunn. At kvinner og menn, mennesker med ulik kulturell, økonomisk og etnisk bakgrunn skal bli hørt, og ha reelt like muligheter i samfunnet.

På kvinnedagen 8. mars snakkar kvinner om kvifor dei blir provoserte når nokon tuklar med abortlova.

På kvinnedagen 8. mars snakkar kvinner om kvifor dei blir provoserte når nokon tuklar med abortlova.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ