Hopp til innhold

NHO og LO ber kvinner omfavne tredelt foreldrepermisjon i likestillingens navn

De som mener alvor med at det skal være et mest mulig likestilt arbeidsliv i Norge, må godta dagens tredelte foreldrepermisjon. Det sier NHO og LO.

Melsom

Nina Melsom er direktør for arbeidsliv i NHO.

Foto: NHO

Både NHO og LO snur det døve øret til kritikerne av dagens tredelte foreldrepermisjon.

De mener målet om likestilling må gå foran foreldrenes rett til selv å bestemme hvordan de skal bruke en større del av permisjonen.

– Hvis vi ønsker full likestilling i arbeidslivet, så mener NHO at en tredeling er et nødvendig virkemiddel, sier Nina Melsom, direktør for arbeidsliv i NHO.

Endring utløste ramaskrik i sosiale medier

Bakgrunnen for debatten er regjeringens endring av foreldrepermisjonen 1. juli 2018.

Da kuttet man antall fellesuker som foreldrene kan disponere fritt.

Disse ble fordelt mellom far og mor slik at både far og mor nå har 15 ukers permisjon hver, i tillegg til en fellesperiode på 16 uker (se under).

Endringen har utløst et ramaskrik i sosiale medier.

Kritikerne mener familiene selv må få råde over en større andel av permisjonen. Det er både NHO og LO helt uenige i.

– Likestilling starter i hjemmet. De valg man tar hjemme danner mønster for senere i karrieren. Menn forholder seg tradisjonelt til den lovbestemte permisjonstiden, og da må vi ta grep for å sikre likestilling, sier Melsom.

Det er førstesekretær Julie Lødrup i LO helt enig i.

– Fødselspermisjon er et viktig velferdsgode som vi bruker fellesskapets ressurser på. Da må vi bruke dem på en måte som både sikrer at barna har en forelder hjemme hos seg det første året, og som sikrer at både menn og kvinner har like muligheter i arbeidslivet, sier Lødrup før hun fortsetter:

– I dag taper kvinner lønnsmessig på å få barn, mens menn tjener på det. Hvis vi vil ha likelønn, så må også menn være mer hjemme med barna når de er små, og kvinner må være mer med i arbeidslivet.

Krefter i Høyre varsler mulig omkamp

Men NHO og LO til tross, i Høyre øker skepsisen mot den rigide tredelingen. Fredag gikk familiepolitisk talsperson og leder for Viken Høyre ut og varslet at de vil be regjeringen se om dagens ordning er fleksibel nok.

Det advarer både LO og NHO mot.

– Det er for tidlig å ta en omkamp nå. Det er viktig å la dette virke og få erfaring om hvordan man ser at insitamentene fungerer både på kvinner og menn, sier Melsom i NHO.

Lødrup mener det handler om respekt for kvinners arbeid.

– Når man bruker fellesskapets midler på en fødselspermisjonsordning, må det kunne gå til både kvinner og menn. Både LO og NHO anerkjenner at vi trenger kvinners arbeidsinnsats like mye som menns, sier Lødrup før hun fortsetter:

– Det er et tegn på at vi har for liten respekt for kvinners arbeid når det sies at menn må tilbake på jobb fortere fordi de har så mye viktig å gjøre på jobb. Kvinner også mye viktig å gjøre på jobb og samfunnet trenger deres arbeidsinnsats like mye. Det anerkjenner heldigvis både NHO og LO.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger