Hopp til innhold

Under halvparten til de eldre

Helseministeren innrømmer at under halvparten av det den rødgrønne regjeringen lovte er ansatt i eldreomsorgen i denne stortingsperioden.

Helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen
Foto: Holm, Morten / SCANPIX

Stoltenberg lovte gjentatte ganger i valgkampen før forrige stortingsvalg at de skulle skaffe 10.000 nye ansatte i eldreomsorgen.

- Mindre til de eldre

Nå innrømmer helseministeren at under halvparten av det de lovte er ansatt i eldreomsorg i denne stortingsperioden.

- Mindre enn halvparten har gått til eldre brukere, og mer enn halvparten har gått til unge brukere som har hatt store behov, sier helseminister Bjarne Håkon Hanssen (A).

Provosert

Leder i Sykepleierforbunder, Lisbeth Normann, er provosert over at løftet ikke er holdt.

- De har brukt dette tallet til å si noe at de har styrket norsk eldreomsorg. Nå viser det seg ikke å stemme. Vi har jo sagt det lenge at vi skjønner ikke hvor disse 10 000 årsverkene er. Og vi ser at det har ikke blitt noe bedre bemanning, og heller ikke høyere kompetanse. Jeg er overasket og provosert over dette, sier Normann.

Både til eldre og yngre

De eldre har alstå ikke fått så mange stillinger som Jens Stoltenberg lovte, men på på papiret har han holdt løftene sine. For i dokumentene fra regjeringen står det at de nye stillingene skulle gå til pleie- og omsorgssektoren, altså både eldre og yngre brukere.

- Det er 10.000 nye åreverk i pleie- og omsorgssektoren, det er det som teller. Det er det som måles, sier statsminister Jens Stoltenberg (A).

Flere ganger i forrige Stortingsvalgkamp lovte Stoltenberg konkret 10.000 stillingen til eldreomsorgen. Han har også sagt til Stortinget at regjeringen ligger godt an til å nå målet om 10.000 nye stillinger i eldreomsorgen.

- Jeg har sikkert sagt pleie noen ganger og omsorg noen ganger. Men det ha hele tiden vært meningen at stillingene skulle opprettes innen pleie- og omsorgssektoren. Både for eldre og for andre brukere, sier Stoltenberg.

AKTUELT NÅ