Hopp til innhold

Ulike versjoner av skattemeldingen skaper risiko for brukerfeil og feil skatt

35.000 personer dobbeltleverte skattemeldingen i ulike systemer i fjor. Også i år finnes skattemeldingen i tre versjoner. Skattebetalerforeningen mener ordningen er uheldig, og at det er en risiko for at man betaler feil skatt.

En hånd sjekker skattemeldingen på telefonen

Skatteetaten mener rutiner for manuell behandling skal sikre at ingen betaler feil skatt, selv om de leverer skattemeldingene flere ganger i ulike systemer.

Foto: Karina Kaupang Jørgensen / NRK

Fredag er siste frist for å levere inn skattemeldingen, og det finnes nå tre ulike versjoner av denne meldingen. De kan leveres hver for seg, og snakker ikke samme språk.

En versjon finnes i papirutgave – en annen finnes elektronisk på altinn.no, og den nye versjonen, som alle etter hvert skal over på, finnes på skatteetaten.no.

Skatteetaten mener rutiner for manuell behandling skal sikre at ingen betaler feil skatt, selv om de leverer skattemeldingene flere ganger i ulike systemer.

35.000 dobbeltleverte

Og Skatteetaten bekrefter at mange leverer skattemeldingen via flere løsninger, i fjor var tallet 35.000.

Men etaten hevder at dette likevel ikke skal medføre at folk får feil skatt, for eksempel ved at fradrag som er oppført i en versjon ikke blir det i en annen. Årsaken er at alle som dobbeltleveres vil bli manuelt behandlet.

Til sammen leverte i overkant av 2,6 milioner nordmenn via de ulike løsningene, mens ca 2 millioner benyttet leveringsfritak.

– Systemene snakker sammen, men ikke så automatisk at alle opplysninger som du skriver inn skattemeldingen i gammelt format (Altinn) flyter direkte inn i den nye skattemeldingen og omvendt, sier divisjonsdirektør Marta Johanne Gjengedal.

Marta Johanne Gjengedal, divisjonsdirektør i Skatteetaten

- Systemene er grundig testet og vi har også erfaring med denne problemstillingen fra innføring av den nye skattemeldingen i 2019 og 2020, sier Marta Johanne Gjengedal, divisjonsdirektør i Skatteetaten.

Foto: Karina Kaupang Jørgensen

Hun sier at etaten har rutiner som sørger for at alle endringene som man sender inn blir fanget opp og behandlet manuelt av en saksbehandler, i tilfelle man leverer i begge systemene (også det som eventuelt sender inn på papir)

Skattebetalerforeningen er skeptisk

– Det påvirker ikke resultatet av din fastsetting av skatt, men levering i begge systemer kan føre til at skattemeldingen din tar lengre tid å behandle. Det vil si at skatteoppgjøret ditt vil antageligvis komme senere enn det ville ha gjort hvis skattemeldingen ble behandlet maskinelt kun i systemet for den nye skattemeldingen, sier hun.

Men fagsjef Rolf Lothe i Skattebetalerforeningen ser minst to ulemper:

– Det har uheldige sider at en har tilgang til to versjoner av skattemeldingen, uten at disse versjonene snakker sammen, sier han.

Første ulempe er merarbeid – for den nye versjonen av skattemeldingen kan foreløpig ikke håndtere alt som den gamle skattemeldingen i Altinn og på papir kan.

Rolf Lothe i Skattebetalerforeningen

Fagsjef Rolf Lothe i Skattebetalerforeningen mener folk ikke bør få tilleggsskatt dersom de gjør feil i forbindelse med levering av skattemeldingen både i gammel og ny versjon.

Foto: Beate Riiser / NRK

– For eksempel dersom man har gjort mange endringer i den nye versjonen, før en ser at en må over i gammel versjon og starte på nytt. Dette er surt nok for den som har sittet lenge og strevd med tallene, sier Lothe.

Mer alvorlig er det hvis en ikke oppdager at opplysningene ikke blir med over til den andre versjonen, og dermed leverer inn mangelfulle opplysninger. Da kan resultatet bli at en betaler for mye eller for lite skatt, sier han.

Skatteetaten bekrefter overfor NRK at eventuelle endringer som er gjort som kladd underveis, men ikke levert inn i ett system, ikke blir automatisk med dersom skattemeldingen leveres i et annet system.

Bør slippe tilleggsskatt ved brukerfeil

– Riset bak speilet når en leverer mangelfulle opplysninger, er vanligvis tilleggsskatt. Hvis en skulle være så uheldig å bomme på dette, bør slike brukerfeil etter mitt syn føre til at tilleggsskatt ikke ilegges, sier Lothe.

– En får riktignok et varsel om at opplysningene ikke blir med over fra det ene til det andre systemet, men et slikt tosporet system stiller likevel økt krav til oppmerksomhet. Og når et stort antall skattytere skal levere skattemeldingen, er det lett å anta at noen vil overse dette, sier han.

Opplysninger er rapportert til Skatteetaten bare når de er sendt inn via den leverte skattemeldingen.

Opplysninger som ligger i en kladd på skatteetaten.no eller i Altinn, kan ikke brukes til fastsetting av skatt.

– Skatteetaten har ikke tilgang til en slik kladd, vi ser kun det som er sendt inn (egenfastsatt), inkludert det som er sendt inn ved leveringsfritak. Vi kan heller ikke si noe generelt på forhånd om sanksjoner hvis noen leverer ufullstendige opplysninger, da dette må vurderes konkret i hver sak, sier Gjengedal.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT