UiO frir til de flinkeste studentene

Universitetet i Oslo starter nytt bachelorprogram for de flinkeste, med tettere oppfølging av studentene. – Må gagne alle, sier påtroppende leder i Studentparlamentet.

Susann Andro Biseth-Michelsen foran SV-fakultet

BREDDEFOKUS: Påtroppende leder Susann Andora Biseth-Michelsen i Studentparlamentet ved UiO mener man ikke glemme den brede massen av studenter i satsingen på de flinkeste.

Foto: Line Willersrud

Det ble vedtatt på et styremøte i universitetsstyre på tirsdag. Fra høsten 2019 vil UiO tilby et såkalt honours-program på bachelornivå, det første av sitt slag i Norge.

Programmet, som har hentet inspirasjon fra Nederland, vil i første omgang ha 40 studieplasser. Det vil være én retning innenfor naturvitenskap og én innenfor humaniora.

– Vi ser at det allerede finnes studenter som beveger seg på tvers av fagretninger på eget initiativ. Programmet vil være myntet på de mest talentfulle og motiverte av disse studentene. Det er et program for dem som vil utfordres mer og satse enda hardere, sier prorektor Gro Bjørnerud Mo ved UiO.

Gro Bjørnerud Mo

PROREKTOR: Gro Bjørnerud Mo vil satse på de flinkeste studentene.

Foto: UiO

– Må unngå skjevfordeling

NRK møter medisinstudentene Lise Johnsen og Veronika Østenstad på Blindern. De synes honours-programmet virker som en god idé.

– Det høres veldig bra ut som et prøveprosjekt og lurt med 40 studieplasser som gir rom for tettere oppfølging av hver student, sier Johnsen.

Samtidig er medisinstudentene opptatt av det ikke bare må bli noen få studier som får nyte godt av programmet.

– Det er dumt hvis det blir en skjevfordeling mellom studiene, sier de.

– Bekymret for studentene som strever

Susann Andora Biseth-Michelsen er nåværende studie- og læringsmiljøansvarlig og påtroppende leder for Studentparlamentet i Oslo. Hun er i utgangspunktet positiv til en slik tverrfaglig satsing.

– Samtidig er vi bekymret for at honours-programmet skal føre til mindre fokus på studentene som strever med å komme seg gjennom studiene, sier hun og legger til:

– Derfor stiller vi som et krav at vi ser positive ringvirkninger av programmet som gagner alle studentene.

Biseth-Michelsen mener at de godene som honours-programmet inneholder, ikke bare burde gjelde for noen utvalgte studenter.

– De som blir tatt opp i programmet vil for eksempel få sin faglige mentor. Vi mener på vår side at alle studenter uavhengig av studieprogram skal ha krav på en slik faglig mentor.

Balanse mellom topp og bredde

Henrik Paulsen Mandelid er studentrepresentant i universitetsstyre og var til stede på møtet der forslaget om å opprette honours-programmet ble vedtatt.

– Det er veldig spennende at dette nå blir startet opp.

Mandelid kaller programmet for en slags elitesatsing. Han er opptatt av balansen mellom topp- og breddetiltak i universitetets storsatsing på forskning og utdanning.

Henrik Paulsen Mandelid

BALANSE: Studentrepresentant Mandelid ønsker balanse mellom topp- og breddetiltak.

Foto: Studentparlamentet i Oslo

– Dette er et tilbud for de få som må sees i sammenheng med breddetiltak. Som studentrepresentant jobber vi for tettere kontakt mellom underviser og alle typer studenter.

Dyrere enn vanlig bachelor

– UiO legger til grunn at programmet vil koste mer enn de vanlige bachelorprogrammene på Det humanistiske og Det matematisk-naturvitenskapelig fakultet, sier prorektor Mo.

I dag er basisfinansieringen på bachelornivå til disse studiene på henholdsvis 61 000 og 73 000 kroner.

Hvordan honours-programmet skal finansieres er enda ikke avklart. Universitetet fikk ikke de 5 millionene de søkte om fra revidert nasjonalbudsjett til å finansiere innfasingen av programmet.

– Vi har søkt om 40 studieplasser til honours-programmet. Svaret kommer forhåpentligvis i neste statsbudsjett.

Skulle programmet ikke få statsstøtte, vil det likevel gjennomføres, men da ved omdisponering innenfor eksisterende ramme.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger