Hopp til innhold

Her er årets søkertall til høyere utdanning

Det er NTNU og Universitetet i Tromsø som opplever størst vekst i førsteprioritetssøkere blant universitetene ved årets opptak. Totalt har 142.004 personer søkt seg til høyere utdanning.

Universitetet i Tromsø

UiT opplever størst vekst i årets søkertall blant universitetene.

Foto: Stig Brøndbo/UiT - Norges arktiske universitet

142.004 personer har per 16. april 2018 søkt høyere utdanning gjennom Samordna opptak. Dette er 6.417 flere førstevalgsøkere enn i 2017.

– Vi konstaterer at søking til høyere utdanning fortsetter å øke, sier avdelingsdirektør Grete Christina Lingjærde.

De siste årene har antallet studenter i høyere utdanning økt jevnt. I år er det NTNU og Universitetet i Tromsø som opplever størst vekst i førsteprioritetssøkere til universitetene.

– Universitetet i Tromsø er interessant. De har en vekst på 14,34 prosent, som er en svært stor økning. Noen av institusjonene har store volum som gir mindre utslag på prosent sammenlignet med de mindre institusjonene, sier informasjonsrådgiver Kristian Folkman i Samordna Opptak.

Antallet førsteprioritetssøkere for 2018 er totalt 142.004 søkere. 83.286 av søkerne er kvinner, mens antallet mannlige søkere er 58.718. Sammenlignet med 2017, var antallet førsteprioritetssøkere 135.587.

Utdanningsinstitusjonen med størst vekst er Fjellhaug internasjonale høgskole har en vekst på 101,54 prosent. I år var det 131 som søkte seg hit, mot 65 søkere i fjor. Skolen tilbyr 9 årsstudier og ett bachelorprogram.

Én av ti vil bli lærere

Også for landets lærerutdanninger er det en stor vekst sammenlignet med tidligere år. Her er veksten på 15 prosent, og totalt 13.466 ønsker å bli lærere i år.

– Hvis vi ser på dem som velger utdanningene som førstevalg, ser vi at 9,5 prosent av alle førstevalgssøkerne velger lærerutdanninger, sier seniorrådgiver Natasha Harkness i Samordna Opptak.

Det vil si at tett opp mot én av ti søkere i år ønsker å bli lærere. Innenfor lærerutdanningene er søkerne fordelt ulike utdanningstyper. 4.251 søkere ønsker å bli barnehagelærer, 2.650 ønsker å bli grunnskolelærer fra 1. til 7. trinn, 2.746 søkere ønsker å bli lærere i 5. til 10. trinn.

2.741 søkere har valgt lektorutdanning som sitt førstevalg, som er en oppgang på 13,8 prosent. For faglærerutdanningene er det 1078 søkere på førsteprioritet. Dette er en økning på 9,4 prosent sammenlignet med fjoråret.

– Det var ikke så mange færre som ville bli det i fjor heller. Hvis man ser på søkertallene isolert sett som uttrykker hva folk ønsker så kan du si at lærerutdanningene har hatt en økende popularitet, sier Harkness.

Fordelt på utdanningsområdene er den prosentvise økningen størst i antall søkere til informasjons- og teknologifag. Her har søkertallene økt med 21,6 prosent sammenlignet med fjoråret.

Nedgang i enkelte studier

Noen av fagene opplever nedgang i søkertall. Utdanningen som opplever størst nedgang er reiselivsutdanningene, hvor d nedgang er på 19,6 prosent i førstevalgssøkere.

Videre opplever reseptar-utdanningene en nedgang på 18 prosent sammenlignet med fjoråret. Like etter følger farmasi-utdanningen som går ned 13 prosent.

Jubler for rekordøkning

– Her i Tromsø er det jubel. I år har vi rekordsøking. Aldri før har så mange ønsket å bli studenter hos oss, sier prorektor utdanning Wenche Jakobsen ved UiT–Norges arktiske universitet.

Økningen fra fjoråret er på 14,32 prosent hos universitetet og de mest populære studieretningene er sykepleie, paramedisin, ledelse, lærerutdanningen, jus, medisin og psykologi.

– Universitetet har jobbet systematisk over mange år. Vi har hatt et høyt fokus på undervisningskvalitet. Vi synes det er ekstra hyggelig at vi befester vår posisjon som en av Norges viktigste utdanningsinstitusjoner i forbindelse med vårt 50-årsjubileum, sier hun.

NTNU: – Kjempegode tall

For Norgest teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) har de også all grunn til å være fornøyde med årets søkertall.

24.638 søkere har valgt universitetet i trønderhovedstaden som sitt førstevalg, en økning på 7,2 prosent sammenlignet med fjoråret.

– Sett under ett er dette et kjempegodt tall. Vi er veldig godt fornøyd, sier Anne Borg, prorektor for utdanning ved NTNU.

Det er heller ikke bare universitetets avdelinger i Trondheim som opplever vekst. Universitetet er også representert i både Gjøvik og Ålesund, som begge opplever økning i antall primærsøkere.

Hovedstads-universitetet med rekordtall

På Universitetet i Oslo har de aldri tidligere sett søkertall som i år. 19.175 søkere valgte universitetet i hovedstaden som sitt førstevalg.

– Det er svært viktig for UiO at vi fortsetter å tiltrekke oss så mange godt kvalifiserte søkere. På UiO vil studentene møte flere av Europas aller beste forskere i undervisningen. De har mye å glede seg til, sier prorektor for utdanning Gro Bjørnerud Mo

I fjor var det nyopprettede studieprogrammet «Informatikk: Digital økonomi og ledelse» (DigØk) det mest populære studiet i hele Norge. På tross av nye og strengere opptakskrav og dobling i antall studieplasser, er DigØk også i år det teknologistudiet på UiO med flest førstevalgssøkere per plass.

Økning for skolene i Møre og Romsdal

Høgskolen i Molde er blant de offentlige høgskolene og universitetene i landet som har størst økning i søkertallene fra 2017 til 2018. 1155 personer ønsker Molde som studiested, og her er økningen på nesten 18 prosent.

– For helsefaga er det historisk gode tal, og med unnatak av juss har alle studiene i Molde oppgang. Dette er tall som vi er veldig glad for, sier høgskoledirektør Gerd Marit Langøy ved Høgskolen i Molde

Tallet på søkere som har Høgskulen i Volda som sitt førstevalg har økt med åtte prosent, viser tall fra Samordna opptak. Nesten 1370 har søkt seg til Volda, noe som er rundt 100 flere enn i 2017.

NTNU Ålesund har 1582 søkere med førstevalgsprioritet. Dette gir en økning på 11,6 prosent fra 2017, og er bedre enn toppåret 2016.

Økningen er størst for helsefag og biologiske fag. Det er også flere som søker seg til økonomiske fag, maritime fag og til ingeniørfag.

Flere ønsker seg til Østfold for å studere

Høgskolen i Østfold har en økning i søkere både fra fylker utenfor Østfold og i antall internasjonale søkere. Dette viser tall som ble offentliggjort fra Samordna opptak torsdag og tall fra høgskolens lokale opptak.

– Hovedvekten av søkere til høgskolen kommer fortsatt fra Østfold, men det er veldig positivt at 4 av 10 søkere kommer fra andre deler av landet, sier fungerende rektor Lars-Petter Jelsness-Jørgensen.

Totalt har HiØ en økning i søkertall i 2018 på om lag 6,3 prosent, mens gjennomsnittlig økning på landsbasis er på 4,7 prosent.

Økt søking til Nord universitet

Tallene fra Samordna opptak (SO) viser at flere søker seg til Nord universitet i 2018 enn i 2017. Hele 5458 søkere har Nord universitet som sitt førstevalg, en økning på fem prosent. I 2017 var det til sammenlikning 5197 førsteprioritetssøkere til Nord universitet.

– Jeg er svært glad for at så mange studenter ønsker seg til Nord universitet, og at vi ser en videre økning etter den store fremgangen i fjor. Dette viser at vi har attraktive utdanninger og gode fagmiljøer, som studentene aktivt søker seg til, sier prorektor Hanne Solheim Hansen.

Tidligere denne måneden omtalte NRK utdanningsinstitusjonene som har brukt mest penger på markedsføring. Målt per student, var Nord universitet i toppen på hvor mye penger de brukte på markedsføring.

God økning for Høgskolen i Innlandet

På Høgskolen i Innlandet (HINN) har de en økning på 12,75 prosent sammenlignet med fjoråret. 6932 har satt et av skolen studier øverst på prioriteringslistene i det samordna opptaket.

– Dette er svært gledelige tall, og viser at Høgskolen i Innlandet lykkes i å være synlig og attraktiv i det nye landskapet for høyere utdanning, sier prorektor utdanning ved HINN, Stine Grønvold.

Norges Handelshøyskole

Totalt har 4216 personer søkt seg til NHH. Dette er en økning på 2,5 prosent sammenlignet med samme tall i fjor. Kvinneandelen holder seg på samme nivå som de foregående årene. 39,8 prosent av alle som søkte seg til NHH er kvinner. I fjor var dette tallet 40,0 prosent.

– Vi er godt fornøyd med søkertallene. De viser at NHH har det desidert mest populære studiet innen økonomi- og administrasjonsfag. Vi har gjort flere grep for å gjøre utdanningen enda mer relevant, blant annet gjennom kurs som tar for seg robotisering, kunstig intelligens og digitale forretningsmodeller, sier NHH-rektor Øystein Thøgersen.

Søkerrekord blant kvinner som vil bli politi

Søkertallene for Politihøgskolen ble offentliggjort tidligere i år. Totalt 3.398 personer søkte opptak til politiutdanningen i 2018 som førstevalg.

– Tradisjonelt sett har jo politiutdanningen vært mannsdominert, men i løpet av de siste årene har vi sett at politiutdanningen tiltrekker seg stadig flere kvinner, sier seksjonsleder Ann-Lisbeth Framaas ved Politihøgskolen.

Flertallet søker seg til Oslo som studiested. 1653 førstevalgssøkere vil til Oslo, 721 vil til Stavern, 699 vil til Bodø og 325 har søkt seg til Kongsvinger.