- Jeg er vel ved veis ende

Arne Treholt er skuffet, men ikke slått ut. Han erkjenner at den juridiske veien for å få opphevet spiondommen mer eller mindre er stengt.

Arne Treholt

Arne Treholt på pressekonferansen i dag.

Foto: NRK

- Det naturlige spørsmålet alle nå stiller, er hva nå, sa Arne Treholt selv.

Da hadde det gått to timer siden lederen for Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker hadde offentliggjort beslutningen om at Treholt-saken ikke blir gjenåpnet, tre timer siden Treholt og hans advokat Harald Stabell hadde fått vite avgjørelsen.

- Jeg tar ikke noen endelig avgjørelse med hva skjer nå videre akkurat i dag. Men jeg føler vel at jeg har forsøkt det jeg kan forsøke i rettsapparatet.

- Jeg føler vel at jeg er ved veis ende ved rettslige siden av løpet, sa Treholt.

To ganger har han fått nei fra Høyesterett om gjenopptakelse av saken, i dag kom også Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker med sitt nei.

Les: Treholt fikk nei til gjenåpning

Hans advokat Harald Stabell er krystallklar.

- Kommisjonens har foretatt en samlet vurdering og kommet fram til at vilkårene for gjenopptakelse ikke er til stede. Avgjørelsen er endelig, vi kan ikke angripe den i rettsapparatet, selv om det er en klar dissens i avgjørelsen, sa Stabell.

Følte oppreisning

- Jeg har tidligere fått spørsmål om jeg ikke bare kan avfinne meg med min skjebne, men alle som føler seg uriktig dømt, kjemper for renvaskelse. Det har også jeg gjort, sa Treholt.

- Jeg kan beklage at det har vært belastende for pårørende og familie. Det er tungt for familie at gammel grøt blir kokt opp igjen. Selv om mediene i denne siste fasen har oppført seg anstendig forhold til meg, så koster det at fortidens sår blir rippet opp på ny, sa han.

Arne Treholt åpnet pressekonferansen med å si rose mindretallet i kommisjonen, professor Svein Magnussen som mente at Treholt burde får prøve saken sin på ny.

Med Magnussens syn, føler han en viss oppreisning.

- Jeg vil ikke gå inn på enkeltheter i kommisjonens begrunnelse. Men jeg glad for at det foreligger dissens. Etter mitt skjønn er det oppsiktsvekkende. Magnussens argumentasjon gir oss fullt medhold i hva jeg og min advokat har forsøkt å anføre om bevisførselen i saken.

- Jeg erkjenner at kommisjonen har hatt en stor og vanskelig jobb. Dette har vært en stor og nasjonal sak hvor skillet mellom politikk og jus er veldig fint.

Arne Treholt

- Det finnes ikke et eneste konkret og umiddelbart bevis for at jeg leverte fra meg materiale som kompromittert rikets sikkerhet, som har vært det viktigste for meg å få bevist, sa den tidligere toppdiplomaten.

Treholt er lei seg for at resten av kommisjonen ikke fulgte Magnussens syn.

- Men jeg noterer med tilfredshet at flertallets innstilling på flere punkter, følger de anførsler som vi har lagt frem på møtet med kommisjonen, fremholdt Treholt.

- Jeg kan likevel tillate meg å si at jeg hadde ønsket at flertallet også hadde landet på en annen konklusjon.

Kvitt verkebyllen

Han mener at det hadde vært sunt for det norske rettsammfunnet at saken hadde blitt prøvd på ny.

Arne Treholt på vei til pressekonferanse

Støtter Treholt-dommens kritikere.

Foto: Solum, Stian Lysberg / SCANPIX

- Denne saken har vært en verkebyll og representerer et trauma i moderne historie, og jeg mener det hadde vært en fordel at sider av denne dommen hadde blitt prøvd på nytt - uten den kald krig-psykosen som hersket for 25 år siden.

- Flertallet kommer langt i møte dette synet. De er også enig i at opptaket til Forsvarets høgskole var tvilsomt. De retter også kritikk mot Storting og regjering om at ett år før saken kom opp til doms, fratok meg stilling og lønn.

Kommisjonsmedlemmene «antar» det at Treholt ble avskjediget lenge før rettssaken startet, fra første stund og på en uheldig måte, bidro til allmennhetens bilde av Treholt som en storspion.

Opptaket til Forsvarets høyskole gav Treholt tilgang til hemmelige dokumenter, noe som muliggjorde forhold som senere ga domfellelse i lagmannsretten. Allerede da var Treholt under Overvåkingspolitiets oppsyn.

Kommisjonen mener situasjonen kunne ha vært unngått uten at etterforskningen hadde vært skadelidende.

- Det er flere punkter i dommen der Treholt blir kommet i møte. Stikkordsmessig går det blant annet på følgende punkter, sa Stabell og listet opp:

  • Forhåndsdømmingen og at Treholt ble fratatt sin lønn og avskjediget.
  • Bevisvurderingen i forhold til pengebeviset, den såkalte sirkelargumentasjonen, blir av kommisjonen beskrevet på en interessant måte. Den bemerker at denne måten å argumentere på, utgjør en svakhet ved dommen.
  • Om at Treholt skal ha overlevert opplysninger da han var elev ved Forsvarets høgskole. Vi har påpekt at her hart bevisene vært svake, noe også kommisjonen er inne på.

- Kommisjonen mener dette er kritikkverdige forhold, men ikke tilstrekkelige til å gjenåpne saken, sa Stabell.

Les kommisjonens gjennomgåelse av saken her

Både jus og politikk

Selv om han er lettet over å ha blitt hørt på enkelte av sine argumenter, er han likevel kritisk til Gjentopptakelseskommisjonens rolle.

- Det sies at kommisjonen skal være en sikkerhetsventil i det norske rettsamfunnnet. Jeg er ikke overbevist at Gjenopptaekelseskommisjonen har ivaretatt en slik funksjon. Politi, påtalemyndighet og domstoler har sine sikkerhetsventiler, jeg er ikke sikker på om det enkelte individ har det.

- Men jeg tror denne saken i likhet med Torgersen-saken vil føre til en prinsippiell debatt om hva som bør være gjenopptakelseskommisjonens virke. Kommisjonen bør ikke være et legitimeringsinstitutt eller sandpåstrøer for vedtak fra domstoler og påtalemyndighet

- Men jeg erkjenner at kommisjonen har hatt en stor og vanskelig jobb. Dette har vært en stor og nasjonal sak hvor skillet mellom politikk og jus er veldig fint.

- Regjering og Storting var inne i bildet, og hvis flertallet i kommisjonen hadde kommet til en annen slutning enn de gjorde, ville det ha ført til reaksjoner hos selve maktapparatet. Både høyesterettsjustitiarius og riksadvokaten har hatt roller i denne saken.

Selv om mediene i denne fasen har oppført seg anstendig, så koster det at fortidens sår blir rippet opp på ny.

Arne Treholt / Arne Treholt

- Det er vanskelig for en slik kommisjon å sette tilside en opprinnelig dom og vanskelig å etterprøve de bevisene som ligger til grunn, la Stabell til under sitt innlegg.

Høyesterettsjustitiarius Tore Schei var fagdommer under rettssaken, riksadvokat Tor-Aksel Busch var aktor, mens førstestatsadvokat Lasse Qvigstad var medaktor.

Les: Dette er Treholt-saken

Venner og støttespillere

Treholt benyttet pressekonferansen til å takke forsvarere, støttespillere og familie for støtten helt siden bomben sprang i 1984, da toppdiplomaten ble arrestert på Fornebu på vei til Wien.

- Arbeidet som Harald Stabell har gjort et fremragende arbeide de siste årene, og jeg føler hans arbeid har ført til et mer nyansert offentlig syn på min sak. Han viste seg å være den advokaten han ble sagt å være, og jeg vil takke deg Harald for gode og åpne diskusjoner og et glimrende forhold.

Takk til mange tusener i Norge - dere har vist at saken aldri har vært enkel i det norske folkedypet.

Arne Treholt

- Jeg vil også takke en god venn og kollega av Harald som ikke sitter her i dag. Arne Haugestad kjempet utrettelig for saken i 30 år, han var en fast klippe i mitt liv og han var med meg hele veien.

- Jeg vil også nevne min far (tidligere statsråd Torstein Treholt red.anm.), min kone Shelley som døde underveis, søsknene mine som er borte.

- Og min eneste gjenlevende bror Einar, som til tross for at dette var vanskelig å ta, har stilt opp som bror i alle disse årene.

- Jeg er ikke alltid så flink til å gi uttryk for hva jeg tenker overfor mine venner, mange av dere som er her i dag har vært med hele veien, men dere skal vite at uten deres omsorg og oppmuntring, hadde jeg ikke hatt styrke til å stått hele dette løpet.

- Takk også til de mange tusener rundt om i Norge som har gitt deres oppmuntring og støtte, dere har vist at synet på min sak aldri har vært enkelt i det norske folkedypet, sa Treholt.

Klokken 17 blir det Nettmøte med Arne Treholt på nrknyheter.no.

Send inn spørsmål til Arne Treholt her

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger