Hopp til innhold

Dette er Treholt-saken

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

Helt siden dommen ble avsagt i 1985, har Arne Treholt ønsket å bli kvitt spionstemplet. Her er Treholt-saken fra 1984 og fram til i dag.

1984

20. januar: «Byråsjef Arne Treholt? Dette er politiinspektør Ørnulf Tofte i Overvåkningspolitiet. De er pågrepet for spionasje til fordel for Sovjetunionen. Vennligst kom med oss».

Dette er ordene som faller når Arne Treholt blir arrestert, mistenkt for spionasje til fordel for Sovjetunionen. Treholt, som var byråsjef ved UDs pressekontor, ble anholdt på Fornebu på vei til Wien.

Arne Treholt

Arne Treholt ble 20. juni 1985 dømt til 20 års fengsel for landsforræderi og spionasje til fordel for Sovjet og Irak.

Foto: Thorberg, Erik / SCANPIX

23. januar: Varetektsfengsles for 12 uker, brev- og besøksforbud.

31. januar: Treholt blir tiltalt for spionasje til fordel for Sovjetunionen og Irak.

1985

25. februar: Rettssaken begynner under strenge sikkerhetstiltak i Oslo Tinghus. Rettsinstans er Eidsivating lagmannsrett.

Se Dagsrevyen fra åpningsdagen i rettssaken.

  • Aktorer: Lasse Qvigstad og Tor-Aksel Busch.
  • Forsvarere: Ulf Underland, Andreas Arntzen og Jon Lyng.
  • Førstelagmann Astri Rynning administrerer retten.
  • Lagdommere: Håkon Wiker og Tore Schei.
  • Fire legdommere: Ingeniør Jan Bingen fra Sørum, salgssjef Anders Henrik Aspelin fra Oslo, husstellærer Anna Karin Lindstad fra Bærum og husmor Bjørg Brandt fra Oslo.
  • Sakkyndige oppnevnt til rettssakens begynnelse: Ambassadør Frithjof Jacobsen, professor Finn Seyersted, generalmajor Bjørn Egge, ambassadør Thor Boye.

7. mars: Oppnevnt som sakkyndige: Direktør Willy Østreng ved Fridtjof Nansens Institutt, NUPI-forsker John Kristen Skogan.

9. mai: Rettsbehandlingen er slutt. Aktors påstand er 20 års fengsel.

20. juni: Treholt blir funnet skyldig i spionasje for både Sovjetunionen og Irak. Han dømmes til 20 års fengsel, inndragning av 1,1 million kroner og til å betale saksomkostninger med 100 000 kroner.

Se Dagsrevyens innslag fra domfellelsen

Treholt anker på stedet til Høyesterett. Advokatene Alf Nordhus og Arne Haugestad overtar som forsvarere.

Se Dagsrevyens innslag fra 1985 om det såkalte «pengebeviset».

(Artikkelen fortsetter)

Video PENGER-KOFFERT-090910-WW

Video: Dagsrevyens reportere viser at 315 dollarsedler får plass i en konvolutt - stikk i strid med hva Treholts forsvarere hevdet i retten.

1986

13. mai: Anken til Høyesterett blir overraskende trukket tilbake og Treholt søker om gjenopptagelse av saken.

1988

11. februar: Kjæremålsutvalget i Eidsivating lagmannsrett sier nei til begjæringen om gjenopptagelse. Kjennelsen blir påkjært til Høyesterett.

15. august: Høyesteretts kjæremålsutvalg forkaster gjenopptagelsesbegjæringen.

1990

29. juni: Arne Haugestad begjærer Treholtsaken gjenopptatt i Eidsivating lagmannsrett.

19. mars: Lagmannsretten avslår begjæringen om gjenopptagelse.

27. november: Treholt søker Justisdepartementet om benådning. Søknaden er begrunnet med helsemessige, sosiale og familiære forhold.

(Artikkelen fortsetter)

Treholtsaken - 1984

Det mest berømte bildet fra Treholt-saken: Arne Treholt sammen med KGB-toppene Gennadij Titov og Aleksander Lopatin i Wien i 1984.

Foto: Politiet / SCANPIX

1991

17. april: Søknaden om benådning avslås av Justisdepartementet, Treholt anker til Kongen i statsråd.

14. november: Regjeringen avslår benådningssøknaden

1992

Januar: Ny søknad om benådning.

8. mai: Høyesterett opprettholder lagmannsrettens avgjørelse fra 20.mars 1991 om å avslå gjenopptagelsesbegjæringen.

3. juli: Hans kone Shelley Steele dør, og Treholt får permisjon for å delta i begravelsen. Regjeringen gir Treholt benådning, etter at han har sonet åtte år og seks måneder av straffen på 20 års fengsel.

2008

15. desember: Gjenopptakelseskommisjonen velger å avvise ønsket om en ny behandling av Treholt-saken. Arne Treholt sier at saken nå er ved veis ende, erkjenner at den juridiske veien for å få opphevet spiondommen mer eller mindre er stengt.

2010

September: I boken «Forfalskningen», skrevet av Geir Selvik Malthe-Sørensen og Kjetil Bortelid Mæland, hevdes det at avgjørende billedbevis i straffesaken mot Treholt var manipulert av politiet. En tidligere ansatt i Politiets Overvåkingstjeneste (POT) hevder at et bilde av Treholts koffert med et større pengebeløp, er tatt på politistasjonen etter at Treholt ble pågrepet.

18. september: En ny POT-kilde sier at bevis mot Treholt var forfalsket. Mannen ønsker ikke å stå fram med navn ennå, men sier til Aftenposten at han er villig forklare seg for Gjenopptagelseskommisjonen. Kilden forteller også om ulovlig overvåking av Treholt og hans familie. Treholt sier til NRK at han er oppgitt og forbannet.

20. september: En eier av en fotobutikk i Oslo sier at overvåkingspolitiet ba ham manipulere et bilde av Treholt, slik at Treholt figurerte sammen med KGBs norske toppsjef.

Se temasiden: Alt om Treholt-saken

AKTUELT NÅ