NRK Meny
Normal

Tre av fire ordførere og rådmenn er positive til kommunesammenslåing

Et stort flertall av ordførere og rådmenn ønsker kommunesammenslåing, men de ønsker seg mer i belønning fra staten. Det viser en undersøkelse gjort for NHO.

Mikroøykommuner mot kommunesammenslåing.

SAMMENSLÅING: Ønsket om kommunesammenslåing varierer i vårt langstrakte land. Her er representanter fra små øykommuner som vil stå for seg selv.

Foto: Håkon Jacobsen / NRK/NRK kart

Petter Brubakk

-IKKE TILPASSET NYE OPPGAVER: Petter Brubakk mener det er for mange kommuner.

Foto: Linda Reinholdtsen

– Et klart flertall mener det er behov for å endre kommunestrukturen, sier Petter Brubakk, direktør for næringspolitikk i NHO.

Han viser til undersøkelsen Opinion har gjort for nettopp NHO. 156 ordførere og 92 rådmenn svarte på undersøkelsen, der tre av fire svarte at de er helt eller delvis enig i at «det er nødvendig med endringer i dagens kommunestruktur».

85 prosent av de spurte svarte også at en viktig fordel ved kommunesammenslåing er økte muligheter for å tiltrekke seg eller beholde kompetanse i kommunen.

– Ikke så rart

– Dagens struktur ble i hovedsak lagt på 1950- og 60-tallet. Nå har kommunene mye større og mer kompliserte oppgaver og mange av dem er ikke tilpasset til å løse de nye oppgavene.

NHO er med andre ord tydelige på at de selv mener det er for mange kommuner i dag,

Men selv om lederne i de fleste kommunene mener det er nødvendig med endringer i dagens kommunestruktur, svarer nesten like mange at de ikke tror sin egen kommune kan slå seg sammen med noen andre. 19 prosent svarer at det er helt uaktuelt.

– Det er vel egentlig ikke så rart. Det er lettere å ha motforestillinger når det gjelder seg selv. Mange etterlyser et større statlig engasjement, mener Brubakk.

– Skjønner ikke

Jardar Jensen

- GIR MIDLER: Jardar Jensen skjønner ikke at ledere i kommuner ønsker mer incentiver fra staten.

Foto: Linda Reinholdtsen

For et stort flertall av kommunelederne svarer at de ser hindringer for kommunesammenslåing i sin region. 68 prosent svarer at det er "for svake incentiver fra sentralt hold". De svake incentivene blir sett på som det største hinderet.

– Det skjønner jeg ikke, Det har aldri før vært så lukrativt å slå seg sammen som det er i dag, sier Jardar Jensen (H), statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

– Vi har stilt store midler til disposisjon for at sammenslåinger skal foregå smidig. Kostnadene for kommunene blir dekket og de vil også få reformstøtte.

«Motvilje fra nabokommuner» blir også sett på som et stort hinder.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger