Hopp til innhold

Rekordgebyr til tollerne etter ulovlig overvåking: Må betale 900.000 kroner

Tollere må betale overtredelsesgebyr til statskassen etter å ha drevet ulovlig overvåking av flere millioner biler i Norge, slår Datatilsynet fast.

Tolldirektør Øystein Børmer

Tolldirektør Øystein Børmer får kritikk og et rekordstort gebyr fra Datatilsynet på hele 900.000 kroner. Han tar ikke selvkritikk.

Foto: Gunhild Hjermunnrud / NRK

NRK kunne i midten av februar fortelle at 80 millioner bilpasseringer er blitt videoovervåket uten hjemmel i loven.

Nå har Datatilsynet konkludert i saken, etter å ha gransket den i flere måneder.

Tolldirektoratet får varsel om gebyr fra Datatilsynet på 900.000 kroner for å ha brutt personopplysningsloven. Den massive overvåkingen var ulovlig, slår Datatilsynet fast.

Tollernes oppgave er å motvirke smugling. Hovedproblemet med kameraovervåkingen har vært at det ikke bare er biltrafikken langs grensene har blitt overvåket, men også trafikken i innlandet.

– Dette er det største overtredelsesgebyret vi noensinne har varslet, sier direktør Bjørn Erik Thon til NRK.

Bjørn Erik Thon

Bjørn Erik Thon beskriver Tolldirektoratets lovbrudd som på grensen mot det forsettlige.

Foto: Åsa Mikkelsen / Datatilsynet

Gebyret er fastsatt etter den gamle personvernloven som nå har blitt erstattet.

– Hadde vi vurdert lovbruddene opp mot den nye loven, hadde gebyret trolig blitt langt høyere, sier Thon.

Formelt sett er Tolldirektoratet bare varslet om gebyret, og har fått frist til 2. april på å besvare Datatilsynets brev.

– Grovt uaktsomt

Datatilsynet ser spesielt alvorlig på at Tolldirektoratet har fortsatt behandlingen av personopplysninger i strid med loven, til tross for en rekke varsler både fra interne og Datatilsynet.

«I denne saken har svake rutiner faktisk hatt en reell konsekvens som også tilsier en skjerpet reaksjon. Vi vil også peke på at Tolldirektoratet mot bedre vitende har tilegnet seg og gjort bruk av opplysningene som omfattes av avviket», skriver Datatilsynet i sitt vedtak.

Datatilsynet advarte allerede i mars 2017 om at tolldirektoratets overvåking var inngripende for personvernet, og manglet hjemmel. I begynnelsen av 2018 varslet også Tolldirektoratets egne jurister om at overvåkingen var ulovlig.

Ledelsen lyttet ikke til rådet om å avslutte umiddelbart, men fortsatte overvåkingen som før. Det gikk et halvt år før Datatilsynet ble varslet om saken.

Kameraer langs vei

Tolldirektoratet har kameraer både ved grensa og i innlandet, såkalte veivalgskameraer.

Foto: Ole Jørgen Kolstadbråten / NRK

Datatilsynet kommenterer i sitt vedtak juristenes varsel slik:

«Jurister i Tolldirektoratet varslet også ledelsen i et notat av 3. januar 2018. Ved ikke å ta de nødvendige skrittene, har etaten handlet klanderverdig. Dette må betegnes som grovt uaktsomt på grensen mot en forsettlig handling».

Til tross for kritikken fra Datatilsynet, tar ikke tolldirektør Øystein Børmer selvkritikk for at han ventet i seks måneder fra juristene varslet ham januar i fjor, til han varslet Datatilsynet.

– Det var dessverre ikke tilstrekkelig grunnlag i det varselet til å gjøre konkrete tiltak. Vi iverksatte tiltak da vi hadde oversikt over situasjonen, fastholder Børmer.

– Visste om lovbrudd

Både i intervju med NRK og på eget nettsted, har tolldirektør Øystein Børmer lagt vekt på at Tolldirektoratet selv har oppdaget at de brøt personvernloven. De varslet Datatilsynet om avviket juni i fjor.

Datatilsynets direktør er ikke enig i at saken er fullt så enkel.

– Vi har lagt vekt på at dette er noe Tolletaten har kjent i flere år, uten å ha gjort noe med det, sier Thon.

Han utdyper:

– Vi må forvente at en etat som får beskjed om at det gjør feil og også blir varslet, følger opp. Det har vi lagt vekt på i skjerpende retning, når det gjelder gebyrets størrelse og alvoret av lovbruddet.

– Betyr det at Tolletaten hadde fått et mindre gebyr, om de hadde agert allerede i 2017?

– Det er det grunn til å tro. Det er jo slik at hvis man sier fra med en gang man oppdager et avvik, er det mindre alvorlig enn når man fortsetter med det.

– Du mener altså at Tolldirektoratet må ha visst om at de brøt loven siden 2017?

– Ja, jeg kan ikke skjønne noe annet enn det.

Slik svarer tolldirektøren

Konfrontert med rekord-gebyret fra Datatilsynet, sier tolldirektør Øystein Børmer dette til NRK:

– Dette er en sak vi tar på største alvor, og det er jo bakgrunnen for at vi iverksatte vår egen gransking av disse forholdene. Da vi avdekket avvikene, varslet vi Datatilsynet om disse forholdene selv.

Tolldirektør Øystein Børmer

– Jeg har gjort det jeg kan gjøre, fastholdt tolldirektør Øystein Børmer da NRK intervjuet ham tirsdag formiddag.

Foto: Stig Jaarvik / NRK

– Men Datatilsynets direktør sier nå at noe av grunnen til at dere får et rekord-gebyr, er at dere har visst dette helt siden begynnelsen av 2017 - hvorfor tok du ikke tak i dette da?

– Høsten 2017 iverksatte vi en omfattende kartlegging av personvern i etaten, og det er resultatene av den kartleggingen som førte til at vi selv varslet Datatilsynet i juni 2018.

– Dette har du sagt gjennom flere uker, men Datatilsynets direktør kritiserer nå Tolldirektoratet for å visst at dette var ulovlig siden begynnelsen av 2017 - men likevel ha handlet mot bedre vitende?

– Det er ikke min oppfatning. Tvert i mot er min oppfatning at jeg har gjort det jeg kan gjøre for å få oversikt over situasjonen i Tolletaten, og startet ryddejobben.

AKTUELT NÅ