Tingretten nekter kringkasting av Breivik

Oslo tingrett nekter kringkasting av Anders Behring Breiviks forklaring. Retten frykter at terroristen skal sende kodede beskjeder til støttespillere under rettssaken i mars.

Gymsalen i Skien fengsel

I mars skal Breivik forklare seg for retten i gymsalen i Skien fengsel.

Foto: Berit Heggholmen / NRK

Anders Behring Breivik

Anders Behring Breivik mener soningsregimet bryter med menneskerettighetene, og har derfor saksøkt staten.

Foto: HEIKO JUNGE / Afp

I januar ble det bestemt at saken Breivik har anlagt mot staten skal holdes i Skien fengsel. Fengselet har stilt gymsalen til disposisjon, og Oslo tingrett har satt av fire dager til saken som starter 15. mars.

Det er ennå ikke kjent hvor mange journalister som akkrediteres for å dekke saken, men etter hva NRK forstår vil det ikke være plass til mer enn 50–60 personer i gymsalen. I tillegg skal rettssaken overføres på videolink til tingretten i Oslo.

Ingen forsinkelse

Ina Strømstad

Ina Strømstad i dommernes mediegruppe sier retten frykter at Breivik vil ta kontakt folk som støtter hans ideologiske budskap.

Foto: Kirsti Haga Honningsøy / NRK

I et brev til NRK skriver Oslo tingrett at Breiviks forklaring ikke skal kringkastes.

– Retten har vurdert at forklaringen ikke skal kringkastes fordi fokus kan rettes bort fra det saken handler om, og over på hans ideologiske budskap, sier Ina Strømstad i dommernes mediegruppe.

Hun sier videre at retten er bekymret for at Breivik vil benytte anledningen til å formidle sitt budskap, og mener det ikke vil være tilstrekkelig at saken overføres med en forsinkelse.

– Det kan være at han vil gi kodede beskjeder – budskap som ikke nødvendigvis er helt enkle å tolke for dem som sitter rundt, men som personer kan snappe opp likevel, sier Strømstad.

Belastende

Øystein Storrvik

Breiviks forsvarer, Øystein Storrvik, har forståelse for at kringkasting vil være belastende for de pårørende.

Foto: Bøe, Torstein / NTB scanpix

Tingretten har også tatt hensyn til Den nasjonale støttegruppen for 22. juli-hendelsene innsigelser, som mener at Breiviks forklaring kan være svært belastende for de pårørende.

«Retten legger til grunn at en kringkasting av saksøkers forklaring kan medføre en urimelig belastning for de fornærmede og etterlatte», heter det i begrunnelsen fra tingretten.

Breiviks forsvarer, Øystein Storrvik, sier de ikke har noen innvendinger mot kringkasting av hele saken.

– Men jeg respekterer rettens beslutning. Vi ønsket en offentlig sak, og har latt det være opp til retten å vurdere de vanskelige hensynene som er i saken, sier Storrvik.

– Styrer ikke Breivik

Han har ikke diskutert kringkastingen av forklaringen med Breivik, og sier det viktigste er å få saken prøvd, og at dommeren hører Breiviks argumenter.

Jeg som hans advokat, ønsker fokus på hans soningsforhold, ikke noe annet, sier Storrvik.

Samtidig innrømmer Storrvik at han ikke styrer Breiviks frie forklaring.

– Er du redd for at forklaringen vil skli ut?

Jeg har full tillit til at retten vil kontrollere det på en ordentlig måte.

Breivik soner en dom på 21 års forvaring etter terrorangrepene 22. juli 2011. Han blir holdt i en egen høysikkerhetsavdeling ved Skien fengsel. Terroristen mener soningsregimet medfører så strenge soningsforhold at de er i strid med menneskerettighetene, og har derfor saksøkt staten.

SISTE NYTT

Siste meldinger