Telemark fengsel, avdeling Skien
Foto: Marie Roksund / NRK

Rettssaken ingen vil snakke om

SKIEN (NRK): Rettssaken der Anders Behring Breivik saksøker staten går av stabelen om mindre enn to måneder. Forberedelsene er i full gang, men det er få som vil si noe om hvordan det hele planlegges.

Det er bare noen dager siden Oslo tingrett bestemte at rettssaken skal gå i Skien. Enn så lenge er det lite som er planlagt, men forberedelsene er i gang. Det rigges, planlegges og ordnes.

For første gang i historien skal det avholdes en rettssak i gymsalen i Skien fengsel.

Leder ved Telemark fengsel, avdeling Skien, Ole Kristoffer Borhaug, forteller at fengselet ikke har satt opp en egen vaktordning for de ansatte i forkant av rettssaken, men han bekrefter at det er folk som jobber med å gjøre ting klart til saken starter den 15. mars. Det er satt av fire dager til rettssaken.

– Fengselets rolle er mer praktisk, sier Borhaug.

Av sikkerhetsmessige årsaker får vi ikke komme inn i gymsalen der rettssaken skal gjennomføres. Fengselet er forsiktig med informasjonen rundt beredskapen for dagene når rettssaken skal gå, slik at ingen kan sette kjepper i hjulene for det arbeidet som skal gjøres.

Gymsalen i Skien fengsel

I denne gymsalen i Skien fengsel skal rettssaken holdes, fra 15.-18. mars.

Foto: Berit Heggholmen / NRK

– Ikke mange land som hadde gjort dette

Psykiater Pål Hartvig har jobbet som kommentator for NRK etter 22. juli-hendelsen. I likhet med argumentene som kom rundt 22. juli-rettssaken om at alle har krav på rettsvern, tar Hartvig i bruk de samme argumentene når han forklarer hvorfor det er positivt at saken skal avholdes.

– Jeg tror det er et uttrykk for at Norge på alle måter prøver å ta hensyn til de menneskerettigheter som alle har, også for folk som har gjort veldig alvorlige forbrytelser. Det er ikke mange land som hadde gjort dette, sier Hartvig.

Pål Hartvig mener Breivik er grovt mentalt forstyrret

Psykiater Pål Hartvig spår at mediedekningen av denne rettssaken ikke vil bli spesielt stor.

Foto: NRK

Snart fem år er gått etter terroren. Hartvig mener det er interessant at det ikke er kommet frem noen sterkere argumenter for at Breivik var utilregnelig i gjerningsøyeblikket i årene etter han ble dømt.

– Breivik nekter å snakke med psykiatere, fordi han anser ikke seg selv som utilregnelig eller psykisk syk, sier Hartvig.

Likevel kommer det frem i partenes planleggingsmøte at Breiviks advokat Storrvik ønsker å innkalle en psykiater.

Vil ikke snakke på vegne av de ansatte

I september skrev tillitsvalgt for de ansatte i fengselet i Skien, Ingeborg Kivle, en artikkel om at Breivik sliter ut de ansatte. Kivle skrev at hun begynte å merke slitasje på de ansatte, og at hun ønsket mer veiledning fordi det å stå ansikt til ansikt med Breivik gjør noe med en. Saken fikk massiv oppmerksomhet, og Kivle har i etterkant bestemt seg for at hun ikke ønsker å uttale seg mer om saken.

– Jeg ønsker ikke å si noe nå, rett og slett fordi det er den saken, sier Kivle.

Ingeborg Kivle er leder i Norsk fengsel- og friomsorgsforbund avdeling Telemark og nestledar i Regio

Ingeborg Kivle, tillitsvalgt for de ansatte, ønsker ikke å si noe om rettsaken.

Foto: Anne Lognvik / NRK

Spår mindre oppmerksomhet denne gangen

Ifølge Oslo tingrett vil det bli muligheter for pressen å dekke saken når den starter i mars. Psykiater Pål Hartvig er ikke i tvil om at Breivik vil benytte muligheten til å argumentere for sine egne holdninger som førte til de grove forbrytelsene. Likevel tror han at dekningen vil være langt mindre enn i rettssaken etter 22. juli.

– Jeg tror ikke det vil bli så stor oppmerksomhet rundt denne saken, sier Hartvig.

– Tror du Oslo tingrett ønsker å «dysse ned» saken ved å holde den i Skien?

– Jeg tror nok det er et uttrykk for at det ikke er noen holdning for å slippe dette unødig opp for offentlighet igjen, selv om å «dysse» ned kanskje ikke er et riktig ord, sier Hartvig.

Saksøker staten

Breivik har saksøkt staten for det han mener er umenneskelige soningsforhold. Han har blant annet klaget på bruken av håndjern, mangel på menneskelig kontakt, kroppsvisitering og begrensninger i brevkorrespondansen.

NORWAY-ATTACKS-PRISON-BREIVIK-FILES -

Anders Behring Breivik soner for tiden straffen på 21 år i Skien fengsel.

Foto: HEIKO JUNGE / Afp

I november kom Sivilombudsmannen med en rapport som viste at regimet på avdelingen for særlig høyt sikkerhetsnivå ved Skien fengsel øker risikoen for umenneskelig behandling og kan føre til isolasjonsskader.

Dette styrker Breiviks sak, sa forsvarer Øystein Storrvik den gang.

Billigere å ha rettssaken i Skien

Den terrordømte fangen kom til fengslet i Skien i 2013. Meningen var at han skulle være der et par år mens sikkerhetsavdelinga ved Ila fengsel i Oslo ble gjort klar. Nå er det usikkert hvor lenge han blir i Skien.

Allerede før det ble bestemt hvor rettssaken skulle gå ble det kjent at det er satt av fire dager til rettssaken. En slik gjennomføring i Oslo tinghus ville, slik NRK forstår det, kostet nærmere 1,8 millioner kroner, altså 450.000 kroner per dag. Dette er primært på grunn av titalls tjenestemenn- og kvinner på jobb i og rundt tingretten hver dag.

Ole Kristoffer Borhaug.

Ole Kristoffer Borhaug er leder ved fengselet i Skien.

Foto: Per Foss / NRK

En gjennomføring av rettssaken i gymsalen ved Skien fengsel er langt billigere.

Likevel vil det naturligvis kreve noe ekstra bemanning og politistyrker når rettssaken skal gjennomføres i Skien. Politiet i Telemark og Fellesoperativ Enhet skal sammen bistå med politibemanning. Det bekrefter politioverbetjent Einar Forberg Liane og leder av utrykningsenheten, Svein Olav Grini. Foreløpig er ingen av dem kjent med hvor mange ekstra politimenn som skal opp til fengselet i Skien den 15. mars.

Har sendt et skriv til Oslo tingrett

Det er Oslo tingrett som bestemte at saken skulle avholdes i Skien, istedenfor på Tinghuset i Oslo.

– Beslutningen om å avholde saken i Skien fengsel er i samsvar med statens ønsker, sier Marianne Vollan, direktør i Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI).

Regjeringsadvokaten sendte i desember et prosesskriv til Oslo tingrett, der det redegjøres for KDIs syn på rettssaken, og hvor retten skal settes. Dette dokumentet er unntatt offentlighet.

Men i partenes planleggingsmøte i forkant kom det frem at staten, Justis- og Beredskapsdepartementet med regjeringsadvokat Marius Emberland i spissen, mente det ville vært tilstrekkelig med forklaring via videolink.

KDI Kriminalomsorgsdirektoratet Marianne Vollan

Marianne Vollan, direktør i KDI, opplyser at beslutningen om å ha saken i Skien er i samsvar med statens ønsker.

Foto: Kriminalomsorgsdirektoratet

Slik ble det altså ikke, og avgjørelsen om å komme dit Breivik er, er tatt. Men både regjeringsadvokaten og KDI er tause om Behring Breivik-rettssaken som skal gå i Skien.

– Retten har bestemt at saken skal gå i gymsalen, det var begge parter enige om. Det er alt jeg har å si om den saken, sier regjeringsadvokat Marius Emberland.

– Alle innsatte har rett til å prøve forvaltningsvedtak for domstolen. Hvor mye ressurser som skal brukes, er utenfor vårt mandat å mene noe om, sier Marianne Vollan i KDI.