Hopp til innhold

Tar rekordmye fra Oljefondet

Regjeringen foreslår å øke oljepengebruken med 25 milliarder kroner for at Norge skal bli mindre avhengig av oljen.

I sin tale forklarte Siv Jensen at de aller rikeste må betale mer skatt, mens resten av oss skal betale mindre.

Regjeringen foreslår å bruke 194 milliarder kroner fra Oljefondet. Det er 2,8 prosent av fondets verdi, og ny rekord.

Totalt foreslår regjeringen skattelettelser på 9,1 milliarder kroner.

– Et lavere skattenivå og et skattesystem som fremmer bedre ressursutnyttelse, er det fremste tiltaket for å fremme omstilling, verdiskaping og arbeidsplasser i næringslivet, sa finansminister Siv Jensen da hun la fram budsjettet for Stortinget.

Regjeringens oljepengebruk har fått opposisjonspolitikerne til å reagere.

Skatteletter

Selskapsskatten, som bedriftene betaler av sitt overskudd, skal etter planen trappes ned til 22 prosent innen 2018. I 2016 senkes den imidlertid fra 27 til 25 prosent

Finansministeren poengterte at ni av ti får lavere eller undret skatt, men departementets egen utregning viser at det er minimale endringer for den jevne lønnsmottaker.

Man må tjene cirka 550.000 kroner for at skatteletten tilsvarer 100 kroner i måneden.

Regjeringen foreslår å redusere skattesatsen på alminnelig inntekt til 25 prosent både for selskap og personer.

En ny utjevnende «Trinnskatt» erstatter dagens «toppskatt».

Endringene i personbeskatningen gir lavere eller om lag uendret skatt for ni av ti og marginalskatten blir lavere på alle inntektsnivå.

Les mer om skatteopplegget her – dette betyr budsjettet for deg

Regjeringen foreslår å redusere formuesskattesatsen fra 0,85 til 0,8 prosent og å øke bunnfradraget fra 1,2 mill. kroner til 1,4 mill. kroner per skattyter.

Statsbudsjettet 2016, endring i skatt

Bruttoinntekt

Antall personer

Gjennomsnittlig endring i skatt

I alt

4 220 600

-1 000

0 – 150 000 kr

565 200

-100

150 000 – 200 000 kr

254 400

-400

200 000 – 250 000 kr

323 900

-600

250 000 – 300 000 kr

352 600

-800

300 000 – 350 000 kr

363 800

-900

350 000 – 400 000 kr

353 100

-1 000

400 000 – 450 000 kr

346 700

-1 100

450 000 – 500 000 kr

318 300

-1 100

500 000 – 600 000 kr

491 900

-1 300

600 000 – 750 000 kr

383 800

-1 700

750 000 kr – 1 mill. kr

256 300

-2 200

1 mill. kr – 2 mill. kr

180 200

-3 200

2 mill. kr og over

30 500

200

Ekspander/minimer faktaboks

Tiltakspakke mot ledighet

Regjeringen vil bruke 4 milliarder for å bekjempe arbeidsledighet. De vil bruke 2,5 mrd. til vedlikehold og bygg, 960 millioner til næring og innovasjon og 590 millioner til tiltaksplasser.

7,3 milliarder til kommunene

Kommunene får en økning i reelle samlede inntekter på 7,3 milliarder kroner i statsbudsjettet for 2016. 4,7 milliarder kroner er vekst i frie inntekter.

Mye til Forsvaret

Regjeringen vil øke forsvarsbudsjettet med hele 12,1 prosent neste år, fra 43,8 til 49,1 milliarder kroner.

8,6 milliarder kroner går til F-35-kampfly og den nye flybasen på Ørlandet.

Rundt 5 mrd. mer til samferdsel

Regjeringen foreslår å bevilge 60,2 milliarder kroner til samferdsel for 2016. Dette er en økning på 4,9 milliarder kroner. 31,5 milliarder kroner går til vegformål, 21,3 milliarder kroner til jernbane, 2,7 milliarder kroner til kystforvaltning.

Det er foreslått 600 millioner kroner til tiltak for gående og syklende, som er en økning på 55 prosent.

Kan spare mer i BSU

Regjeringen foreslår å øke det maksimale samlede sparebeløpet i BSU fra 200 000 kroner til 300.000 kroner.

Kringkastingsavgiften foreslås økt med 25 kroner til 2577 kroner. I tillegg foreslår regjeringen å øke momsen fra 8 til 10 prosent. Dermed blir det totalt sett en økning på 78,50 kroner til 2834,70 kroner i 2016.

Barnetrygden blir stående uendret på 970 kroner i måneden. Småbarnstillegget for barn 0–3 år er uendret på 660 kroner.

Økt «moroskatt»

I dag er det en lavere sats på 8 prosent for ulike kultur- og transporttjenester. Regjeringen ønsker å heve kulturmomsen til 10 prosent.

Momsøkningen vil gjelde tjenester som, hotellovernattinger, fornøyelsesparker, museer og opplevelsessentre, kinobilletter, idrettsarrangementer og NRK-lisensen.

Venter med flyktningpenger

Regjeringen tar nesten 2 milliarder kroner fra bistandsbudsjettet til flyktningtiltak i Norge.

Men den store flyktningpakken skal komme senere.

Flyktningstrømmen har gjort at regjeringen ikke har rukket å få det med i statsbudsjettet som legges frem i dag, men at de må legge frem en tilleggsproposisjon.

– Dette blir en vanskelig nøtt. For regjeringen har allerede brukt mange oljepenger i statsbudsjettet. Da blir spørsmålet om man skal ta enda mer penger fra oljefondet eller kutte andre steder, sier NRKs politiske kommentator Lars Nehru Sand.

AKTUELT NÅ