Tajik åpner for særregler mot innleie

Egne regler mot innleie i bestemte bransjer eller regioner kan bli resultatet når arbeidsminister Hadia Tajik (Ap) nå skal følge opp egne løfter fra valgkampen. Bemanningsbransjen er urolig.

Arbeidsminister Hadia Tajik (Ap) utenfor porten til Statsministerens kontor.

Arbeidsminister Hadia Tajik (Ap) utenfor porten til Statsministerens kontor.

Foto: Mats Rønning / NRK

I forrige uke kunne NRK fortelle at Arbeiderpartiets innleie-løfte ikke er å finne i regjeringsplattformen fra Hurdal.

Før valget lovet nemlig Ap i sin egen hundredagersplan å «forby innleie som fortrenger faste stillinger». Denne formuleringen er rett og slett ikke inntatt i plattformen, men nyutnevnt arbeidsminister Hadia Tajik avviser at Arbeiderpartiet har løpt fra egne løfter.

– Er det et nederlag at dette løftet ikke er gjengitt i regjeringsplattformen?

– Realiteten i Hurdalsplattformen er nettopp det, at vi ønsker å få slutt på innleie som fortrenger faste ansettelser, sier Tajik til NRK.

NEVNER IKKE: Ap nevner ikke 100-dagersmål i ny arbeidspolitikk

– Gikk for høyt på banen

Arbeidsministeren treffer NRK til intervju utenfor Statsministerens kontor. Hun er opptatt av å formidle at løftene fra hundredagersplanen står ved lag.

Regjeringen skal ha slutt på at bedrifter leier inn midlertidige ansatte fra for eksempel bemanningsbyråer framfor å ansette flere faste selv.

– For å få til dette, kan vi bruke flere ulike virkemidler. Det går an å bruke forskrift eller lovendringer, men det er viktig for oss å gjøre dette på en grundig og skikkelig måte. Derfor sier vi at det skal gjøres et lovarbeid i forkant, sier Tajik.

Svaret fra arbeidsministeren får Norsk Industris mangeårige leder Stein Lier Hansen til å trekke på smilebåndet.

Stein Lier-Hansen

Ap gikk for høyt på banen i valgkampen, sier administrerende direktør Stein Lier Hansen i Norsk Industri.

Foto: Alf Reistad

– Dette viser at hun er ferdig med valgkampen og har begynt som statsråd. Jeg har vært lobbyist siden 1981 og har opplevd dette mange ganger før. Det å sitte ved Kongens bord er en ganske annen idrett enn å drive valgkamp, sier han til NRK.

Norsk Industri organiserer en rekke verft og bedrifter som ofte trekker veksler på innleid arbeidskraft, for eksempel for å ta unna produksjonstopper. Lier Hansen mener Arbeiderpartiet anla en altfor unyansert retorikk om innleie-forbud i valgkampen.

– Ap snakket i for store bokstaver og gikk for høyt på banen. Kravet ble oppfattet som et absolutt forbud, men det var det nok ikke egentlig ment som, sier han.

Da Trygve møtte totaliteten

Vetorett

På spørsmål om Arbeiderpartiet burde ha vært tydeligere på hva partiet egentlig lovet i valgkampen, svarer Hadia Tajik som følger:

– Vi har hele tiden vært tydelige på at vi vil ha slutt på innleie som fortrenger faste ansettelser. Det ville vi før vi dannet regjering og det vil vi nå. Jeg kan forsikre Stein Lier-Hansen om at intensjonen er den samme, selv om formuleringen er en annen.

Lovarbeidet som regjeringen nå skal i gang med, vil særlig dreie seg om tre forhold: At innleie skal begrenses til reelle vikariater, mellom produksjonsbedrifter eller etter avtale med fagforeninger med innstillingsrett.

I praksis innebærer de to første punktene at en vikar må være vikar for en navngitt ansatt samt at bedrifter ved behov kan låne ansatte av andre bedrifter i samme bransje. Men det tredje punktet er mer omstridt. Det åpner nemlig for en form for vetorett for fagforeninger i tariffbedrifter.

– Det er vanlig praksis hos oss i industrien, men i flere andre bransjer er det ikke det. Så det vil være en innstramming, sier Lier Hansen.

UTREDNINGSPLATTFORMEN: Utgreiingsplattforma: 148 politiske tiltak blir greia ut, gjennomgått, evaluert og vurdert

– Stor endring

Fellesforbundets nestleder Steinar Krogstad, som selv er vararepresentant for Arbeiderpartiet til Stortinget, er ikke bekymret for løftebrudd fra partiets side i denne saken.

– Det ligger en ganske stor endring i dette som nå ligger på bordet. I praksis begrenses muligheten til innleie nå til bedrifter med tariffavtale. Retten forbeholdes med dette egentlig det organiserte arbeidslivet, sier Krogstad.

Han er imidlertid utålmodig, fordi de nye reglene først vil kunne tre i kraft etter at regjeringens utredningsarbeid er gjennomført. Krogstad mener det haster med å begrense omfanget av innleie, særlig i byggebransjen i Oslo.

Steinar Krogstad

Ap-politiker og nestleder i Fellesforbundet Steinar Krogstad mener det er på høy tid å skjerpe reglene mot innleie, spesielt i byggebransjen.

Foto: Vigdis Wågø-Wares / NRK

Og her kommer kanskje Tajik ham i møte, når hun på konkret spørsmål fra NRK åpner for å innføre særregler for bestemte bransjer og regioner:

– Det går an å ha innstramminger som gjelder bransjevis eller geografisk når det er spesielle grunner til det, sier den nyslåtte arbeidsministeren.

Hun understreker at det ikke er tatt endelig stilling til dette og tilføyer at bemanningsbyråenes posisjon og omfanget av innleie tilsier at nye regler uansett må vurderes i «en større nasjonal sammenheng».

SV SKUFFET: Lysbakken: – For mye grått og for lite rødt og grønt

Bekymret

Even Hagelien er bransjedirektør for bemanningsbransjen i NHO Service og Handel. Han mener nye og strammere regler mot innleie vil ramme langt flere næringer enn den LO først og fremst vil ramme, nemlig byggebransjen.

– Innleie skjer i store deler av norsk arbeidsliv. Det er behov for vikarer og midlertidig ansatte i barnehager, hotell- og restaurantbransjen, næringsmiddelindustri og som sesongarbeidere i landbruket. Og det er ikke alle disse virksomhetene som har tariffavtale, sier Hagelien.

Dersom det i praksis blir nødvendig med en tariffavtale med fagforeninger med såkalt innstillingsrett for å kunne ta i bruk innleid arbeidskraft, vil det særlig ramme små og mellomstore bedrifter, sier Hagelien.

– Det vil være ganske dramatisk om disse lovendringene trer i kraft. Dagens regelverk er strengt nok, det er håndhevingen og kontrollen med ulovlig innleie som er problemet, sier han og fortsetter:

– Men vi er i det minste glade for at regjeringen skal utrede disse endringene først. Da vil det bli avdekket forhold som gjør at de nok vil tenke litt annerledes.

Bransjedirektør Even Hagelien i NHO Service og Handel mener det ikke er noen grunn til å skjerpe reglene mot innleie. - Det er håndhevelsen som er problemet, sier han.

Bransjedirektør Even Hagelien i NHO Service og Handel mener det ikke er noen grunn til å skjerpe reglene mot innleie. - Det er håndhevelsen som er problemet, sier han.

Foto: Erlend Angelo / NHO Service og Handel

SISTE NYTT

Siste meldinger