Her er Støres 100-dagersplan – Solberg etterlyser svar

Et eventuelt regjeringsskifte vil merkes fra dag én, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre. Han lover mer å rutte med for alle som tjener under 750.000 kroner i året. Men statsministeren mener han hopper over det viktigste.

Pensjonistoppgjøret 2021

-Etter åtte år har forskjellene økt. De som har mest, har stått først i køen, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre om Erna Solbergs regjeringstid.

Foto: Terje Pedersen / NTB

I dag legger Støre fram sin plan for de første hundre dagene dersom han vinner valget og blir ny statsminister.

Skattekutt for «vanlige folk», nei til privatisering innen jernbane, Forsvaret og helse samt reversering av «usosiale kutt» er hovedpunkter på lista.

Ap-leder Jonas Gahr Støre har planen klar for de første 100 dagene med en ny regjering.

Ap-leder Jonas Gahr Støre har planen klar for de første 100 dagene med en ny regjering.

Foto: Mats Rønning/NRK

– Dette er 40 punkter med en ambisjon for de første hundre dagene, for å vise velgerne at et valg har konsekvenser fra dag én, sier Støre til NRK.

Statsminister Erna Solberg (H) er lite imponert over Aps hundredagersplan.

– Nå har både Vedum og Støre lagt fram sine hasteplaner for Norge. Ingen av planene handler om hvordan vi skal skape nye jobber, eller hvordan vi skal få folk i jobb. De gjentar bare kostbare valgløfter uten å fortelle hvordan løftene skal finansieres, sier hun til NRK.

Statsminister Erna Solberg (H).

Statsminister Erna Solberg (H) er lite imponert over Aps plan og Støres svar.

Foto: Terje Pedersen / NTB

Ny retning

På spørsmål om det virkelig vil bli merkbart for folk flest så snart landet har fått en ny regjering, svarer Støre som følger:

– Norge er ikke et land som kullkastes dagen etter et valg, men vi setter en helt ny retning. Velgerne vil høre og se beslutninger som vil gi bedre økonomi for de som har lavest økonomi. Det er ikke de på toppen som kommer først i køen av fordeling av de store pengene og de viktige sakene.

Støre understreker at de viktigste endringene vil bli gjort i statsbudsjettet for 2022, og slik sett først tre i kraft fra neste år.

Sentralt står Aps skatteløfte: Alle som tjener mindre enn 750 000 kroner skal betale mindre i skatt, mens de som tjener over skal betale mer. I tillegg skal formuesskatten økes med totalt 7 milliarder kroner for de med de største formuene.

– Hvilken garanti kan du gi til velgerne for at dette skatteopplegget gir mindre forskjeller?

– Profilen er klart forskjellig. Den kommer til å bremse og redusere ulikhet. Men jeg har aldri sagt at det er skatt alene som gjør dette, sier Støre.

Han viser til at kommunene skal få 5 milliarder mer i frie inntekter, at det skal investeres i sykehusene og at fagforeningsfradraget skal dobles til 7 700 kroner.

Samtidig skal pendlerefradraget økes og barnehageprisen kuttes med 2 800 kroner i året, samt at det skal innføres fem timers gratis kjernetid i skolefritidsordningen for alle førsteklassinger.

Dommen over Solberg

Støre avsier en knallhard dom over Erna Solberg og hennes regjering:

– Etter åtte år har forskjellene økt. De som har mest, har stått først i køen, både for de store skattekuttene, men også for å definere de store sakene. Den store saken for dem er fortsatt at den 1 prosent rikeste delen av Norge skal få 6 av 7 milliarder skattekuttkroner. Det tar Norge i feil retning, sier Ap-lederen og fortsetter:

– Nå er det vanlige folks tur. Nå må vi lytte og prioritere etter deres behov. Det er bra for dem, men også for hele samfunnet.

Statsministerduell og partilederdebatt på NHO-arrangement

Høyres Erna Solberg har styrt Norge i åtte år og dommen fra Ap-leder Jonas Gahr Støre er nedslående. Han lover raske endringer dersom han får overta som statsminister.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

– Dette er en karakterisering av andre, svarer Erna Solberg.

– Vi har brukt mesteparten av pengene i denne perioden på å øke velferden i Norge, satse på et løft for lærerne og skolen. Vi har gjort mange av de tingene Ap pratet om, men som de aldri gjorde noe med da de hadde makten. Nå prater de igjen, vi har tenkt å fortsette å gjøre ting, sier hun til NRK.

Meningsmåling juni 2021 for Nasjonal

Endring sammenlignet med april 2021
Graf med oppslutning per parti
R: 4,2 % (endring: +0,5
SV: 7,8 % (endring: +0,8
AP: 24,1 % (endring: +0,8
SP: 17,7 % (endring: +0,6
MDG: 3,7 % (endring: −0,2
KRF: 3,6 % (endring: +0,2
V: 2,7 % (endring: −0,2
H: 23,0 % (endring: −1,7
FRP: 10,2 % (endring: −0,9
Andre partier: 3,2 %
Utført av Norstat 26 mai.–11. juni11 400 svar
Les mer om NRKs meningsmålinger

Vil fjerne kutt

Når Støre utfordres på hva Ap mener med å gjøre om på usosiale kutt svarer han som følger:

– Vi sier at vi vil gjeninnføre feriepengetillegget for permitterte og arbeidsledige. Vi er opptatt av de som mottar arbeidsavklaringspenger ikke faller mellom to stoler når den perioden går ut, at de får forlengelse dersom ikke de er godt nok avklart. Og vi forbedrer denne ordningen med brillestøtte for barn.

Støre mener økte private innslag i eldreomsorgen er «oppskrift på forskjeller»:

– Det er oppsplitting, oppskrift på forskjeller, dårligere tilbud til eldre, fordi du må ut og velge og kjøpe tjenester på en måte som svekker kommunenes økonomi, og som mister den helheten du trenger i oppfølgingen når du er pleietrengende.

– Vi kommer heller ikke til å sette i gang privatisering av renholdet i Forsvaret. Det har vi kjempet mot i mange deler av landet allerede. Og vi kommer heller ikke til å følge opp privatiseringen i jernbanen. Det er klare signaler fra dag én, fortsetter han.

Solberg sier Støre «tegner spøkelser».

– Vi har ikke en storstilt plan for privatisering. Det offentlige skal betale for eldreomsorgen i Norge. Men, vi har en storstilt tanke om at også eldre mennesker er i stand til å gjøre sine egne valg, sier hun.

Nye jobber

Selv svarer Støre slik når han spørres om hva som er det aller viktigste punktet i egen hundredagersplan:

– Vi vil bruke statens muskler på å få flere i jobb. Tiltak for arbeid er det tyngste punktet her, sier han.

Innenfor næringspolitikken har Støre sagt at statens muskler bør brukes mer aktivt. Han har lansert et mål om å øke eksporten med 50 prosent i neste stortingsperiode og viser til at eksporten har «falt som en stein» under Erna Solberg.

– Hvorfor skal staten mer aktivt inn i næringspolitikken?

– Noen steder for å avlaste risiko, noen steder for å sørge for reguleringer, som konsesjonsregler for hvordan du utvikler havvind og oppdrett. Det er ikke alltid snakk om penger, men vilje til å stille opp sammen, sier han.

Statsministeren savner likevel gode svar fra Støre på hvordan en ny regjering skal sørge for å skape flere jobber.

– Ap kan godt reversere, men de snakker altså ikke om de store utfordringene framover, sier Solberg og fortsetter:

– Den største utfordringen vi har i Norge fremover er å skape nok jobber i privat sektor, bidra til at folk kommer inn i arbeidslivet, gi etter- og videreutdanning og kunnskap til folk slik at de kan henge med når arbeidslivet forandrer seg. Det er det som gjør mest for å begrense sosiale forskjeller i Norge.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger