Hopp til innhold

Helsesøster kan bli helsepleier, eller kanskje helsebror?

Forrige uke gikk landsmøtet for Norsk Sykepleierforbund inn for kjønnsnøytrale titler for sykepleiere. Problemet er å finne et godt alternativ.

Radiumhospitalet sykepleier

MER NØYTRALE TITLER: Norsk Sykepleierforbund vil jobbe for kjønnsnøytrale titler som alternativ til «helsesøster», på samme måte som «sykesøster» ble til «sykepleier». De håper det kan være med å rekruttere flere gutter til yrket.

Foto: Meek, Tore / NTB scanpix

Helsebror, helsepleier eller helsesykepleier. Forslagene har vært mange, men Norsk Sykepleierforbund har ikke funnet et alternativ de er tilfreds med helt ennå. Likevel har flertallet gått inn for at det er et behov for navneendring, skriver Sykepleien.

Kristin Sofie Waldum

Kristin Sofie Waldum Grevbo i Landsgruppen for helsesøstre er glad for at hele sykepleierforbundet nå er for en navneendring.

Foto: Camilla Moe Røisland

Av over 3000 norske helsesøstre er det kun fem menn. Et nytt navn kan bidra til en større rekruttering av gutter, tror leder for Landsgruppen av helsesøstre Kristin Sofie Waldum Grevbo.

– Men det er vanskelig med tittelen. For mange har ordet «helsesøster» en god klang, og den vekker tillit. Vi er litt redd for at en ny tittel ikke blir like god, sier Grevbo.

Allerede i fjor gjorde Landsgruppen for helsesøstre et vedtak om at de ønsket kjønnsnøytrale titler. Denne uka fikk de også med seg hele sykepleierforbundet.

– På tide

Sunniva Ørstavik

Likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik mener flere yrkesgrupper bør vurdere titlene sine.

Foto: Jon-Are Berg-Jacobsen / LDO/Presse

Likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik mener det er på høy tid at flere yrkesgrupper ser på betegnelsene sine. Hun etterlyste nye titler for fem år siden, og er glad for at sykepleierforbundet nå tar grep.

– Navneendringen kommer ikke til å bekjempe det kjønnsdelte arbeidsmarkedet vi har i Norge, men det er et steg i riktig retning, sier hun.

Ørstavik viser til ordet «partileder», som tidligere het «formann».

– Språk er makt og vi sender noen signaler når vi snakker om helsesøstre.

Språkrådet bidrar gjerne

Daniel Ims

Daniel Ims i Språkrådet er enig i at det er vanskelig å finne gode alternativer til titlene.

Foto: Språkrådet

Språkrådet anbefaler å bruke kjønnsnøytrale titler, og sier de gjerne samarbeider med Sykepleierforbundet om å finne gode alternativer.

Waldum Grevbo sier at «helsesykepleier» er foreslått mye, men det finnes problemer også med dette ordet.

– Et argument imot kan være at ordet er for langt. Også er det et spørsmål om helse og syk vil oppfattes som noe av det samme, og at det da kan virke som smør på flesk, sier seksjonssjef Daniel Ims i Språkrådet.

Han forteller at nye ord ofte møter ulike innvendinger, men at disse som regel forsvinner når ordet er etablert.

Nøytrale titler i Sverige og England

Kari Skrautvol

Kari Skrautvol ved sykepleierutdanningen på Høgskolen i Oslo og Akershus mente først helsebror og jordfar var gode alternativer. Nå har hun ombestemt seg.

Foto: Høgskolen i Oslo og Akershus

Førstelektor og forsker ved Høgskolen i Oslo og Akershus Kari Skrautvol har tidligere foreslått komplementære titler, altså helsesøster og helsebror. Nå har hun derimot ombestemt seg.

– Disse titlene får ikke helt frem hva stillingen innebærer. Jeg mener helsesykepleier er et bedre ord for helsesøstrene ettersom man både tar seg av helse og sykdom, sier Skrautvol.

Hun har sett på titler i andre land, og funnet ut at det er på høy tid at også Norge får mer kjønnsnøytrale begreper. I Storbritannia brukes tittelen «public health nurse», mens Sverige bruker «distriktssykepleier» om helsesøstrene.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger