Hopp til innhold

– Den kommunale jordmortjenesten må styrkes

Mange deltidsstillinger og store variasjoner i kommunenes barseltilbud bekymrer Jordmorforbundet.

Illustrasjonsbilde fødende

Halvparten av alle landets kommuner har kun jordmor i 40 prosentstilling eller mindre.

Foto: NTB/arkiv / Scanpix

En oversikt fra Kommunal rapport viser at nær 200 kommuner står uten kommunejordmor og mange kommuner har nå under et halvt årsverk som jordmor.

Dette bekymrer jordmorforundet som frykter følgene de mange deltidsstillingene kan få.

– Det er stor forskjell på helsetilbudet i kommunene. På Helgeland ser vi for eksempel at det tilbys jordmorstillinger på ti prosent i både Leirfjord og Herøy kommune, sier Hanne Schjelderup-Eriksen, leder i Jordmorforbundet NSF.

Av Norges 428 kommuner er det kun 75 som tilbyr jordmortjenester hele uken. Halvparten av alle landets kommuner har kun jordmor i 40 prosentstilling eller mindre.

– Færre ammer

Hanne Schjelderup-Eriksen (34) fra Sandnessjøen

Hanne Schjelderup-Eriksen, leder i Jordmorforbundet NSF.

Foto: Kristin Henriksen/Norsk Sykepleierforbund

I snitt ligger dagens fødekvinner på barsel i 24 timer før de reiser hjem med barnet sitt. Dermed er mye av barselomsorgen i dag forflyttet fra sykehuset til hjemmet.

– Vi må få på plass tidlige hjemmebesøk etter hjemkomst fra sykehuset. Per i dag er det svært få kommuner som har fått dette på plass rundt om i landet, sier Schjelderup-Eriksen.

Kun en av fem jordmødre er nå ansatt i heltidsstillinger, ifølge tall fra kommunenes interesseorganisasjon KS.

Schjelderup-Eriksen mener de begynner å se konsekvensene av et mangelfullt jordmortilbud. Siden 70-tallet har andelen mødre som ammer økt jevnt og trutt, men den siste tiden har trenden snudd.

– Vi ser dessverre at ammefrekvensen har gått ned i Norge og det liker vi dårlig.

– Har ikke kapasitet til oppfølging etter fødsel

I 2014 sendte Helsedirektoratet ut nye retningslinjer for barselomsorg. Der anbefales tettere oppfølging med hjemmebesøk av jordmor i løpet av de første dagene etter hjemkomst.

I Bodø kommune er det nå tre og et halvt jordmorårsverk som hvert år skal følge opp 600-650 gravide. De greier ikke å følge retningslinjene.

– Vi har et veldig sterkt ønske om å få flere stillinger. Vi har kapasitet til å ta oss av alle under svangerskapet, men ikke etter fødsel, forteller Inger Øvereng, ledende helsesøster i Bodø kommune.

Interkommunale samarbeid

NRK har tidligere skrevet om kvinner som må bruke private jordmortjenester fordi kommunen deres ikke har ansatt jordmor.

Rolf Windspoll, avdelingsdiretør i Helsedirektoratet, er klar over problemet og sier flere kommuner forsøker å dekke barseltilbudet på følgende måte:

– Det er mange kommuner som har inngått interkommunale samarbeid og enkelte kommuner samarbeider også med helseforetak og får på den måten dekket sine tjenester.

Det er fint at de er kreative, sier Schjelderup-Eriksen i Jordmorforbundet.

– Men den kommunale jordmortjenesten må også styrkes.