Sykehusstriden: Innrømmer at e-post kan ha blitt feiltolket

Styreleder i Helse Møre og Romsdal, Stein Kinserdal, innrømmer at e-posten han sendte til eks-direktør Astrid Eidsvik kan ha blitt feiltolket.

Stein Kinserdal

Stein Kinserdal, styreleder i Helse Møre og Romsdal.

Foto: Ivar Lid Riise / NRK

Det er full forvirring om hvem som har sagt hva i den opphetede krangelen om nytt fellessykehus i Nordmøre og Romsdal. Onsdag vedtok styret med fem mot fire stemmer å legge det nye sykehuset til Opdøl-tomta utenfor Molde. Men like viktig som selve avstemningen, ble krangelen om at tidligere administrerende direktør i Helse Møre og Romsdal, Astrid Eidsvik, skal ha trukket seg som følge av utpresseing.

– Jeg ga ingen føringer på at sluttavtalen skulle bli dårligere på den ene eller den andre måten, sier styreleder Stein Kinserdal til NRK om e-postutvekslingen han hadde med Eidsvik før hun valgte å gå på dagen.

– Skjønner du at e-posten kan ha blitt tolket som at hun fikk en bedre avtale dersom hun ventet og var med på å dra lasset?

– Ja, men da mener jeg man tolker den ut ifra den sammenhengen som den mailen er sendt i, som rett og slett er at jeg tar veldig på alvor at hun var sliten og ikke visste om hun orket å stå løpet.

Ville diskutere saken i ro og fred

Kinserdal forteller at han ikke snakket direkte med Eidsvik om en sluttavtale, og at en skriftlig e-post derfor kan ha blitt tolket feil. Han ønsket å utsette diskusjonen om sluttavtalen til over nyttår når situasjonen hadde roet seg.

– Det fremstilles som om det er en kobling med at å ta det etter nyttår ville gi en bedre avtale. Det er tatt ut av sin sammenheng.

– Antydet du at det kunne bli enklere å få til en sluttavtale hvis hun ventet?

– Nei, jeg antydet ikke det. Jeg sa at det ville gi en annen setting å diskutere sluttavtalen i. Det ville først og fremst bli en anledning til å kunne diskutere dette i ro og fred, og ikke midt oppe i en uke hvor innstillingen hennes skulle avgis.

Sluttavtale ikke på plass

Astrid Eidsvik sendte i ettermiddag ut en pressemelding hvor hun kommenterer e-postutvekslingen med Kinserdal slik:

Astrid Eidsvik

Astrid Eidsvik, avgått administrerende direktør i Helse Møre og Romsdal.

Foto: Ivar Lid Riise / NRK

– Det er rett at eg enno ikkje har fått nokon sluttavtale etter avgangen min den 4. desember. Det er også rett at det har blitt tydeleg formidla gjennom epost frå styreleiar at han har forstått Helse Midt-Norge slik at det vil vere enklare å forhandle om sluttavtalen min dersom eg stod som adm. direktør til over nyttår.

Videre skriver Eidsvik at innholdet i sluttavtalen ikke var knyttet til tomtevalget, men at hun stod i stillinga som administrerende direktør til etter styremøtet.

– Styreleiar og Helse Midt-Norge ville då ha hand om kommunikasjonen knytt til avgangen min og mellom anna knytte dette til at eg var sliten, ønske om å gjere noko anna o.s.v. Som kjent gjekk eg likevel av som administrerande direktør og grunnlaget for avgangen er kjent, seier Eidsvik.

Kan ikke avkrefte utpressing

Daniel Haga, konst. administrerende direktør i Helse Midt-Norge, sier han ikke kjenner til dialogen mellom styrelederen og eks-direktøren.

– Jeg har ikke hatt noe med dette å gjøre. Det er Stein Kinserdahl sin sak mot Astrid Eidsvik, det er hans ansvar og det ansvaret har han tatt.

– Kan du avkrefte beskyldningene om at Eidsvik ville ha fått en bedre sluttavtale dersom hun leverte en innstilling som støttet Molde?

– Jeg har ikke fått avkreftet at noen andre har vært inne i bildet, men jeg har ikke vært det. Jeg har ikke hatt anledning til å sjekke om dette stemmer, men det skal jeg selvfølgelig gjøre.

I morgen skal Helse Midt-Norge stemme over hvor sykehuset bør ligge. Det er vanlig at det regionale helseforetaket følger det lokalet vedtaket.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger