SV-forslag: Oljefondet må kvitte seg med oljeaksjer

SV går trolig inn for at oljefondet kvitter seg med aksjer innen olje og gass. Økonomiprofessor støtter forslaget, mens Ap er skeptisk.

OLJEPLATTFORM An aerial view of the Oseberg oil platform in the Norwegian sea

Forslag på SVs landsmøte: Oljefondet skal ikke tjene penger på oljeaksjer.

Foto: SCANPIX / NTB Scanpix

Partisekretær Kari Elisabeth Kaski (SV)

– Vi må bidra med våre sparepenger for å løse klimaendringene. Partisekretær Kari Elisabeth Kaski (SV)

Foto: Fredrik Varfjell / NTB scanpix

– Vi vil trekke oljefondet ut av all fossil energi fordi vi ikke kan akseptere at sparepengene våre går til å finansiere klimaødeleggelser, sier partisekretær Kari Elisabeth Kaski.

Forslaget skal behandles på SVs landsmøte i helgen.

Rundt 6 prosent av aksjene i oljefondet – Statens pensjonsfond utland – er innen olje og gass. I fjor var det nettopp disse aksjene som ga best avkastning, men det svinger selvfølgelig over tid.

Kan tape penger på oljeaksjer

Kaski er slett ikke sikker på at investeringer i olje og gass vil være økonomisk bærekraftig i framtiden.

– Hele verden jobber for å gjøre seg uavhengig av fossil energi. Vi er bekymret for at det kan bidra til at vi taper penger, når verden lykkes med å løse klimaendringene, sier hun.

Klart signal

Stortinget vedtok i 2015 at oljefondet skulle trekke seg ut av selskaper som baserer 30 prosent eller mer av virksomheten på kull. Året etter hadde oljefondet kuttet ut 50 slike selskap. Kaski ser for seg en lignende modell for olje og gass som et første skritt på veien.

– Det vil være et klart signal til hele energibransjen om at hvis du skal få investorer som oljefondet, må du orientere deg mot fornybar energi, sier hun, og fortsetter

– Det er et langsiktig mål at oljefondet blir helt fossilfritt.

Ap tviler

Torstein Tvedt Solberg (Ap) stiller seg tvilende til om nye store nedsalg av aksjer nå er veien å gå.

Torstein Tvedt Solberg (Ap)

Ikke veien å gå, mener Torstein Tvedt Solberg (Ap)

Foto: Stortinget

–Vi er også bekymret for miljøskadelige utslipp, og mener det var riktig at vi besluttet å ikke investere i kullselskaper. Men å selge seg ut er bare et av mange virkemidler for å nå målet, sier han.

Som eksempel nevner han å investere mer i miljøselskap innen fornybar energi, teknologi og transport. Han viser også til det nye adferdsbaserte klimakriteriet som Stortinget har vedtatt, men som ennå ikke er brukt.

– Før vi vedtar nye omfattende nedtrekk, bør vi sikre at de eksisterende verktøyene blir tatt i bruk skikkelig, sier Solberg.

Fornuftig

Professor Steinar Holden

Fornuftig forslag, mener professor Steinar Holden.

Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Men fra professor Steinar Holden ved økonomisk institutt ved Universitetet i Oslo, får SV-forslaget støtte.

– Jeg synes det er fornuftig at oljefondet går ut av olje- og gassaksjer, sier han og understreker videre:

– Mitt poeng er at vi må redusere risikoen. Vi er allerede veldig avhengig av olje- og gassprisen, og derfor er det gunstig å redusere risikoen ved at oljefondet går ut av olje- og gassaksjer

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger